Tysk-Svenska Handelskammaren

Tio svenska miljöteknikföretag utvalda till Tysklandsaccelerator

Dela
Internationaliseringsprogrammet för den tyska marknaden, Swedish-German Cleantech Platform (SGCP), drivs gemensamt av Energimyndigheten och Tysk-Svenska Handelskammaren. Svenska cleantech-bolag har varje år chansen att få stöd i att exportera sina energiinnovationer. Nu har de tio svenska deltagande bolagen för 2023 valts ut.

Deltagarna och projektteamet träffades för en inledande kickoff Tysk-Svenska HandelskammarenNätverkande och utbyte av erfarenheter kring marknadsetablering stod på agendan samt även att påbörja den interkulturella resan mot Tyskland. Hela året kommer präglas av individuell coachning, workshops och pitch-optimering för samtliga deltagare. Resultatet ger optimala förutsättningar för de två gemensamma delegationsresorna till Tyskland. Den första resan går av stapeln redan i slutet av mars 2023 till delstaterna Baden-Württemberg och Nordrhein-Westfalen. Dessa delstater är hemvisten för många stora industriföretag och ligger dessutom i framkant avseende den gröna omställningen 

Detta acceleratorprogram pekar ut de viktigaste ingångarna till den tyska marknaden och ökar deltagarnas kunskap om det tyska affärsekosystemet och dess institutioner, kluster, inkubatorer och finansieringsmöjligheter. Utöver detta kommer individuella affärspartnerförmedlingar att genomföras vilket ger de deltagande bolagen direktkontakt med beslutsfattare, inköpare och affärsutvecklare som är på jakt efter nya lösningar inom miljöteknik. Den tyska energimarknaden genomgår en stor omställning som accelererats på grund av det rådande världsläget och energikrisen. För att förbli konkurrenskraftig krävs ett nytänkande inom industrin, därmed är intresset för nya tekniska lösningar stort. 

Energimyndighetens expansionsfrämjande av svensk miljöteknik inom ramarna för Swedish-German Cleantech Platform förser samtidigt tyska aktörer med tekniska lösningar i framkant. Här är deltagarna i 2023 års upplaga av Swedish-German Cleantech Platform: 

Biofrigas https://www.biofrigas.se/en 
Biofrigas tillverkar småskaliga anläggningar för produktion av flytande biogas (LBG). Bolaget arbetar med avancerad kryogen teknik och nyttjar att olika ämnen fryser vid olika temperaturer. På så sätt kan en gas delas upp i olika ämnen, exempelvis metan och koldioxid. Dessa kan sedan i nya processer komma till nytta igen i sin rena form. 

C-Green https://www.c-green.se/ 
C-Green gör vått avfall värdefullt genom att tillhandahålla HTC OxyPower-anläggningar för att omvandla slam till användbart biobränsle med hjälp av hydrotermisk karbonisering (HTC) och våtoxidation. Tekniken kan användas av avloppsreningsverk och industrier för hållbar slamhantering. 

DAZOQ https://dazoq.se/sv/ 
Dazoq erbjuder en plattform för Intelligent Energy Management System (IEMS) för att hjälpa industriföretag att minska sin energiförbrukning med upp till 20 procent. Sensorer mäter strömförbrukning och visualiserar potentiella besparingar i det AI-kontrollerade och molnbaserade energihanteringssystemet. 

Ecoclime Group https://ecoclime.se/ 
Ecoclime Evertherm är ett system som tar vara på outnyttjad energi i spillvatten. Den patenterade och validerade tekniken möjliggör energiåtervinning av spillvatten med en återvinningsgrad på över 90 procent. Energibehovet hos en byggnad kan därmed minskas med upp till 30 procent. 

Enequi https://www.enequi.com/ 
Enequi erbjuder intelligenta system och tjänster för energilagring och energioptimering. EnerquisQuiPower-system optimerar användningen av energi från exempelvis solceller och energilager och balanserar energiförbrukningen för högsta utväxling. QuiPower tar hänsyn till antalet förväntade soltimmar och hur mycket varje kilowattimme kommer att kosta imorgon. Dessutom bygger systemet över tid upp kunskap baserad på hushållet historiska energiförbrukning. Resultatet: en tryggare elförsörjning och markant sänkta elkostnader.  

Epishine https://www.epishine.com/ 
Epishine är en ledande utvecklare och tillverkare av tryckta solceller. Epishine producerar en unik organisk solcell i en ISO-certifierad industriell tryckprocess som är optimerad för att tillgodogöra sig omgivande inomhusljus och enkelt integreras i mindre elektronikkomponenter med låg effekt. 

InviSense https://invisense.se/ 
InviSense gör det möjligt att mäta fukt i byggnader och dess olika beståndsdelar under byggprojekt. De ultratunna och passiva sensorerna byggs in för att kunna användas under hela byggnadens livslängd. Genom att mäta fukt och temperatur i exempelvis betong och avjämningsmassa tillförs endast så mycket värme som är nödvändigt under torkprocessen samt signalerar när en övergång till nästa fas i bygget är lämplig. På så sätt görs stora vinster i både tid- och energioptimering. 

Modio https://www.modio.se/ 
Modio erbjuder energihantering av anläggningstillgångar i realtid. Modio kan extrahera och importera data från byggnader och system på ett säkert, automatiserat och kontinuerligt sätt. Dessa data kan användas för verifiering av nya affärsmodeller som exempelvis "Cooling as a Service" (CaaS), kontroller för byggnader med nettonollutsläpp och verifiering av byggnaders CO2-utsläppsrapporter. 

ProptechOS (Idun Real Estate Solutionshttps://proptechos.com/ 
ProptechOS är en plattform som samlar in och harmoniserar realtidsdata från byggnadsledningssystem, BIM (Building Information Modeling) och IoT-enheter. Fastighetsteknikens operativsystem gör byggnader mer effektiva och gör dem redo att bli uppkopplade som integrerade delar av den smarta staden. 

z.trusion® (Reliefedhttps://ztrusion.tech/ 
z.trusion® öppnar stora möjligheter för innovativ och hållbar design av extruderade produkter. Den patenterade z.trusion®-tekniken skapar profiler och strukturer med komplexa tvärsnitt som minskar såväl kostnaderna som miljöpåverkan.   

Om SGCP 
Swedish-German CleantechPlatform (SGCP) är ett program som drivs gemensamt av Energimyndigheten och Tysk-Svenska Handelskammaren. Programmet främjar svenska företag med produkter, lösningar eller tjänster inom grön energi och energieffektivisering som vill hitta affärsmöjligheter och partner i Tyskland. Inom ramen för programmet får deltagarna individuellt marknadsstöd under ett helt år. Här ingår bland annat coachning kring nyckelfaktorer för att lyckas i Tyskland och rådgivning för att vässa sitt erbjudande. Med bas i skräddarsydd matchmaking genomförs två delegationsresor till relevanta ekosystem på plats i Tyskland. Studiebesök samt pitcher och individuella B2B-möten med potentiella kunder och partner utgör kärnan i dessa.  

Kontakt: 

Christiane Binsteiner Foberg: +4686651896 | christiane.binsteiner-foberg@handelskammer.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Tysk-Svenska Handelskammaren
Tysk-Svenska Handelskammaren
Box 27104
102 52 Stockholm

+46-8-665 18 00http://www.handelskammer.se

Med uppdrag att utveckla affärerna mellan Tyskland och Sverige

Tysk-Svenska Handelskammaren grundades 1951 och är den enda bilaterala handelskammaren för Tyskland och Sverige. Nätverket består av över 1200 tyska och svenska medlemsföretag och organisationen har sitt huvudsäte i Stockholm, med lokalkontor i Malmö och i Göteborg. Som medlemsorganisation med uppdrag att utveckla handeln mellan Tyskland och Sverige hjälper kammaren tyska och svenska företag att hitta varandra, göra affärer, etablera verksamhet samt stödja dem i verksamheten när de redan är på plats. Tjänsterna som erbjuds av de drygt 60 medarbetarna stäcker sig från marknadsetablering till skatt, juridik och redovisningstjänster. 

Som en del av den tyska utlandshandelskammarorganisationen AHK samarbetar Tysk-Svenska Handelskammaren med de regionala handelskamrarna, IHK, i Tyskland. Tysk-Svenska Handelskammaren är också del av Team Sweden för Tyskland.

Följ Tysk-Svenska Handelskammaren

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tysk-Svenska Handelskammaren

Svenska elever sämst i Skandinavien på att lära sig tyska2.1.2024 12:15:00 CET | Pressmeddelande

Allt färre svenska elever läser andra främmande språk än engelska i skolan och språkutbudet krymper på många håll på grund av lärarbrist och för små elevgrupper. I jämförelse med de andra skandinaviska länderna är Sverige sämst i klassen. I Danmark läser 85 procent av grundskoleeleverna i 9:an tyska, motsvarande siffra i Norge är 25 procent medan i Sverige endast 17 procent av niondeklassarna läser tyska.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye