AI Sweden

Nytt stöd till kommuner och civilsamhälle ska skapa samhällsnytta med hjälp av AI

Dela
Artificiell intelligens är ett verktyg för verksamhetsutveckling för organisationer i alla samhällssektorer. Vinnova och AI Sweden genomför nu en fyraårig kraftsamling där kommuner och civilsamhälle får skräddarsydd hjälp att förstå hur AI kan användas och möjlighet att söka finansiering till konkreta projekt.

- Med hjälp av AI kan vi utveckla den gemensamma välfärden på nya sätt och effektivare tackla stora samhällsutmaningar. Det är centralt att Sveriges kommuner och civilsamhället är med på den resan, därför gör vi den här kraftsamlingen tillsammans med AI Sweden. Den är ett viktigt komplement till andra satsningar för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, säger Darja Isaksson, Generaldirektör, Vinnova.

I en rapport som DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, lämnade till regeringen tidigt 2020 beräknas artificiell intelligens kunna skapa ekonomiska värden inom offentlig verksamhet motsvarande 140 miljarder kronor årligen. Men för att det löftet ska kunna infrias krävs en bred förståelse för teknikens möjligheter och hur den bäst utnyttjas. 

Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle är ett gemensamt initiativ från Vinnova och AI Sweden. Inom ramen för satsningen kommer AI Sweden att stötta kommuner och organisationer i civilsamhället på ett antal olika sätt i det praktiska genomförandet.

– Att först förstå och sedan i praktiken dra nytta av möjligheterna med artificiell intelligens är utmaningar som inte är rimliga att landets alla kommuner ger sig i kast med var och en för sig, säger Viktoria Josefsson, programledare på AI Sweden, och fortsätter:

– En central del blir därför att skapa en plattform för samverkan och erfarenhetsutbyte kommuner emellan. Här finns stora synergieffekter att hämta hem, eftersom behoven hos en kommun ofta återkommer i många av landets övriga 289. Civilsamhället i sin tur består av många olika typer av organisationer men vi tror även här att det finns mycket gemensamma utmaningar att lära och dela erfarenheter av.

Rent konkret kommer stödet från AI Sweden att spänna över ett brett fält: Det kommer bland annat handla om utbildningar, att hjälpa till att hitta lämpliga användningsområden för AI och att skapa möjligheter för lärande och dialog. 

– För att det här arbetet ska få största tänkbara effekt vill vi koppla så många kommuner och aktörer från civilsamhället som möjligt till kraftsamlingen. Det avgörande är inte om man använder AI idag, det avgörande är om man är nyfiken på hur verksamheten kan utnyttja en helt ny verktygslåda. Är man det ska man kontakta oss, säger Viktoria Josefsson. 

Genom finansieringsmöjligheter från Vinnova skapas också förutsättningar för att omsätta idéer i praktiken. Under tre perioder kommer det vara möjligt att söka medel för konkreta utvecklingsprojekt, och dessutom kommer det finnas en utlysning skräddarsydd för att ta fram delbara resurser och lösningar.

Kraftsamlingen ska ses som ett komplement till andra satsningar som finns för att öka

användningen av AI i offentlig sektor och sker i samverkan med Myndigheten för digital förvaltning, Sveriges Kommuner och Regioner och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Läs mer om kraftsamlingen och utlysningarna på: 

https://www.vinnova.se/m/hur-kan-offentlig-sektor-mota-morgondagens-samhallsutmaningar/satsning-om-ai-for-kommu-ner-och-civilsamhallet/

https://www.ai.se/en/node/81535/kraftsamling-ai-i-kommuner-och-civilsamhalle

Fakta: Vinnovas utlysningar inom ramen för satsningen

  • Starta er AI-resa. För organisatoriskt lärande och praktisk användning av artificiell intelligens i kommuner och civilsamhälle. Cirka 20-30 ettåriga pilotprojekt finansieras genom två likadana utlysningar som är öppna maj - september 2022 respektive 2023.
  • Uppskalningsprojekt. Finansiellt stöd till AI-lösningar i tidig kommersiell fas som har potential att skala brett inom målgruppen. Utlysningen planeras att annonseras under vintern 2022/2023 och stänger våren 2023.
  • Gemensamma resurser och lösningar. Finansiellt stöd till samarbetsprojekt där flera kommuner och/eller civilsamhällesorganisationer går samman för att skapa gemensamt värdefulla resurser och lösningar. Utlysningen planeras vara öppen oktober 2023 till januari 2024.

Nyckelord

Kontakter

AI Sweden:
Viktoria Josefsson, programledare, 070-284 28 26


Rebecka Lönnroth, projektledare, 072-965 10 80


Vinnova:
Fredrik Weisner, programledare artificiell intelligens, 08-473 31 80

Bilder

Om

Om AI Sweden

AI Sweden är Sveriges nationella center för artificiell intelligens. AI Sweden stöds av svenska staten samt näringsliv och offentlig sektor över hela Sverige. Målet med arbetet är att accelerera användningen av AI för att stärka Sveriges välfärd och konkurrenskraft, och att förbättra livet för alla människor som lever i Sverige.

Följ AI Sweden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från AI Sweden

Svensk ledande språkmodell görs fritt tillgänglig – första stora språkmodellen för nordiska språk16.11.2023 07:33:00 CET | Pressmeddelande

Nu gör AI Sweden den första stora språkmodellen för de nordiska språken, GPT-SW3, fritt tillgänglig för företag och andra organisationer att använda i produkter och tjänster. Sverige som land får därmed tillgång till en grundläggande resurs som ökar vår förmåga att använda AI för att stärka konkurrenskraft och välfärd. GPT-SW3, som är utvecklad av AI Sweden i samarbete med WASP och RISE, är framtagen för svenska och nordiska språk.

AI-råd tar fram rekommendationer för accelererad AI-utveckling i Sveriges kommuner24.8.2023 09:02:30 CEST | Pressmeddelande

Representanter från 12 av landets kommuner går samman för att presentera en rad rekommendationer för initiativ som ska stärka svenska kommuners förmåga att använda artificiell intelligens. – AI-rådet är ett viktigt initiativ för Sveriges kommuner. Vår förhoppning är att vi kan sätta en gemensam riktning för kommunsveriges strategiska arbete med AI och skapa möjligheter för alla kommuner, stora som små, att fullt ut nyttja möjligheterna med artificiell intelligens, säger Katarina Lagerqvist, digitaliseringschef i Kristinehamns kommun och en av rådets representanter.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum