A Non Smoking GenerationA Non Smoking GenerationA Non Smoking GenerationA Non Smoking GenerationA Non Smoking GenerationA Non Smoking GenerationA Non Smoking Generation

En miljon röster för en tobaksfri generation

Dela
De europeiska organisationerna European Network for Smoking and Tobacco Prevention och No Fumadores har tillsammans med organisationer från 15 europeiska länder initierat ett EU-projekt för att samla in en miljon röster för en tobaksfri generation och ett tobaksfritt Europa.

Organisationer från Belgien, Bulgarien, Cypern, Grekland, Tyskland, Irland, Italien, Litauen, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Spanien och Sverige har samlats för att påkalla politikernas uppmärksamhet om hur skadligt tobak och nikotinprodukter är, och hur viktigt det är att sätta de europeiska medborgarnas hälsa samt vår miljö framför tobaksindustrins vinstintressen.

I Sverige har stiftelsen A Non Smoking Generation tagit ansvaret för att samla in svenska underskrifter och tillsammans med organisationerna Astma- och Allergiförbundet, Hjärt-Lungfonden, Tobaksfakta och Riksförbundet VISIR arbetar vi nu för att sprida budskapet och uppmana alla svenska EU-medborgare att skriva under.

- I vår senaste Novusundersökning ser vi ett starkt stöd för fler tobaksfria miljöer och en helt tobaksfri generation. 64 procent av de unga respondenterna är för att sätta ett slutdatum för all försäljning av tobak till nästa generation. Nu hoppas vi att alla svenska EU-medborgare tar chansen att göra sin röst hörd i den här viktiga frågan, säger Helen Stjerna, generalsekreterare, A Non Smoking Generation

Idag, den 26:e januari, lanseras den namninsamlingssida där samtliga röstberättigade EU-medborgare kan gå in och skriva under för ett tobaksfritt Europa. När initiativet har samlat in en miljon röster påbörjas en process som resulterar i att EU-kommissionen föreslår ett antal åtgärder som svar på medborgarinitiativet. Om kommissionen anser att ny lagstiftning krävs kommer den att utarbeta ett formellt förslag för detta. När förslaget har antagits av kommissionen överlämnas det till Europaparlamentet och EU-rådet (eller i vissa fall endast till rådet), som kommer att behöva anta det för att det ska bli lag.

Medborgarinitiativet består av sex punkter med förslag på insatser som kan rädda framtida generationer från att fastna i ett skadligt tobaksberoende:  

  1. Skapa en första tobaksfri generation i Europa till 2030, genom att stoppa försäljningen av tobak och nikotinprodukter till medborgare födda 2010 eller senare.
  2. Inför tobaksfria stränder för hälsosamma och miljömässigt hållbara miljöer.
  3. Inför tobaksfria nationalparker för minskad nedskräpning och risk för bränder.
  4. Inför fler tobaksfria miljöer, särskilt där minderåriga personer vistas ofta (skolor, parker, simbassänger, sportevenemang och -center, shower och restaurangers terrasser).
  5. Eliminera alla former av tobaksreklam, särskilt dold reklam genom influencers och produktplacering i sociala medier.
  6. Finansiera FoU-projekt för sjukdomar orsakade av tobaksanvändning för att förbättra deras prognos och göra dem botbara.

Skriv under här och glöm inte att dela i sociala medier:

https://eci.ec.europa.eu/029/public/#/screen/home

Organisationer och kontaktpersoner i Sverige:

A Non Smoking Generation
Helen Stjerna, generalsekreterare
Tel: +46-733-393644
Astma- och Allergiförbundet
Karin Neuhaus, generalsekreterare
Sakkunnig kontaktperson: Marie-Louise Luther +46-8-506 28 211
Hjärt-Lungfonden
Kristina Sparreljung, generalsekreterare
Sakkunnig kontakperson: Anette Jansson +46-708-544247
Tobaksfakta
Lena Sjöberg, ordförande
Sakkunnig kontakperson: Ann Post Tel: +46-767-771750 
Riksförbundet VISIR
Agneta Alderstig, förbundsordförande
Tel: +46-31-971294

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

A Non Smoking Generation
A Non Smoking Generation
Skicka brev: Box 555 12/ Besök: Järntorget 78
102 04 Stockholm

08-10 93 00http://www.nonsmoking.se/

Stiftelsen En Rökfri Generation

Stiftelsen A Non Smoking Generation har sedan 1979 verkat för att barn och ungdomar själva ska välja att inte börja använda tobak. Organisationen arbetar aktivt för att begränsa tobakens plats i samhället och skapa skyddande miljöer för barn och ungdomar.

 

Följ A Non Smoking Generation

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från A Non Smoking Generation

När ska barns hälsa prioriteras?5.10.2023 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Andelen unga som anser att det är lätt för minderåriga att få tag på vitt snus och e-cigaretter fortsätter att öka samtidigt som unga exponeras för tobaksreklam med oförminskad kraft. Kunskapen om nikotinets hälsorisker och hur tobak motverkar miljö och mänskliga rättigheter är fortsatt låg och nu krävs krafttag för att vända den negativa utvecklingen. Det visar årets rapport från A Non Smoking Generation.

Tobaksbarn hjälper Sveriges ungdomar att avstå tobak7.9.2023 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

Sedan 2013 har A Non Smoking Generation framgångsrikt spridit kunskap och inspirerat unga att förbli tobaksfria genom sin nationella föreläsningsturné i projektet Tobaksbarn. I snitt anser fler än nio av tio tillfrågade elever att föreläsningen innehåller argument för att avstå från tobak. Under de senaste åren har bruket av vitt snus och e-cigaretter ökat kraftigt bland minderåriga och behovet av kunskap som kan motivera att avstå från tobak är kanske större än någonsin.

Unga kan avstå tobak för en hållbar framtid5.9.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

En ny Novusundersökning visar att sju av tio unga saknar kunskap om det utbredda barnarbetet på tobaksodlingar, och närmare nio av tio saknar kunskap om tobaksindustrins massiva skogsavverkning. Samtidigt uppger majoriteten att dessa hållbarhetsproblem kan vara skäl att avstå från tobak. För tionde året i rad inleder A Non Smoking Generation en föreläsningsturné till Sveriges skolor för att öka denna kunskap och motivera unga till att förbli tobaksfria.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum