Riksteatern

Room X- en unik danstakeover med ett suggestivt ljud- och danslandskap

Dela
Room X är en unik upplevelse där publiken på tre orter bjuds in till ett möte där de konstnärliga visionerna vibrerar när lokala, regionala och nationella danskonstnärer gör en danstakeover. Under tre timmar kan besökare upptäcka och möta fjorton danskonstverk på Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum/Duottar - ja sámemusea, Värmlands Museum och på Gävle Teater, i de olika byggnadernas alla möjliga utrymmen.
Fotograf: Urban Jörén
Fotograf: Urban Jörén

[image] Foto:Urban Jörén

Bakom projektet står danskonstnärerna Claudine Ulrich och Miguel Cortés från Flytande Galleriet i Malmö. Båda är dans- och scenkonstnärer med en lång karriär inom den samtida danskonsten, teater och film.

-Jag vill erbjuda publiken en upplevelse av den samtida dansens mångfald, att den inte enbart är ett hantverk utan en del av ett vidgad konstbegrepp som innehåller koncept, avsikt och metod. Dagens teater ändras och nya format utvecklas, och på så sätt blir vi alla en del i den förändring som pågår, säger Claudine Ulrich, danskonstnär och skapare av Room X.

Koreograferna, danskonstnärerna och medverkande från Norrbotten och Sápmi, Värmland, Gävleborg och Skåne kommer att skapa ett unikt Room X på varje ort. Verket tar också fasta på den samtida dansens mångfald som konstform och låter det ta sig i uttryck genom de olika verkens vision.

- Det blev naturligt och logiskt att fokus skulle ligga på danskonstnärerna och deras konstnärskap, där Claudine och jag bäddar in deras verk i ett sammanhang. Vi har skapat ett ramverk med en tematik där enskilda verk både kan vara autonoma och relationella i de gränsytor som uppstår mellan olika verk, och den atmosfär och puls som Room X har, säger Miguel Cortés, danskonstnär och skapare av Room X.

En ytterligare ambition i projektet är att visa på att den samtida danskonsten inte är en genre med gemensam estetik och gemensamt språk, som många andra dansgenrer. Den snarare arbetar ur olika samtida konstperspektiv och uttrycker sig genom dans och kroppslig fysikalitet, många gånger dessutom i ett tvärdisciplinärt sammanhang.

- Min förhoppning är att åskådaren som besöker Room X ska få träda in i något oväntat, för att upptäcka och att utforska, säger Miguel Cortés.

Idén till Room X växte fram ur flera behov av möten mellan danskonstnärer för att genom praktik skapa energi inom det egna fältet.

-Jag önskar publiken en kväll där de träder in i danskonstens universum, där de kan njuta av upptäckter, där de kan bli överraskade. En kväll där de kan diskutera, fundera, skratta, undra och uppleva många facetter av den nutida danskonsten, säger Claudine Ulrich.

26-27 november, Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum / Duottar - ja sámemusea 4-5 december, Värmlands Museum, Karlstad 11-12 december, Gävle Teater

För mer information: https://www.riksteatern.se/roomx För föreställningsbilder och trailer, sök via höstproduktioner och sedan Room X:https://mediabank.riksteatern.se

Konstnärligt team Idé, koncept och iscensättning: Miguel Cortés och Claudine Ulrich Ljusdesign: Ulrich Ruchlinski Ljuddesign: Kent Olofsson **********************

Room X- sierralágásj gärsos vuogas jiedna- ja gärsosednamin

Room X la sierralágásj dáhpádus gånnå gähttje gålmån bájken bivddidalli tjåhkanibmáj gånnå dájdalasj visjåvnå sjvahtji gå bájke, dajva ja rijkasasj gärsosdájddára vuorrulakkoj gärssuli. Gålmmå tijma máhtti gähttje ielvvet ja iejvvit lågenanniellja gärsosdájddaga Ájtte Duottar - ja sámemusean, Värmlánda Musean ja Gävle Teáhterin, dajn oalle sierralágásj huodnahij gájkajn sajijn. Prosjevta duogen libá gärsosdájddára Miguel Cortés ja Claudine Ulrich Flytande Gallerietis Malmöan. Goappátja libá gärsos- ja senadájddára, guhkev barggam dán ájge gärssusij, teáhterij ja filmaj.

-Mån sidáv gähttjijda fállat dáhpádusáv avtaájggásasj gärssusa moattevuodas, vaj ij la dåssjå giehtabarggo ájnat oasse vijdes dájdabuojkuldahkan masi gulluji ájádus, ájggom ja vuohke. Udnásj teáhter rievddá ja ådå háme åvddåni, ja dajna vuogijn gájka sjaddap oassen dan rievddadimen dálla, Claudine Ulrich javllá, gärsosdájddár ja Room X:a vuododiddje.

Koreográfa, gärsosdájddára ja oassálasste Norrbottenis ja Sámes, Värmlándas, Gävleborgas ja Skånes li dagátjit sierralágásj Room X:av geŋgak bájkkáj. Doajmma aj giddi avtaájggásasj gärssusa moattevuodav dájdahábmen, ja dibddá dav vuojnnut måttij dåjmaj boahtteájggeniegojn.

- De sjattaj luondulasj ja jiermmá tjalmostahttet gärsosdájddárijt ja sijá dájdabargojt, gånnå måj Claudinejn láhtjin sijá dåjmajt aktijvuoda sisi. Måj lin dahkam vuodov ájggomusájn gånnå ájnegis dåjma máhtti årrot goappátjagá iesjstivrrijiddje ja aktisattja dajn rádjesajijn ma moattelágásj dåjmaj gaskan sjaddi, ja dan ilmen ja svargan mav Room X adná, javllá Miguel Cortés, gärsosdájddár ja Room X:a vuododiddje.

Prosjevtan vil aj sihtin vuosedit avtaájggásasj gärsosdájda ij la tjärdda aktisasj estetijkajn ja aktisasj gielajn, degu moadda ietjá gärsostjerda. Dat fávdda barggá moattelágásj avtaájggásasj dájdavuojnujn ja vuoset gärssusa ja rumájgiela baktu, moaddi aj doaresdiedalasj aktisasjvuodan.

- Muv doajvvo l gähttje gut guossit Room X:av boahtá juoŋga sisi mav ij la vuorddám, älvátjit ja guoradalátjit, Miguel Cortés javllá.

Ájádus Room X:aj bådij moattet tjåhkanimdárbos gärsosdájddárij gaskan gärssusa fámov ietjas bájke sinna dagádittjat.

-Sávav gähttjijda iehkedav gå manni gärsosdájddaga värálda sisi, gånnå máhtti niektit gávnnamijt, ja gånnå máhtti alvaduvvat. Iehket gå bukti ságastit, usjudallat, tjajmmat, ájádallat ja gávnnat moadda biele dálásj gärsosdájddagis, Claudine Ulrich javllá.

Dájdajuogos Ájádus, ájggom ja vuosedibme: Miguel Cortés och Claudine Ulrich Tjuovggahábbmim: Ulrich Ruchlinski Jiednahábbmim: Kent Olofsson

Riksteatern och Flytande Galleriet i nära samarbete med:

Norrbotten Sápmi: Jokkmokk, Jåhkåmåhkke Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum / Duottar - ja sámemusea och Jokkmokks Riksteaterförening. Koreografer, danskonstnärer och medverkande: Bobbi Lo Produktion Britta Kangas Elin Kristoffersson Ingrid Rosborg Jenny Schinkler Kirstin Ilum KROPPSKLUBBEN Lisa Nilsson och Elise Brewer Linda Remahl Liv Aira & Juhán Niila Stålka Malin Skoglund Maria Naidu och Maud Karlsson Marie Wårell Nidia Martinez Barbieri Rumiko Otsuka Yessiqa Lövbrand och Margit Schiött Värmland: Karlstad Värmlands Museum, Karlstad Riksteaterförening, Riksteatern Värmland Koreografer, danskonstnärer och medverkande: Ana Strandberg Cecilia Tomasdotter Erik Eriksson Ingrid Rosborg Isabell Hertzberg, Jakob Klang, Thelma Svenns och Lisa Andersson López Majula Drammeh, Maria Reihs och Khamlane Halsackda Kirstin Ilum Lidia Wos Malin Astner & Henrik Andersson Malin Skoglund Maria Naidu och Maud Karlsson Nidia Martinez Barbieri Ola Stinnerbom Sara Jane Göthlin Tove Klang

Gävleborg: Gävle Gävle Teater, Gävle Teaterförening, Riksteatern Gävleborg Koreografer, danskonstnärer och medverkande: Anna Öberg och Elize Arvefjord Elinor Tollerz Bratteby Emelie Markgren Felix Skalberg Christine Brorsson Julia Ehrstrand, Helena Bergman och Andreas Erbrink Majula Drammeh, Maria Reihs och Khamlane Halsackda Kirstin Ilum Lidia Wos Linda Forsman och Andreas Wartel Malin Astner & Henrik Andersson Maria Naidu och Maud Karlsson Nelly Harrysson, Emma Eriksson och Linn Yttersjö Sanna Blennow Rumiko Otsuka

Kontakter

För mer information: Sofia Zouagui Press och PR ansvarig E-post: sofia.zouagui@riksteatern.se Mob: 070-528 99 15

Bilder

Fotograf: Urban Jörén
Fotograf: Urban Jörén
Ladda ned bild
roomx v21 foto anders roos Flytande Galleriet, Claudine Ulrich och Miguel Cortés
roomx v21 foto anders roos Flytande Galleriet, Claudine Ulrich och Miguel Cortés
Ladda ned bild

Om

Riksteatern
RiksteaternRiksteatern är en folkrörelse som äger en turnerande nationalscen. Närmare 40 000 medlemmar, 230 Riksteaterföreningar, 21 regionala föreningar och 50 ansluta organisationer i hela Sverige är en del av Riksteatern som arrangerar, förmedlar, producerar och utvecklar scenkonst.

Riksteaterns vision är scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse – för alla överallt. Riksteatern Crea producerar banbrytande scenkonst på svenskt teckenspråk och är en del av Riksteatern. Även Cullberg är en del av Riksteatern. Magnus Aspegren är vd för Riksteatern.

riksteatern.se

Följ Riksteatern

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Riksteatern

Urfolkskoreografer utforskar futurism och kulturella mellanrum i residenset Jårrh i Dearna (Tärnaby)23.5.2024 11:57:50 CEST | Pressmeddelande

Nu står det klart vilka som blir de första urfolkskonstnärerna i Aejlies och Riksteaterns nya koreografiresidens Jårrh i Dearna (Tärnaby). I juni anländer Baden Hitchcock från Australien, med rötter från Papua New Guinea och öregionen Torres Strait, för att på plats utforska begreppet ”urfolksfuturism”. I juli är det dags för koreografen Tanja Andersson från Ubmeje (Umeå) med rötter i Sápmi och Tornedalen, att inleda ett samarbete med kompositören Ánndaris Rimpi.

Dansfest om queera begär på sommarturné i Sverige6.5.2024 10:11:04 CEST | Pressmeddelande

Tre dansare och en DJ bjuder upp till den populära iranska dansformen Baba Karam. Här möts Bollywood, klubbmusik från västra Asien och persisk berättartradition. Med fokus på queera dansminnen lyfts den gemensamma dansens roll i exilen. Föreställningen spelar under sommaren på festivaler runt om i Sverige och tar bland annat plats mellan partiledartalen i Almedalen. Ett samarbete mellan Riksteatern och konstgruppen Ful.

Tragikomiskt drama inspirerad av rysk skådespelarlegend5.4.2024 10:27:44 CEST | Pressmeddelande

Joutsenlauluni/Min svanesång är inspirerad av den verkliga historien om Valentina Karavajeva, en av Rysslands kändaste skådespelare. Efter hennes död hittades en filmkamera och videoband. Karavajeva hade sina sista 20 år i livet spelat in Ninas monolog ur Tjechovs Måsen – om och om igen. Joutsenlauluni/Min svanesång är regisserad av Jotaarkka Pennanen efter manus av Lissa Urpelainen och Lauri Sipari. På scen som den åldrande skådespelaren står Aliisa Pulkkinen. Premiär 10 april Tumba.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye