Sweco Sverige AB

Nu är klimatpositiva stadsdelar möjliga – Sweco presenterar framtidens stadsutveckling

Dela

Swecos klimatkalkyl för Sjöstaden i Trelleborg, en ny stadsdel i det gamla hamnområdet, visar att klimatpositiva stadsdelar är möjliga. Kalkylen inkluderar byggnader och dess driftenergi, markanvändning och mobilitet för att undersöka hur nära klimatpositivitet man kan komma. Med fokus på kolsänkor i stadsmiljö, cykel- och samtransport samt förbättrade byggmetoder visar kalkylen att det är möjligt att skapa klimatpositiva stadsdelar. – Mig veterligen är det den första i sitt slag där vi modellerat en hel stadsdel, säger Gunilla Wembe, ansvarig arkitekt på Sweco Architects.

Vision C3 City Sjöstaden, Trelleborg. Bild: Sweco Architects
Vision C3 City Sjöstaden, Trelleborg. Bild: Sweco Architects

Projektet baseras på Swecos metod C3City, en klimatkalkyl som med en holistisk syn på hållbarhet omfattar allt från byggnader och energi till markanvändning, mobilitet och urban grönska. Projektet, en förstudie för Trelleborgs kommun, är ett samarbete mellan Sweco, Trelleborgs kommun, Skanska och OBOS inför omvandlingen av det gamla hamnområdet till bostadsområde enligt kommunens stadsplaneringsprojekt Kuststad 2025.

Globalt står städer för 70 procent av alla utsläpp, och med en ökad urbanisering blir klimatpositiva städer nyckeln till att lyckas med den gröna omställningen. Sjöstaden visar potentialen för klimatpositiv stadsutveckling, i linje med Agenda 2030, EU-taxonomin och Parisavtalet, säger Gunilla Wembe, ansvarig arkitekt på Sweco Architects.

C3City-metoden: Beräkning av totalutsläpp

Scenariot visar ett konkret exempel på en stadsdel som inte bara anpassas efter klimatförändringar utan även bidrar positivt till utsläppen. Swecos experter och samarbetspartnerna Skanska och OBOS har tagit fram ett realistiskt scenario för stadsdelens utformning. En 3D-modell har använts för att visualisera olika scenarion, och genom att inkludera markanvändning, driftenergi och mobilitet i kalkylen fås ett helhetsperspektiv på stadens utsläpp.

Modellen har använt två grundscenarion – ett förbättrat scenario jämfört med dagens byggsätt och ett där bebyggelsen består av 50 procent trä och 50 procent betong. Scenarion med variationer av energitillförsel, byggnadstyper och markanvändning har också tillämpats.

Vår metodik, C3City, tillsammans med kontinuerlig dialog och input från Skanska och OBOS, gör att vi inte bara kan beräkna byggnadsmaterial och driftenergi utan också skapa en modell som visar vilka stadsplaneringsaspekter som gör mest skillnad för CO2-utsläppen. Mig veterligen är det den första i sitt slag där vi modellerat en hel stadsdel, fortsätter Gunilla Wembe.

Nycklar till klimatpositivitet

För att uppnå klimatpositivitet krävs byggnadsmaterial som producerats energieffektivt, helst trä, användning av solceller med batterilagring och grön stadsrumsplanering. I Sjöstaden används urban skog i parker och träd längs lokala stråk som kolsänkor. Återanvändning av spillvärme från närliggande industrier minskar stadsdelens koldioxidavtryck. Mobilitetsåtgärder som främjar delningstjänster, samåkning samt cykel- och gångtrafik är också nödvändiga.

För att uppnå en klimatpositiv stad krävs ett samhällsövergripande omtag. Byggbranschen behöver övergå till hållbara materialval, helst trä. Samåkning och delningstjänster behöver öka, och grön gestaltning i stadsmiljön bör prioriteras framför breda gator och parkeringsplatser, avslutar Gunilla Wembe.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Vision C3 City Sjöstaden, Trelleborg. Bild: Sweco Architects
Vision C3 City Sjöstaden, Trelleborg. Bild: Sweco Architects
Ladda ned bild

Länkar

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 22 000 arkitekter, ingenjörer och andra experter lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 29 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, Välkommen till Sweco Sverige.

Följ Sweco Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sweco Sverige AB

Sweco får uppdrag från Trafikverket värt 400 miljoner för projektering av ny järnväg på delar av Ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholm11.7.2024 08:30:00 CEST | Pressmeddelande

Sweco ska bistå Trafikverket med en rad konsulttjänster för en omfattande utbyggnad av delar av Ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholm. Ordervärdet för Sweco är uppskattat till cirka 400 miljoner. Uppdraget som pågår från 2024 fram till 2035 omfattar projektering inom järnväg, väg- och anläggning, byggnadskonstruktion, arkitektur, vatten och avlopp samt rådgivning inom miljö och digitala lösningar. Syftet med utbyggnaden ”Fyra spår till Uppsala” är att möta det ökade behovet av hållbar person- och godstrafik i området mellan Uppsala och Stockholm.

Ny Sweco-rapport: värmeböljor på uppemot 60 dagar kan bli verklighet inom 80 år26.6.2024 06:30:00 CEST | Pressmeddelande

Klimatförändringarna påverkar Sverige snabbare än det globala genomsnittet. Antalet dagar med värmebölja stiger och 2023 hade Europa rekordmånga dagar med extrem hetta. Europa är den kontinent där värmen ökar mest, och Stockholm en av städerna med snabbast stigande temperaturer. Rekordåret 2018 uppmättes i Stockholm 25 dagar med värmebölja*. År 2100 kan rekordet öka med 150 procent, där vi riskerar närmare två månader – över 60 dagar – av värmebölja.**

Sweco hjälper Ukraina med att modernisera och säkra vattensystemen i två kommuner16.5.2024 10:49:32 CEST | Pressmeddelande

Sweco deltar i den pågående återuppbyggnaden av Ukraina genom att bidra med expertis i två projekt för att trygga dricksvattenförsörjning och modernisera avloppsvattenrening i kommunerna Kobleve och Dobroslav i Mykolaiv- och Odessa-regionerna. Specialister från Sweco kommer stå för expertis inom bland annat avloppsvattenrening, vattenteknik, hydrologi och miljökonsekvensanalys i projekten som finansieras av Swedfund.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye