AI Sweden

Nytt stöd till kommuner och civilsamhälle ska skapa samhällsnytta med hjälp av AI

Dela
Artificiell intelligens är ett verktyg för verksamhetsutveckling för organisationer i alla samhällssektorer. Vinnova och AI Sweden genomför nu en fyraårig kraftsamling där kommuner och civilsamhälle får skräddarsydd hjälp att förstå hur AI kan användas och möjlighet att söka finansiering till konkreta projekt.

- Med hjälp av AI kan vi utveckla den gemensamma välfärden på nya sätt och effektivare tackla stora samhällsutmaningar. Det är centralt att Sveriges kommuner och civilsamhället är med på den resan, därför gör vi den här kraftsamlingen tillsammans med AI Sweden. Den är ett viktigt komplement till andra satsningar för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, säger Darja Isaksson, Generaldirektör, Vinnova.

I en rapport som DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, lämnade till regeringen tidigt 2020 beräknas artificiell intelligens kunna skapa ekonomiska värden inom offentlig verksamhet motsvarande 140 miljarder kronor årligen. Men för att det löftet ska kunna infrias krävs en bred förståelse för teknikens möjligheter och hur den bäst utnyttjas. 

Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle är ett gemensamt initiativ från Vinnova och AI Sweden. Inom ramen för satsningen kommer AI Sweden att stötta kommuner och organisationer i civilsamhället på ett antal olika sätt i det praktiska genomförandet.

– Att först förstå och sedan i praktiken dra nytta av möjligheterna med artificiell intelligens är utmaningar som inte är rimliga att landets alla kommuner ger sig i kast med var och en för sig, säger Viktoria Josefsson, programledare på AI Sweden, och fortsätter:

– En central del blir därför att skapa en plattform för samverkan och erfarenhetsutbyte kommuner emellan. Här finns stora synergieffekter att hämta hem, eftersom behoven hos en kommun ofta återkommer i många av landets övriga 289. Civilsamhället i sin tur består av många olika typer av organisationer men vi tror även här att det finns mycket gemensamma utmaningar att lära och dela erfarenheter av.

Rent konkret kommer stödet från AI Sweden att spänna över ett brett fält: Det kommer bland annat handla om utbildningar, att hjälpa till att hitta lämpliga användningsområden för AI och att skapa möjligheter för lärande och dialog. 

– För att det här arbetet ska få största tänkbara effekt vill vi koppla så många kommuner och aktörer från civilsamhället som möjligt till kraftsamlingen. Det avgörande är inte om man använder AI idag, det avgörande är om man är nyfiken på hur verksamheten kan utnyttja en helt ny verktygslåda. Är man det ska man kontakta oss, säger Viktoria Josefsson. 

Genom finansieringsmöjligheter från Vinnova skapas också förutsättningar för att omsätta idéer i praktiken. Under tre perioder kommer det vara möjligt att söka medel för konkreta utvecklingsprojekt, och dessutom kommer det finnas en utlysning skräddarsydd för att ta fram delbara resurser och lösningar.

Kraftsamlingen ska ses som ett komplement till andra satsningar som finns för att öka

användningen av AI i offentlig sektor och sker i samverkan med Myndigheten för digital förvaltning, Sveriges Kommuner och Regioner och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Läs mer om kraftsamlingen och utlysningarna på: 

https://www.vinnova.se/m/hur-kan-offentlig-sektor-mota-morgondagens-samhallsutmaningar/satsning-om-ai-for-kommu-ner-och-civilsamhallet/

https://www.ai.se/en/node/81535/kraftsamling-ai-i-kommuner-och-civilsamhalle

Fakta: Vinnovas utlysningar inom ramen för satsningen

  • Starta er AI-resa. För organisatoriskt lärande och praktisk användning av artificiell intelligens i kommuner och civilsamhälle. Cirka 20-30 ettåriga pilotprojekt finansieras genom två likadana utlysningar som är öppna maj - september 2022 respektive 2023.
  • Uppskalningsprojekt. Finansiellt stöd till AI-lösningar i tidig kommersiell fas som har potential att skala brett inom målgruppen. Utlysningen planeras att annonseras under vintern 2022/2023 och stänger våren 2023.
  • Gemensamma resurser och lösningar. Finansiellt stöd till samarbetsprojekt där flera kommuner och/eller civilsamhällesorganisationer går samman för att skapa gemensamt värdefulla resurser och lösningar. Utlysningen planeras vara öppen oktober 2023 till januari 2024.

Nyckelord

Kontakter

AI Sweden:
Viktoria Josefsson, programledare, 070-284 28 26


Rebecka Lönnroth, projektledare, 072-965 10 80


Vinnova:
Fredrik Weisner, programledare artificiell intelligens, 08-473 31 80

Bilder

Om

Om AI Sweden

AI Sweden är Sveriges nationella center för artificiell intelligens. AI Sweden stöds av svenska staten samt näringsliv och offentlig sektor över hela Sverige. Målet med arbetet är att accelerera användningen av AI för att stärka Sveriges välfärd och konkurrenskraft, och att förbättra livet för alla människor som lever i Sverige.

Följ AI Sweden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från AI Sweden

AI Sweden och tyska Fraunhofer IAIS ska utveckla språkmodeller för hela Europa16.5.2024 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

AI Sweden har, tillsammans med tyska Fraunhofer IAIS, fått tillgång till en av de mest kraftfulla superdatorerna i Europa för att träna språkmodeller för EU:s samtliga språk. – Det här är en unik möjlighet för AI Sweden att vara med och bidra till att stärka europeisk och svensk konkurrenskraft och digital suveränitet genom utvecklandet av en kraftfull och öppen europeisk språkmodell, säger Magnus Sahlgren, Head of Research, NLU, på AI Sweden. Projektet EuroLingua-GPT är det tredje stora EU-samarbetet kring språkmodeller där AI Sweden just nu deltar.

Nationellt industrisamarbete ska lägga grunden för ett nytt elsystem19.12.2023 08:17:49 CET | Pressmeddelande

Det svenska elsystemet står inför stora förändringar. Priset på förnybar elproduktion faller snabbt, elbehovet i samhället ökar kraftigt och näringslivet och samhället i stort behöver bättre underlag för att kunna fatta väl underbyggda beslut. Därför lanseras nu ett nytt initiativ backat av tunga näringslivsaktörer såväl som offentlig sektor och akademin. Behovskartan är en interaktiv simulering där användarna kan laborera med olika förutsättningar för behov av el, teknikutveckling, klimatförändringar och andra faktorer. Målet är att underlätta beslutsfattande kring investeringar, produktion och konsumtion av el, från lokal till nationell nivå.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye