Svensk Kollektivtrafik

Rapport: Skillnader i mäns och kvinnors resande med kollektivtrafiken

Dela
Andelen kvinnor som åker med kollektivtrafik är högre än män. Fler män anser att jobbet kräver bil och att de föredrar bilen framför bussen. En större andel kvinnor kan inte jobba hemifrån utan måste ta sig till jobbet och har i mindre utsträckning tillgång till körkort och bil. Det visar temarapporten från Svensk Kollektivtrafiks resvane- och attitydundersökning Kollektivtrafikbarometern, denna gång med fokus på skillnader i resmönster, färdmedelsval, nöjdheter och drivkrafter mellan kvinnor och män.

I Riksdagens transportpolitiska funktionsmål från 2001 framgår att transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. Men hur ser transportbehoven ut idag?

- I Trafikanalys rapport från 2002 framgick att om män och kvinnor har lika tillgång till bil så är det männen som tar bilen och kvinnor som i större utsträckning reser kollektivt. Slutsatsen då var att skillnaderna sannolikt skulle minska över tid, men så verkar det inte se ut. Det är förvånande att se att så lite har förändrats på 20 år, säger Mattias Andersson, projektledare på Svensk Kollektivtrafik.

Skillnaderna i resmönster inom könen skiljer sig mycket åt beroende på bland annat ålder, inkomst, utbildningsnivå och typ av arbete. Även om dessa skillnader är mycket större än dem mellan just kvinnor och män, finns det genomgående och konstaterade skillnader mellan kvinnor och män som grupp när det gäller resande, framför allt när det gäller val av färdmedel och reslängder.

Med hjälp av statistiken i Kollektivtrafikbarometern har Svensk Kollektivtrafik jämfört resmönster och attityder mellan kvinnor och män. Det går även att bryta ner på geografiskt, och flera av Svensk Kollektivtrafiks medlemmar har beställt motsvarande regionala delrapporter.

- De här resultaten går att omsätta i praktiken. Det finns möjligheter att förändra tjänster och trafik så att det passar både män och kvinnor bättre än idag. Drivkrafterna som finns är starkare för män än för kvinnor, så satsningar på kollektivtrafik som kan attrahera män kommer att ge resultat i ökat resande. Och får vi samtidigt över den andel kvinnor som idag reser med bil men som faktiskt överväger att resa kollektivt så kommer det att kunna öka resandet. Det betyder förstås inte att man ska införa särskilda busslinjer för män, men med ökat fokus på vad olika målgrupper värdesätter kan man öka attraktiviteten för just den gruppen. Det kan handla om riktad marknadsföring, till exempel med reklam som män kan identifiera sig med, säger Mattias Andersson.


Ur rapporten:

  • 52 procent av kvinnorna åker kollektivt minst någon gång i månaden, motsvarande andel bland männen uppgår till 44 procent
  • Männen har generellt sämre kunskap om kollektivtrafiken och dess fördelar. De tycker inte det är användbart men det kan bero på brist på information, därför kan en kunskapshöjning ge effekt på resandet
  • De flitigaste kollektivtrafikresenärerna är kvinnor 15-25 år i storstäder där runt 95 procent åker kollektivt minst en gång per månad. Störst skillnad mellan könen i andelen vanebilister är det i större städer
  • 84 procent av männen och 80 procent av kvinnorna har tillgång till bil. Brist på körkort och tillgång till bil är bland de vanligaste skälen att resa kollektivt, framför allt bland kvinnor
  • Män reser längre till arbete och säger sig både föredra bilen och behöva den i arbetet i högre utsträckning
  • Bland de som inte reser mycket kollektivt så har fler kvinnor än män övervägt att resa mer kollektivt jämfört med bil
  • Kvinnor lägger större vikt vid att kunna bidra till bättre miljö och tycker i högre grad det är viktigt att det är miljövänligt när de väljer kollektivtrafik
  • Kvinnor har högre kännedom om hur man reser i kollektivtrafiksystemet samt ser mer fördelar att resa med bolaget jämfört med bil
  • Minst skillnad är det i pendlingskommuner nära mindre städer/tätorter. Att åka kollektivt för att det är prisvärt har ökat hos både män och kvinnor jämfört med innan pandemin, en någon större andel män än kvinnor anger det som argument för sitt resval.

Fakta om Kollektivtrafikbarometern
Kollektivtrafikbarometern är en landsomfattande resvane- och attitydundersökning för landets regionala kollektivtrafikmyndigheter som samordnas av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Undersökningen används som ett verktyg att följa ett mätbart och objektivt resultat för kundupplevd kvalitet på sin trafik, både lokalt och regionalt. Undersökningen som startade 2001 sker löpande och med mixad metod (webb- och telefonintervjuer). För 2022 besvarades frågorna av ca 108 000 slumpmässigt utvalda respondenter.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Svensk Kollektivtrafik
Svensk Kollektivtrafik
Götgatan 14, 1 tr
118 46 Stockholm

https://www.svenskkollektivtrafik.se
Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige. Våra medlemmar erbjuder lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige. Svenska folket gör årligen 1,7 miljarder resor med våra medlemmars trafik. Det motsvarar 99 procent av landets busstrafik och 90 procent av landets tågtrafik.

 

Följ Svensk Kollektivtrafik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svensk Kollektivtrafik

Så här får vi de olika resenärsgrupperna att välja kollektivtrafiken framför bilen25.3.2024 10:00:07 CET | Pressmeddelande

Ökat utbud, bättre för miljön eller helt enkelt bara kunskap om hållplatsläget? Olika målgrupper reagerar på skilda argument och där finns nyckeln till att få fler att välja att resa med kollektivtrafiken i stället för att ta bilen. Det visar temarapporten från Svensk Kollektivtrafiks resvane- och attitydundersökning Kollektivtrafikbarometern, denna gång med fokus på skillnader i olika resenärsgrupper och deras förutsättningar att öka sitt kollektivtrafikresande.

Årsrapport: Resenärerna är nöjda med sina serviceresor - men satsning krävs för ökad trygghet15.2.2024 10:00:01 CET | Pressmeddelande

De som reser med färdtjänst- och sjukresor är väldigt nöjda resenärer. 90 procent är nöjda med både beställning och resa och 93 procent är nöjda med förarens bemötande. Men en mindre andel känner sig i stället otrygga i samband med sina resor. Det framgår av årsrapporten från Svensk Kollektivtrafik med resultat från ANBARO, barometern för anropsstyrd trafik.

Årsrapport: Allt fler väljer att växla mellan bil och kollektivtrafik5.2.2024 09:59:59 CET | Pressmeddelande

Andelen resenärer som enbart väljer bilen har minskat i samtliga regioner sedan 2022. Störst förändring har skett i Västra Götalandsregionen, där andelen bilister har minskat med sex procentenheter och ersatts av växlare. Samtidigt ökar kollektivtrafikens marknadsandel för 2023, och 53 procent av svenskarna reser kollektivt varje månad. Det framgår av årets rapport från Svensk Kollektivtrafiks resvane- och attitydundersökning Kollektivtrafikbarometern.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye