Riksteatern

Påminnelse: Det europeiska projektets framtid – Del II – möt Sveriges och Europas kulturpolitiska aktörer

Dela
För andra året i rad arrangerar Intercult, Riksteatern och Europeiska kommissionen i Sverige en konferens om det europeiska projektets framtid. Nu på torsdag den 6 december äger ”Det europeiska projektets framtid – Del II” rum på Europahuset i Stockholm. Europa står inför nya utmaningar och behöver samarbeten över gränserna. Är det en gemensam kulturpolitik som ska föra Europa framåt? Hur kan kultursektorn samarbeta med andra samhällsområden för att stödja Europas demokratiska utveckling? Konferensen ”Det europeiska projektets framtid” är ett unikt tillfälle att möta konstnärer, sociala entreprenörer, politiker och andra aktörer. Bland de medverkande märks Kerstin Brunnberg, ordförande i Kulturrådet, Jaime Andreu Romeo, rådgivare inom EU-kommissionen, Tomas Lindman, kulturråd i Bryssel, Eva Bergqvist, tidigare kulturråd i Washington och författare till Framtidskommissionens rapport ”Är framtiden kulturens re-renässans?”, Eric Sjöström, chef för Kulturhuset i Stockholm, Saadia Hussain,

Förra årets konferens blev en stor framgång, den lockade fler deltagare än vad som fick plats. Över 200 beslutfattare och kulturpolitiska aktörer från Sverige och Europa möttes i Stockholm 2011. Då var det tydligt att EU:s syn på kultur och kulturpolitik har förändrats. Förutom att det blivit alltmer accepterat att betrakta kulturen från ett nyttoperspektiv, märktes också viljan att föra kulturens roll in mot ett politiskt centrum. Nu är det dags att fortsätta diskussionen. Syftet med årets konferens är, förutom att följa upp trådarna från förra året, att tydliggöra vikten av samarbete mellan kultursektorn och andra samhällsområden för att stödja Europas demokratiska utveckling med kultur som gemensam plattform. Dagens Europa står inför ett vägskäl - att hålla samman eller splittras. För att hålla samman behövs nya tankar, nya europeiska initiativ för större sammanhållning och ansvarstagande. Vem bär ansvaret för denna utmaning? Finns det ett gemensamt ansvar där kultursektorn kan vara en plattform och bärare av demokratiska idéer, kreativt nytänkande och skapande? Vi, arrangörer av konferensen, menar att ansvaret ligger såväl personligt på oss europeiska medborgare som på hela samhället och unionen. För att nå målet krävs framför allt samverkan över gränser, nationella såväl som politiska och sektoriska gränser. Men hur går vi tillväga? Vad finns det för förutsättningar, och vad kan vi lära oss av de som påbörjat resan? Och inte minst, vilken roll är kultursektorn själv redo att ta? Är man beredd att gå in i demokratiseringsprocesserna? Vägledande för diskussionerna i Sverige och övriga EU är Europa 2020-strategin. Här listas fem överordnade mål för sysselsättning, innovation, utbildning, social sammanhållning, energi och klimat som EU:s medlemsländer ska uppnå före 2020. De kulturella och kreativa näringarna ses som är en viktig källa för jobb och tillväxt i Europa. Kultursektorns praktiska verktyg för att uppnå dessa mål är Kreativa Europa, EU-kommissionens föreslagna kulturprogram. Det är det mest långtgående beviset för att kulturen börjar ta plats som en del i det europeiska projektet. Det samlade programmet, där media och kultur och de kreativa näringarna ingår, är en av få poster som EU-kommissionen föreslagit att höja. 2012 års konferens vill belysa hur EU-kommissionens kulturprogram Kreativa Europa, kan ge kulturutövare en möjlighet att stärka europeisk solidaritet, sammanhållning och demokrati genom samarbeten mellan olika sektorer i samhället. Läs mer om Europa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/index_sv.htm Läs mer om Kreativa Europa: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1399_sv.htm

Konferensen öppnas av Birgitta Englin, VD för Riksteatern och Chris Torch, Senior Associate på Intercult och medlem i European Expert Network on Culture. Samtalsledare: Hanna Hallin, chef för sektor 3, oberoende tankesmedja för det civila samhället och Chris Torch Senior Associate på Intercult och medlem i European Expert Network on Culture

Presentationer av de medverkande: Jaime Andreu Romeo blev år 1986 tjänsteman vid Europeiska kommissionen där han har arbetat inom två huvudområden: Kommunikation och Idrott. Han har inrättat en EU-strategi för unionens insatser inom idrotten och organiserade 2004: Det europeiska året för utbildning genom idrott. På kommunikationsområdet har han tjänstgjort på EU kontor i Spanien, med ansvar för institutionell audiovisuell produktion. Han har varit chef för enheten Information och Kommunikation vid Directorate General Education and Culture och chef för Visits Service vid Directorate General Communication, EU-kommissionen i Bryssel. Tomas Lindman arbetar sedan augusti 2012 som kulturråd vid Sveriges ständiga representation vid EU. Senast kommer Lindman från tjänsten som departementsråd i Kulturdepartementet där han under flera år varit chef och huvudman för de internationella frågorna, inklusive EU-samordningen. Tomas Lindman har tidigare bland annat varit föredragande i riksdagens EU-nämnd samt ambassadråd vid svenska ambassaden i Bratislava. Pernilla Baralt är kommunikationschef vid EU-kommissionen i Sverige sedan 2007. Eva Bergquist, departementsråd på Kulturdepartementet och tidigare kulturråd vid Sveriges ambassad i Washington. Hon har arbetet på Kulturdepartementet i olika befattningar sedan 2002, bl.a. som chef för Enheten för kultur och kulturskapares villkor. Eva har en lång och bred erfarenhet inom det svenska kulturlivet, bland annat har hon tidigare arbetat på Dramatens dramaturgiat och SVT Drama. Hon är utbildad statsvetare såväl i Paris som Stockholm. Eva är även författare till Framtidskommissionens underlagsrapport ”Är framtiden kulturens re-renässans?” som presenterades på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg i september i år. Benny Marcel, Chef för konst, kultur, kunskapsutveckling och analys på Kulturrådet och tidigare Europachef för Rädda Barnen. Mer information presenteras snart. Eric Sjöström, chef och konstnärlig ledare Kulturhuset för Kulturhuset i Stockholm sedan fem år, tidigare vd på Folkoperan. Sitter i styrelser, bl.a. för Astrid Lindgrens Näs AB och har varit utredare åt regeringen. Har också arbetat med informations kommunikation i samband med Kulturhuvudstadsåret 1998, på Södra Teatern med mera. Kerstin Brunnberg är ordförande i Kulturrådet och tidigare VD på Sveriges Radio. Saadia Hussain är verksam som konstnär, konstnärlig ledare och konstpedagog baserad i Stockholm. Den kreativa processen har varit ett viktigt verktyg i livet för Saadia, att få utforska, studera, skapa och berätta. Saadia leder olika samhällsbaserade konstprojekt i olika orter med tonvikt på tillgänglighet, demokrati, delaktighet och yttrandefrihet där hon har utvecklat metoder och lett processer som möjliggör icke-professionellas deltagande i konstnärliga processer i kollektivt skapande. Wouter Veenstra är kommunikationschef på FundedByMe, där han ansvarar för företagets generella kommunikationsstrategi och expansionsstrategi till andra europeiska marknader. Wouter är född och uppvuxen i Nederländerna där han studerade International Hospitality Management . Hans karriär som rådgivare i mediabranschen startade i Amsterdam och därefter flyttade han till Stockholm för att arbeta med nyföretagande. Tillsammans med det nystartade företaget Tripl Wouter flyttade han sedan till New York där företagets strategier utvecklades. Nu är han tillbaka i Stockholm där den senaste utmaningen är att marknadsföra Equity Crowdfunding till alla europeiska marknader. Birgitta Englin är vd för Riksteatern sedan 2005. Hon är utbildad skådespelare och har arbetat som regissör på bland annat Dramaten, Uppsala Stadsteater, Riksteatern och flera länsteatrar. Hon har varit ordförande för Plats på scen, den statliga kommittén för jämställdhet inom scenkonstområdet, ledamot i den statliga kulturutredningen samt ledamot i den europeiska juryn för valet av Europeisk kulturhuvudstad 2014. Birgitta Englin har bl.a. mottagit P4:s kulturpris och Svenska Dagbladets Thalia-pris. Hon föreläser även om bland annat jämställdhet och kulturfrågor. Hanna Hallin är chef för Sektor3, en oberoende tankesmedja för det civila samhället. Hon har suttit i styrelsen för Svenska Unescorådet och har ett långt engagemang i civilsamhället, bland annat genom sitt tidigare uppdrag som ordförande för LSU - Sveriges ungdomsorganisationer. Chris Torch grundade Intercult 1996 och satsade fjorton år på att utveckla en hållbar struktur, i rollen som konstnärlig ledare och VD. Nu som Senior Associate driver han storskaliga konstprojekt på Intercult. Ursprungligen var Chris verksam som skådespelare och teaterregissör. De senaste 20 åren har han fördjupat sig i internationell samproduktion och kulturpolitik. Utöver design av stora samarbetsprojekt, spelar Chris en roll i utvecklingen av interkulturell politik. Han är en flitigt anlitad talare och föreläsare, har ett mångårigt engagemang i Culture Action Europe, sitter i styrelsen för The European Museum Forum och River//Cities Platform, samt är aktiv i ledningsgruppen för Platform for Intercultural Europe. Chris är även medlem i European Expert Network on Culture (EENC). Fakta Vad? ”Det europeiska projektets framtid - Del II”. En konferens om kultursektorns roll för hanteringen av Europas utmaningar genom samarbete över gränser. Arrangörer: Riksteatern, Intercult och Europeiska kommissionen i Sverige. Teman för dagen är bl a:

· Kultur som grund för nytänkande och aktivt medborgarskap

· Kultur som grund för europeisk sammanhållning och demokrati

· Kultur som motor för europeisk samverkan mellan sektorer

Var? Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2 När? 6 december kl 08.00-15.30 Det kreativa Europa - ett program för att stöda det kultur och kreativitet. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1399_sv.htm

Europa 2020 - EU.s tillväxt strategi för de kommande åren http://ec.europa.eu/europe2020/index_sv.htm

Följ konferensen på Twitter Använd #KULTUREU2020 om du twittrar om Det Europeiska Projektets Framtid eller vill följa det som sägs.

Läs mer om konferensen: http://www.intercult.se/start/

Kontakter

Presskontakt: Anneli Gunnar, anneli.gunnar@sodrateatern.com eller 070-682 97 25.

Om

Riksteatern
RiksteaternRiksteatern är en folkrörelse som äger en turnerande nationalscen. Närmare 40 000 medlemmar, 230 Riksteaterföreningar, 21 regionala föreningar och 50 ansluta organisationer i hela Sverige är en del av Riksteatern som arrangerar, förmedlar, producerar och utvecklar scenkonst.

Riksteaterns vision är scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse – för alla överallt. Riksteatern Crea producerar banbrytande scenkonst på svenskt teckenspråk och är en del av Riksteatern. Även Cullberg är en del av Riksteatern. Magnus Aspegren är vd för Riksteatern.

riksteatern.se

Följ Riksteatern

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Riksteatern

Urfolkskoreografer utforskar futurism och kulturella mellanrum i residenset Jårrh i Dearna (Tärnaby)23.5.2024 11:57:50 CEST | Pressmeddelande

Nu står det klart vilka som blir de första urfolkskonstnärerna i Aejlies och Riksteaterns nya koreografiresidens Jårrh i Dearna (Tärnaby). I juni anländer Baden Hitchcock från Australien, med rötter från Papua New Guinea och öregionen Torres Strait, för att på plats utforska begreppet ”urfolksfuturism”. I juli är det dags för koreografen Tanja Andersson från Ubmeje (Umeå) med rötter i Sápmi och Tornedalen, att inleda ett samarbete med kompositören Ánndaris Rimpi.

Dansfest om queera begär på sommarturné i Sverige6.5.2024 10:11:04 CEST | Pressmeddelande

Tre dansare och en DJ bjuder upp till den populära iranska dansformen Baba Karam. Här möts Bollywood, klubbmusik från västra Asien och persisk berättartradition. Med fokus på queera dansminnen lyfts den gemensamma dansens roll i exilen. Föreställningen spelar under sommaren på festivaler runt om i Sverige och tar bland annat plats mellan partiledartalen i Almedalen. Ett samarbete mellan Riksteatern och konstgruppen Ful.

Tragikomiskt drama inspirerad av rysk skådespelarlegend5.4.2024 10:27:44 CEST | Pressmeddelande

Joutsenlauluni/Min svanesång är inspirerad av den verkliga historien om Valentina Karavajeva, en av Rysslands kändaste skådespelare. Efter hennes död hittades en filmkamera och videoband. Karavajeva hade sina sista 20 år i livet spelat in Ninas monolog ur Tjechovs Måsen – om och om igen. Joutsenlauluni/Min svanesång är regisserad av Jotaarkka Pennanen efter manus av Lissa Urpelainen och Lauri Sipari. På scen som den åldrande skådespelaren står Aliisa Pulkkinen. Premiär 10 april Tumba.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye