Mobility Sweden

Fortsatt inbromsning på personbilsmarknaden i februari

Dela
Mobility Swedens registreringsstatistik för februari månad visar att antalet nyregistrerade personbilar fortsätter att falla kraftigt och att personbilskunderna minskat. Sänkningen av klimatbonusen från 1 januari, konjunkturläget och hushållens minskade köpkraft är de huvudsakliga förklaringarna.

I februari minskade nyregistreringarna med cirka 13 procent jämfört med samma månad förra året. Totalt registrerades 18 442 nya personbilar, vilket kan jämföras med månadens genomsnitt på 23 200 de senaste fem åren. Den stora förändringen är att privatkundernas andel av registreringarna under årets två första månader minskat från cirka 50 procent till cirka 37 procent. Av det totala antalet nyregistrerade personbilar var 54 procent elbilar och laddhybrider under februari månad, varav 33,2 procent elbilar. Det är en något högre andel laddbara än i fjol och en viss överflyttning från laddhybrider till elbilar går att skönja.

- Ordertakten visar ännu tydligare än registreringsstatistiken att privatmarknaden är kall på grund av att klimatbonusen avskaffats och konjunkturläget. Nu är det företagen som håller uppe marknaden. Sedan halvårsskiftet 2021 har privatmarknaden varit drivande för den snabba ökningstakten av elbilar. Nu ser vi en tydlig inbromsning, men på grund av de långa leveranstiderna kommer effekterna av den avskaffade bonusen först att märkas efter sommaren, säger Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden.

Tunga lastbilar och bussar går fortsatt starkt under februari och ökade med 43,5 procent respektive 100 procent, i jämförelse med samma månad förra året. I fjol uppvisade emellertid båda fordonsslagen betydande minskningar i februari. Varannan ny buss var en elbuss. Lätta lastbilar uppvisar en ökning med drygt 15 procent och 2 983 nya fordon registrerades. Andelen eldrivna lätta lastbilar uppgick till 11,1 procent i februari, 330 stycken.

- Elektrifieringen har inte kommit lika långt för lätta lastbilar och vi ser nu en kraftig avmattning jämfört med avslutningen av 2022. Här är det viktigt att regeringen agerar snabbt och inför styrmedel för att omställningen inte helt ska stanna av, vilket även gäller privatmarknaden för personbilar avslutar Mattias Bergman.

Sammanfattning av nyregistreringarna i februari 2023, jämfört med februari i fjol

--------------------------------------------------------------------------------------

Registreringsperioden för februari omfattar registreringar från 1 till och med 28 februari. Antalet registreringsdagar är lika många som i fjol. Siffrorna i texten är avrundade. Exakta siffror finns i tabellen ovan samt i filen ”Nyregistreringar februari 2023”, där det finns ett stort antal tabeller och diagram.

Mobility Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror, vilket vanligtvis är ett fåtal. Dessa registreringar räknas i stället in i påföljande månads registreringar.

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i länken nedan

När ni använder information och statistik från Mobility Sweden, vänligen ange källa.

För mer information kontakta Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden, tfn 070-810 78 86 eller mail: mattias.bergman@mobilitysweden.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Mobility Sweden
Mobility Sweden
Storgatan 19
100 41 Stockholm

08-700 41 00

Fakta om Mobility Sweden och fordonsbranschen i Sverige

Mobility Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. 

  • Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

  • Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 166 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 201 000 personer globalt, varav 74 000 i Sverige och har en global omsättning på 974 miljarder kronor.

  • Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 253 miljarder kronor vilket motsvarar cirka 13 procent av den totala svenska varuexporten. 

  • Fordonsindustrin svarar för nära 11 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.

Följ Mobility Sweden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Mobility Sweden

Under 2023 bromsade elektrifieringstakten in och förväntas minska under 20242.1.2024 09:00:15 CET | Pressmeddelande

2023 års nyregistreringar av personbilar landade i en svag ökning på en halv procent jämfört med 2022. Detta är till stor del drivet av leveranser från historiskt starka orderböcker där leveransförmågan nu är återställd. De tunga och lätta lastbilarna ökade jämfört med i fjol samtidigt som bussmarknaden minskade. Andelen laddbara personbilar ökade med fyra procentenheter. Prognosen för 2024 är däremot mer dyster med en kraftig minskning av nyregistreringar av personbilar och en elektrifieringstakt som för första gången minskar.

Dämpde nyregistreringar av personbilar i november1.12.2023 09:31:30 CET | Pressmeddelande

Antalet nyregistrerade personbilar i november minskade med nära en procent jämfört med samma månad 2022. Hittills i år har personbilarna en total uppgång på 3,1 procent. Andelen laddbara personbilar mattas av något denna månad och uppgick till 60,5 procent vilket är fyra procentenheter lägre än november i fjol. Det är företagsmarknaden som driver på nyregistreringarna och håller upp andelen laddbara bilar. Privatmarknaden är fortfarande iskall.

Minskade nyregistreringar av personbilar i november1.12.2023 09:02:19 CET | Pressmeddelande

Antalet nyregistrerade personbilar i november minskade med nära en procent jämfört med samma månad 2022. Hittills i år har personbilarna en total uppgång på 3,1 procent. Andelen laddbara personbilar mattas av något denna månad och uppgick till 60,5 procent vilket är fyra procentenheter lägre än november i fjol. Det är företagsmarknaden som driver på nyregistreringarna och håller upp andelen laddbara bilar. Privatmarknaden är fortfarande iskall.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye