Energimyndigheten

Rekordhög budget för nya utlysningar inom EU:s innovationsfond

Dela
Svenska företag med innovativa lösningar för minskade växthusgasutsläpp kan nu söka finansiering från EU:s innovationsfond. Nyligen öppnades fyra nya utlysningar med den största budgeten någonsin, hela 3 miljarder euro.

Beloppet i innovationsfondens nya utlysningar är en fördubbling från tidigare år. Anledningen är att EU-kommissionen ser innovationsfonden som ett kraftfullt verktyg för att uppnå planen REPowerEU, det vill säga att göra EU oberoende av rysk energi och öka takten på den gröna omställningen.

– Det här är en enastående möjlighet för svenska företag att kunna realisera sina projekt. Sverige ligger i framkant vad gäller innovativa lösningar och med den extra finansiering som nu erbjuds kan vi både leda vägen för andra länder samtidigt som vi vässar vår konkurrenskraft, säger Rémy Kolessar, avdelningschef på Energimyndigheten.

Innovationsfonden välkomnar ansökningar från alla EU:s medlemsländer och målgruppen i de olika utlysningarna är framför allt företag, både privata och offentliga.

Som sökande kan man få stöd med upp till 60 procent av kostnaderna i sitt projekt, och det går även bra att söka medfinansiering från något av Energimyndighetens forskningsprogram.

Projekt som bidrar inom följande områdena kan söka:

  • Innovativ tillförsel av förnybar energi, effektivisering inom energiintensiv industri, energilagring, koldioxidlagring och användning (CCUS) och ersättningsprodukter för kolintensiva produkter.
  • Innovativa metoder som ersätter användning av fossila bränslen genom elektrifiering i industrin samt vätgasproduktion och vätgasanvändning i industrin.
  • Innovativ tillverkning av komponenter och slutliga produkter för exempelvis elektrolysörer och bränsleceller, tillförsel av förnybar energi, energilagring och värmepumpar.
  • Mellanstora pilotprojekt för att validera, testa och optimera tekniker som kan ge ett betydande innovativt genombrott för undvikande av växthusgaser.

Utlysningarna är öppna för ansökningar fram till den 16 mars 2023 och ansökan sker till EU-myndigheten The European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).

Mer information och regler för respektive utlysning samt ansökningsportal

Ta hjälp med din ansökan

EUSME Support är en organisation som ger kostnadsfritt stöd till små och medelstora företag som söker stöd från EU-program.
Kostnadsfri expertrådgivning hos EUSME

För stora företag och för frågor kopplat till medfinansiering från Energimyndigheten går det bra att kontakta Dag Agnvall, senior rådgivare på Energimyndigheten.

Informationsseminarier

Myndigheten CINEA kommet att hålla två digitala informationsseminarier om utlysningarna.

  • Den 29 november 2022: genomgång av erfarenheter från tidigare utlysningar, statistik och ”best practice”.
  • Den 30 november 2022: informationsdag som beskriver de fyra utlysningarna från EU-fonden.

Anmälan till seminarierna: Innovation Fund Info Days: Third call for large-scale projects (europa.eu)

Om EU:s innovationsfond

EU:s innovationsfond är ett av världens största finansieringsprogram för demonstration av innovativ teknik som bidrar till att minska växthusgasutsläpp.Fonden syftar till att stödja projekt som demonstrerar mycket innovativa tekniker, processer eller produkter, som är tillräckligt mogna och som har en betydande potential att minska utsläpp av växthusgaser.

Energimyndigheten är ansvarig för att informera svenska företag om möjligheten till att söka stöd från EU:s innovationsfond, och representerar även Sverige i fondens expertråd.

I april 2022 fick både Stockholm Exergi (Bio-CCS) och Vattenfall, SSAB och LKAB (Hybrit) stöd från fonden. Båda projekten har även fått stöd från Energimyndighetens program Industriklivet.

EU:s innovationsfond (energimyndigheten.se)

Vid frågor, kontakta:

Dag Agnvall, senior rådgivare på Energimyndigheten
E-post: dag.agnvall@energimyndigheten.se
Telefon: 016-544 20 44

Kontakter

Om

Energimyndigheten
Energimyndigheten
Gredbyvägen 10
632 21 Eskilstuna

016-544 20 00http://www.energimyndigheten.se/

Ett hållbart energisystem gynnar samhället!

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

Vi utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning och andra energifrågor till hushåll, företag och myndigheter.

Förnybara energikällor får utvecklingsstöd, liksom smarta elnät och framtidens fordon och bränslen. Svenskt näringsliv får möjligheter till tillväxt genom att förverkliga sina innovationer och nya affärsidéer.

Vi deltar i internationella samarbeten för att nå klimatmålen, och hanterar olika styrmedel som elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter. Vi tar dessutom fram nationella analyser och prognoser, samt Sveriges officiella statistik på energiområdet.

 

Följ Energimyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Energimyndigheten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye