Första AP-fonden

Anna Magnusson ny ägaransvarig på Första AP-fonden

Dela
Anna Magnusson har utsetts till ny ägaransvarig på Första AP-fonden (AP1). Anna kommer närmast från en roll som specialist inom ägarstyrning på Alecta och tillträder sin befattning på AP1 1 juni 2023.

Anna Magnusson kommer närmast från en roll som specialist inom ägarstyrning på Alecta och har tidigare haft flera seniora roller inom Regeringskansliet som bland annat Departementsråd och Avdelningschef på avdelningen för bolag med statligt ägande, med ansvar för hållbarhet och ägarstyrningsfrågor.

- ­Med Anna Magnusson får fonden en ägaransvarig som har en lång erfarenhet av ägarstyrningsarbete i kombination med god förståelse för vårt uppdrag. Som en ansvarsfull ägare är denna roll mycket central för oss och Annas engagemang för hållbarhetsfrågor och ägarstyrning kommer att bidra på ett positivt sätt. Anna har också en gedigen analytisk kompetens inom bolagsstyrning som kommer att vara värdefull för fonden och de bolag vi äger. Jag vill också passa på att tacka vår nuvarande ägaransvarige Ossian Ekdahl för hans 24 år på fonden när han nu ger sig ut på nya utmaningar, säger Magdalena Håkansson, Hållbarhetschef Första AP-fonden.

- Jag ser fram emot att som ägaransvarig på Första AP-fonden, bidra till det viktiga samhällsuppdrag AP-fonderna har. Min uppgift blir bland annat att fortsätta stärka fondens roll som en ansvarsfull ägare och bidra till ett hållbart värdeskapande, säger Anna Magnusson.

Som tidigare kommunicerats så kommer Ossian Ekdahl ägna sig åt forskning inom juridik och ekonomi samt ta vissa styrelseuppdrag. Ossian är kvar i sin roll på AP1 till dess att Anna Magnusson tillträder 1 juni 2023.

Kontakter

Magdalena HåkanssonHållbarhetschef Första AP-fonden

Tel:08-566 202 00

Bilder

Fotograf: Evelina Carborn
Fotograf: Evelina Carborn
Ladda ned bild

Om

Första AP-fonden
Första AP-fonden
Regeringsgatan 67
111 56 Stockholm

08-566 202 00https://www.ap1.se/

Första AP-fonden  

Första AP-fonden är en av fem AP-fonder i det allmänna inkomstpensionssystemet. Fonden förvaltar 421 miljarder kronor (31 december 2022) i en portfölj bestående av bland annat noterade och onoterade aktier, räntebärande värdepapper, valuta, fastigheter, hedgefonder, riskkapitalfonder och infrastruktur. Investeringarna finns över hela världen. Första AP-fonden investerar långsiktigt och är en aktiv och engagerad ägare som ställer höga krav inom miljö, etik och bolagsstyrning. www.ap1.se 

Följ Första AP-fonden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Första AP-fonden

On the brink of a new era22.2.2024 08:50:00 CET | Press release

Global fixed-income and equity markets recovered in 2023, after the sharp market downturns of the previous year. The year alternated between substantial upturns and sharp market downturns as investors tried to assess interpret the situation, and deal with the increased volatility. With carefully considered portfolio positions and a steady focus on implementation, Första AP-fonden achieved a return of 9.1 per cent, which corresponds to net investment income of SEK 38.0 billion.

På tröskeln till en ny tid22.2.2024 08:50:00 CET | Pressmeddelande

Globala ränte- och aktiemarknader återhämtade sig under 2023 från de kraftiga marknadsfallen föregående år. Under året växlade betydande uppgångar med kraftiga marknadsfall när investerare försökte tolka det svårbedömda läget och hantera den ökade volatiliteten. Med en noga övervägd portföljpositionering och ett fokuserat genomförande nådde Första AP-fondens avkastning 9,1 procent, vilket motsvarar ett resultat på 38,0 miljarder kronor.

Looking ahead during a time of transition20.7.2023 09:00:00 CEST | Press release

In the first half of 2023, global-fixed income and equity markets recovered from the sharp market downturn of the previous year. It seemed as if the world’s investors struggled to interpret risk, and between prolonged periods of slow activity, the tentative upturns grew almost unnoticeably stronger. Despite an uncertain and volatile market, Första AP-fonden contributed positively to the stability of the income pension system with a return of 6.6 per cent and reported net investment income of SEK 27.8 billion. Assets under management totalled SEK 446.4 billion at mid-year.

Framåtblick i brytningstid20.7.2023 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Globala ränte- och aktiemarknader återhämtade sig under första halvåret 2023 från de kraftiga marknadsfallen föregående år. Riskbilden tycktes svårtolkad för världens investerare och mellan långa perioder av stiltje växte de trevande uppgångarna nästan obemärkt i styrka. Trots en osäker och volatil marknad bidrog Första AP-fonden (AP1) positivt till stabilitet i inkomstpensionssystemet med en avkastning på 6,6% och redovisade ett resultat på 27,8 miljarder kronor. Det förvaltade kapitalet uppgick vid halvårsskiftet till 446,4 miljarder kronor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye