Sweco Sverige AB

Sweco hjälper Ukraina med att modernisera och säkra vattensystemen i två kommuner

Dela

Sweco deltar i den pågående återuppbyggnaden av Ukraina genom att bidra med expertis i två projekt för att trygga dricksvattenförsörjning och modernisera avloppsvattenrening i kommunerna Kobleve och Dobroslav i Mykolaiv- och Odessa-regionerna. Specialister från Sweco kommer stå för expertis inom bland annat avloppsvattenrening, vattenteknik, hydrologi och miljökonsekvensanalys i projekten som finansieras av Swedfund.

Sweco hjälper Ukraina att modernisera och säkra vattensystem i två kommuner. Bild: Getty images
Sweco hjälper Ukraina att modernisera och säkra vattensystem i två kommuner. Bild: Getty images

Syftet är att stödja kommunerna och dess vattenbolag i utvecklingen av det analys- och förberedelsearbete som krävs för att förbättra och trygga vattenkvaliteten, reningsprocessen och kapaciteten. I Kobleve rör det sig om både dricksvattenförsörjning och avloppsvattenrening, och i Dobroslav ska man planera ett helt nytt system för avloppsvattenhantering. 

Sweco ska bidra i arbetet med rekonstruktion och modernisering av vattenförsörjningssystemet för dricksvattenintag, nya/uppdaterade lösningar för avloppsvattenrening, övervakning av kvaliteten samt processautomatiseringssystem där särskild hänsyn tas till energieffektivitet och strikta utsläppskrav. 

Resultatet blir en förbättrad, utökad och mer motståndskraftig vatteninfrastruktur och kommunal service till invånarna inklusive prognostiserade internflyktingar. Swecoprojekten påbörjas i juni 2024 och förväntas vara slutförda under första kvartalet 2025. 

Projektet finansieras av Swedfund, en statlig svensk utvecklingsfinansiär, och kommer att genomföras i enlighet med nationella mål, EU-standarder och villkor för finansiering från utvecklingsbanker.

Sweco stödjer Ukraina

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Sweco hjälper Ukraina att modernisera och säkra vattensystem i två kommuner. Bild Getty
Sweco hjälper Ukraina att modernisera och säkra vattensystem i två kommuner. Bild Getty
Ladda ned bild

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 22 000 arkitekter, ingenjörer och andra experter lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 29 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, Välkommen till Sweco Sverige.

Följ Sweco Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sweco Sverige AB

Nu är klimatpositiva stadsdelar möjliga – Sweco presenterar framtidens stadsutveckling13.6.2024 08:10:00 CEST | Pressmeddelande

Swecos klimatkalkyl för Sjöstaden i Trelleborg, en ny stadsdel i det gamla hamnområdet, visar att klimatpositiva stadsdelar är möjliga. Kalkylen inkluderar byggnader och dess driftenergi, markanvändning och mobilitet för att undersöka hur nära klimatpositivitet man kan komma. Med fokus på kolsänkor i stadsmiljö, cykel- och samtransport samt förbättrade byggmetoder visar kalkylen att det är möjligt att skapa klimatpositiva stadsdelar. – Mig veterligen är det den första i sitt slag där vi modellerat en hel stadsdel, säger Gunilla Wembe, ansvarig arkitekt på Sweco Architects.

Ny Sweco-rapport: Stålindustrin tar täten i den gröna omställningen24.4.2024 07:25:00 CEST | Pressmeddelande

En ny rapport från Sweco beskriver framstegen för den europeiska industrin i arbetet med att uppnå nettonollutsläpp i hela förädlingsprocessen. Stålindustrin går i täten, med Sverige som ett ledande exempel, följt av cementindustrin. Även kemikalieindustrin och transportbranschen är på väg mot nettonollutsläpp. Rapporten lyfter dels hur faktorer som geopolitik, regelverk och teknisk utveckling driver denna omställning, dels möjligheter och risker att beakta när ny teknik som vätgas, avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) och elektrobränsle testas i industriell skala.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye