Sweco Sverige AB

Sweco bistår i arbetet med tillståndsansökningar för CCS-satsning i Slite

Dela
Sweco ska bistå i arbetet med tillståndsansökan för den fullskaliga CCS-anläggning som Heidelberg Materials, där Cementa ingår, planerar i Slite på Gotland. Projektet är ett av Sveriges mest omfattande klimatomställningsinitiativ och planeras nu i en genomförbarhetsstudie. Målsättningen är att ställa om svensk cementindustri till 2030.
Foto: Heidelberg Materials
Foto: Heidelberg Materials

I Swecos uppdrag ingår att bistå Heidelberg Materials i utvecklingen av en miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning för den kommande tillståndsansökan. Koldioxidfångstanläggningen kommer att medföra en förändring av hela Slitefabrikens verksamhet och inom ramen för genomförbarhetsstudien kommer en process för att söka ett nytt miljötillstånd påbörjas under 2023.

När CCS-anläggningen står klar år 2030 kommer den att fånga in och lagra Slitefabrikens samlade utsläpp om uppemot 1,8 miljoner ton koldioxid årligen. Det motsvarar ca 3 procent av Sveriges totala utsläpp. Tillgången till klimatpositiv cement är den enskilt största pusselbiten för att den svenska bygg- och anläggningssektorn ska kunna nå sina klimatmål till 2030.

–      Klimatpositiv cement kommer att få stor inverkan på byggsektorns klimatomställning både i Sverige och internationellt. Det här är verkligen en avgörande och banbrytande utveckling i transformationen mot ett hållbarhet samhälle, säger Martina Söderström, divisionschef Environment & Planning på Sweco.

I uppdraget involveras Swecos experter inom tillståndsprövning och miljökonsekvensbeskrivningar för CCS-anläggningar. Uppdraget startade i december 2022 och pågår till slutet av 2023.

–      Detta är rätt väg att gå för att Sveriges bygg- och anläggningssektor ska klara klimatomställningen till 2030. Förväntan på att satsningen i Slite skall driftsättas är stor och vi är fast beslutna att etablera en av världens första fullskaliga klimatpositiva cementfabriker här i Sverige år 2030, säger Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige.

Om CCS

CCS, Carbon Capture and Storage, är ett samlingsnamn för olika tekniker för att fånga in och lagra koldioxid. Den avskilda koldioxiden komprimeras och transporteras sedan till en permanent lagringsplats djupt ner under havsbotten eller i berggrunden där den med tiden mineraliseras. Tekniken används för att förhindra utsläpp av växthusgaser till atmosfären och även för att åstadkomma negativa utsläpp, bio-CCS.

För mer information, vänligen kontakta:
Sofie Sidoli, presschef Sweco Sverige, 010-484 50 20​, sofie.sidoli@sweco.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Heidelberg Materials
Foto: Heidelberg Materials
Ladda ned bild
Martina Söderström, divisionschef Environment & Planning Sweco
Martina Söderström, divisionschef Environment & Planning Sweco
Ladda ned bild

Om

Sweco Sverige AB
Sweco Sverige ABSweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 22 000 arkitekter, ingenjörer och andra experter lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 29 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, Välkommen till Sweco Sverige.

Följ Sweco Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sweco Sverige AB

Sweco hjälper Ukraina med att modernisera och säkra vattensystemen i två kommuner16.5.2024 10:49:32 CEST | Pressmeddelande

Sweco deltar i den pågående återuppbyggnaden av Ukraina genom att bidra med expertis i två projekt för att trygga dricksvattenförsörjning och modernisera avloppsvattenrening i kommunerna Kobleve och Dobroslav i Mykolaiv- och Odessa-regionerna. Specialister från Sweco kommer stå för expertis inom bland annat avloppsvattenrening, vattenteknik, hydrologi och miljökonsekvensanalys i projekten som finansieras av Swedfund.

Ny Sweco-rapport: Stålindustrin tar täten i den gröna omställningen24.4.2024 07:25:00 CEST | Pressmeddelande

En ny rapport från Sweco beskriver framstegen för den europeiska industrin i arbetet med att uppnå nettonollutsläpp i hela förädlingsprocessen. Stålindustrin går i täten, med Sverige som ett ledande exempel, följt av cementindustrin. Även kemikalieindustrin och transportbranschen är på väg mot nettonollutsläpp. Rapporten lyfter dels hur faktorer som geopolitik, regelverk och teknisk utveckling driver denna omställning, dels möjligheter och risker att beakta när ny teknik som vätgas, avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) och elektrobränsle testas i industriell skala.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye