Sweco Sverige AB

Sweco Sverige presenterar stabilt resultat och fortsatt tillväxt för det första kvartalet

Dela

Idag presenterade Swecokoncernen kvartalsrapporten för det första kvartalet 2024. Affärsområde Sweco Sverige levererade ett stabilt resultat, med en organisk tillväxt på 6 procent. Den gröna omställningen och klimatanpassningar är fortsatt drivande faktorer i efterfrågan på Sweco Sveriges tjänster.

Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige.
Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige. Foto: Anna W. Thorbjörnsson

Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 2 295 MSEK (2 178). Den organiska tillväxten uppgick till 6 procent, justerat för kalendereffekter, och drevs främst av fler anställda och högre genomsnittliga arvoden. Kalendereffekten om tolv färre timmar hade en negativ påverkan om cirka 44 MSEK på nettoomsättning och EBITA, jämfört med föregående år.

EBITA ökade med cirka 7 procent, motsvarande 23 MSEK, justerat för kalendereffekter. EBITA-ökningen berodde främst på högre genomsnittliga arvoden och fler anställda, medan högre personalkostnader och en lägre debiteringsgrad hade en negativ effekt. EBITA-marginalen minskade till 12,6 procent (14,2), på grund av den stora negativa kalendereffekten.

Sweco Sverige genomför omstruktureringsåtgärder under första halvåret 2024, vilket påverkar cirka 140 anställda. Omstruktureringskost­nader om 6 MSEK har redovisats under första kvartalet, och ytterligare 35 MSEK väntas under andra kvartalet.

— Det är med stolthet vi presenterar ännu ett kvartal där vi fortsätter vår tillväxtresa och visar ett stabilt resultat. Samtidigt stärker vi vår konkurrenskraft genom fokus på marknadens behov och intern effektivitet, säger Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige.

Den svenska marknaden var stabil under kvartalet, men med stora variationer mellan segmenten. Marknaderna för energiinvesteringar samt för vatten- och miljötjänster var goda, delvis som en följd av tjänster kopplade till den gröna omställningen och klimatanpassningar. Efterfrågan på infrastrukturtjänster förblev stabil. Trenden i industrisegmentet förblev något osäker med undantag för norra Sverige, som fortsätter att vara en stark marknad till följd av den gröna omställningen. På fastighetsmarknaden var bostadssegmentet och det kommersiella segmentet fortsatt försvagade. Efterfrågan inom segmentet för offentliga byggnader var stabil.

— På en varierad marknad lyckas vi visa på hög relevans med god efterfrågan på Swecos tjänster. Vi fortsätter att investera i vårt erbjudande inom bland annat hållbarhet och digitalisering med fokus på lönsam tillväxt, säger Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige.

Under kvartalet har Sweco vunnit flera spännande uppdrag. Sweco ska bland annat ta fram förslag för utveckling av Tomteboda bangård för Trafikverket och ska på uppdrag av Helsingborg stads fastighetsförvaltning projektleda uppförandet av Helsingborgs nya badhus. Sweco har även fått i uppdrag av Region Stockholm att ta fram järnvägsplan inklusive miljökonsekvensbeskrivning för Roslagsbanans nya sträcka in till Stockholm City.

Sweco AB kvartalsrapport för januari-mars 2024 

Kontakter

Bilder

Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige.
Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige.
Ladda ned bild

Länkar

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 22 000 arkitekter, ingenjörer och andra experter lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 29 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, Välkommen till Sweco Sverige.

Följ Sweco Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sweco Sverige AB

Nu är klimatpositiva stadsdelar möjliga – Sweco presenterar framtidens stadsutveckling13.6.2024 08:10:00 CEST | Pressmeddelande

Swecos klimatkalkyl för Sjöstaden i Trelleborg, en ny stadsdel i det gamla hamnområdet, visar att klimatpositiva stadsdelar är möjliga. Kalkylen inkluderar byggnader och dess driftenergi, markanvändning och mobilitet för att undersöka hur nära klimatpositivitet man kan komma. Med fokus på kolsänkor i stadsmiljö, cykel- och samtransport samt förbättrade byggmetoder visar kalkylen att det är möjligt att skapa klimatpositiva stadsdelar. – Mig veterligen är det den första i sitt slag där vi modellerat en hel stadsdel, säger Gunilla Wembe, ansvarig arkitekt på Sweco Architects.

Sweco hjälper Ukraina med att modernisera och säkra vattensystemen i två kommuner16.5.2024 10:49:32 CEST | Pressmeddelande

Sweco deltar i den pågående återuppbyggnaden av Ukraina genom att bidra med expertis i två projekt för att trygga dricksvattenförsörjning och modernisera avloppsvattenrening i kommunerna Kobleve och Dobroslav i Mykolaiv- och Odessa-regionerna. Specialister från Sweco kommer stå för expertis inom bland annat avloppsvattenrening, vattenteknik, hydrologi och miljökonsekvensanalys i projekten som finansieras av Swedfund.

Ny Sweco-rapport: Stålindustrin tar täten i den gröna omställningen24.4.2024 07:25:00 CEST | Pressmeddelande

En ny rapport från Sweco beskriver framstegen för den europeiska industrin i arbetet med att uppnå nettonollutsläpp i hela förädlingsprocessen. Stålindustrin går i täten, med Sverige som ett ledande exempel, följt av cementindustrin. Även kemikalieindustrin och transportbranschen är på väg mot nettonollutsläpp. Rapporten lyfter dels hur faktorer som geopolitik, regelverk och teknisk utveckling driver denna omställning, dels möjligheter och risker att beakta när ny teknik som vätgas, avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) och elektrobränsle testas i industriell skala.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye