Trafikverket

Vägtrafikens utsläpp minskade med fem procent trots ökad trafik

Dela
Preliminära siffror visar att utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken minskade med fem procent under 2022 jämfört med 2021. Ökad andel biodrivmedel, energieffektivisering och elektrifiering bidrog till minskningen.
Elbilar och mer biodrivmedel kompenserar trafikökningen. Foto: Amanda Sveed.
Elbilar och mer biodrivmedel kompenserar trafikökningen. Foto: Amanda Sveed.

Trafiken ökade för personbilar och lätta lastbilar med 3,5 procent. Tunga fordon minskade med 0,9 procent. Trafikvolymen är i princip tillbaka som innan pandemin. Siffrorna är preliminära och värden kan komma att ändras när fler data inkluderas. Slutlig redovisning av utsläppen sker i slutet av 2023 via Naturvårdsverket

För att se det här innehållet från www.youtube.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
Sven Hunhammar, miljödirektör och Marie Hagberg Backlund, avdelningschef. 

– Det är positivt att så stor del av den energi som används inom vägtrafiken är fossilfri och förnybar. 2022 ökade andelen från 26 till preliminärt 29 procent och det är rekord, säger Sven Hunhammar, miljödirektör på Trafikverket. Det beror framförallt på höjd reduktionsplikt med en ökad andel HVO i diesel och en ökad andel förnybart i bensin. Därför kunde utsläppen minska trots att trafiken ökade under året.

Andelen elbilar i nybilsregistreringen ökade från 18 till 32 procent
Även ökad andel laddhybrider och energieffektivare icke laddbara bilar bidrog. Koldioxidutsläppen från nya personbilar minskade till 70 g/km, året innan var snittet 88 g/km. Sverige hade tidigare högst koldioxidutsläpp per kilometer för nya personbilar inom Europa men numera är det bara Norge och Island som har lägre utsläpp per personbil än Sverige.

Både elektrifiering och biodrivmedel behövs för att nå klimatmålen
Även med en mycket kraftig elektrifiering krävs att betydande mängder biodrivmedel används för att klara 2030-målet. Till 2045 är biodrivmedelsbehovet lägre i och med att elektrifieringen då hunnit slå igenom betydligt mer.

– Trafikverket bidrar till klimatmålet med ökad transporteffektivitet, inte minst genom stora satsningar på järnväg och laddinfrastruktur i glesbygd, säger Sven Hunhammar. Det är viktiga pusselbitar, men det mesta av det som krävs för att nå målen ligger utanför Trafikverkets mandat.

Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Enligt etappmål 2030 ska utsläppen ha minskat med minst 70 procent, exklusive inrikesflyg, jämfört med 2010. Senast 2045 ska Sverige nå nollutsläpp. Det årliga PM:et över vägtrafikens utsläpp visar utvecklingen i förhållande till transportsektorns klimatmål.

Läs mer i PM vägtrafikens utsläpp 2022 (PDF)

Nyckelord

Kontakter

För mer information


Sven Hunhammar, miljödirektör, 010-123 16 39


Ulrika Karlsson, nationell press- mediestrateg, 070-762 39 54


Trafikverkets presstjänst, 0771-31 15 00, öppettider vardagar klockan 08.00-16.30

Bilder

Elbilar och mer biodrivmedel kompenserar trafikökningen. Foto: Amanda Sveed.
Elbilar och mer biodrivmedel kompenserar trafikökningen. Foto: Amanda Sveed.
Ladda ned bild
Sven Hunhammar, miljödirektör, Trafikverket. Foto: Elin Gårdestig.
Sven Hunhammar, miljödirektör, Trafikverket. Foto: Elin Gårdestig.
Ladda ned bild

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. På Trafikverket jobbar cirka 10 000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

Här påverkas stockholmstrafiken mest i sommar – många arbeten när färre reser13.5.2024 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Under sommaren när många är lediga genomförs flera större trafikpåverkande arbeten i regionen för att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet för stockholmstrafikanterna. För att ge trafikanter en helhetsbild över trafiksituationen samverkar Trafikverket, Stockholms stad, Region Stockholm, Nacka kommun och Sundbybergs stad och presenterar de arbeten som har störst trafikpåverkan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye