Fackförbundet ST

Stora åtstramningar väntar för statliga myndigheter

Dela
Trots regeringens tidigare utlovade satsningar på många av statens ansvarsområden innebär budgeten för 2023 att stora delar av statsförvaltningen kommer tvingas till åtstramningar. Det menar Fackförbundet ST efter att regeringen presenterat budgetpropositionen för nästa år. Många av Sveriges myndigheter kommer inte få full kompensation för kostnadsökningar, vilket gör att ST bedömer att det finns risk för uppsägningar och nedskärningar i förvaltningen.

 - Vi har redan kunnat konstatera att de befintliga anslagen till myndigheterna har blivit ifrånsprungna av inflationen. När vi nu ser hela budgeten tror jag att det kommer bli kärvt på många myndigheter, säger Britta Lejon, förbundsordförande för Fackförbundet ST.

På det rättsvårdande området försöker regeringen skapa bilden av att det görs historiska satsningar, i verkligheten är de tillförda resurserna otillräckliga för att hantera den ökade arbetsbelastningen, enligt Fackförbundet ST.

 - Det är en budget med många ord om satsningar på framförallt det rättsvårdande området, men i reda pengar ser vi att det saknas resurser. Om regeringen menat allvar med sin ambition att knäcka gängbrottsligheten så borde satsningarna på rättsmyndigheterna varit större. Dessutom borde vi ha sett att det inte bara tillfördes pengar till fler fängelseplatser utan också till mer ambitiösa satsningar på att förebygga återfallsbrottslighet, säger Britta Lejon.

Sedan tidigare har regeringen aviserat att satsningen på höghastighetståg uteblir, nu väljer man också att dra ner på järnvägsunderhållet till förmån för vägbyggen.

 - Den svenska järnvägstrafiken har visat sig ha allvarliga brister, i personalförsörjningen, tillförlitligheten, och i kvaliteten på upphandlingar. Det här beslutet är ytterligare ett sätt att behandla spårtrafiken styvmoderligt. Vi hade behövt se en rejäl upprustning av järnvägen för att flytta fler transporter från väg till räls, säger Britta Lejon.

Kontakter

Bilder

Om

Fackförbundet ST
Fackförbundet ST
Sturegatan 15
Box 5308 102 47 Stockholm

0771-555 444https://st.org/

ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet med över 95000 medlemmar som arbetar inom statliga myndigheter och verk, bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och statligt finansierade stiftelser. ST är fackförbundet för alla som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. Vårt motto är "En arbetsplats - en fackförening". Alla är välkomna som medlemmar, oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter. Det ger inflytande, styrka och ökar gemenskapen.

Följ Fackförbundet ST

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fackförbundet ST

ST kommenterar beslutet i Solna tingsrätt7.12.2023 15:42:47 CET | Pressmeddelande

I Sverige är rätten till konfliktåtgärder på arbetsmarknaden reglerad i grundlagen. För att lösa konflikterna förhandlar parterna tills en uppgörelse nås, samtidigt som myndigheter förhåller sig neutrala till parternas konfliktåtgärder. Att Tesla försöker att omkullkasta denna ordning genom att utnyttja rättssystemet är mycket anmärkningsvärt. Fackförbundet ST välkomnar därför beslutet av Solna tingsrätt att avslå Teslas interimistiska yrkande.

ST kommenterar rättsläget när det gäller blockaden mot Tesla28.11.2023 15:07:17 CET | Pressmeddelande

Fackförbundet ST anser att Tesla med sina stämningsansökningar utmanar inte bara den svenska modellen, utan även det svenska förvaltningssystemet. I Sverige regleras strejkrätten i vår grundlag Regeringsformen. Det gör att den är juridiskt starkare än till exempel den förvaltningslag som styr postutdelning, eller den förordning som anger att Transportstyrelsen ska hantera registreringsskyltar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye