Svensk Kollektivtrafik

Årsrapport: Resenärerna är nöjda med sina serviceresor - men satsning krävs för ökad trygghet

Dela

De som reser med färdtjänst- och sjukresor är väldigt nöjda resenärer. 90 procent är nöjda med både beställning och resa och 93 procent är nöjda med förarens bemötande. Men en mindre andel känner sig i stället otrygga i samband med sina resor. Det framgår av årsrapporten från Svensk Kollektivtrafik med resultat från ANBARO, barometern för anropsstyrd trafik.

Resenär och förare vid serviceresefordon
Årsrapport ANBARO, Svensk Kollektivtrafik Foto: Jönköpings Länstrafik

Undersökningen ANBARO mäter resenärernas upplevda kvalitet på den senaste färdtjänst- eller sjukresan (serviceresor) och är en löpande kvalitetsundersökning för större delen av landet. 

Skillnader mellan högt och lågt betyg 
Årets rapport har extra fokus på skillnader mellan resenärer som ger ett högt jämfört med ett lågt betyg för tryggheten i serviceresor. De otrygga är en mindre grupp resenärer som ofta reser serviceresor men som upplever att det inte funkar för dem. De tycker att de får sämre bemötande, både vid beställning och från föraren och att det är svårt att beställa digitalt. De är yngre, reser oftare och reser till resmål med större krav på tidspassning. En större andel av de otrygga beställer inte heller sin resa själva. 
- Man kan ana att den här gruppen är individer med funktionsnedsättningar som gör att de har mindre möjligheter att styra sitt liv jämfört med andra sjukrese- och färdtjänstresenärer. Det kan påverka upplevelsen av trygghet och därmed nöjdheten. Det är viktigt att de som ansvarar för verksamheterna ser vad de kan göra för att underlätta för den här gruppen för att öka tryggheten. Åtgärdar man otryggheten kommer även nöjdheten att öka, säger Mattias Andersson, projektledare för ANBARO. 

Orsaker att välja vanlig kollektivtrafik framför färdtjänst 
22 procent av de som reser färdtjänst och sjukresor reser även ibland i den vanliga kollektivtrafiken. I rapporten lyfts orsaker till vad som påverkar valet och resultatet visar att det främst är ärendet och destinationen som avgör om resorna kan ske i den vanliga kollektivtrafiken. För sjukreseresenärerna är dagsformen en större anledning än hos färdtjänstresenärerna, där istället tidspassning och kortare resor ökar chansen att de skulle åka kollektivt. Orsakerna är också beroende på resenärens typ av funktionsnedsättning. 

Fakta ur ANBARO Årsrapport 2023 
•    90% är nöjda med beställning och resa sammantaget
•    93% är nöjda med förarens bemötande 
•    94% av resenärerna kommer fram i tid 
•    Färdtjänstresenärer är något nöjdare än de som reser sjukresor
•    51% reser varje vecka, vilket är färre än innan pandemin men en ökning sedan förra året. Ökningen har skett bland de som reser färdtjänst.

Hög nöjdhet även för handläggarna
I undersökningen ingår även resultat från handläggningsundersökningen HANBARO. Resultaten visar att de som ansökt om färdtjänst- och riksfärdtjänstresor också är nöjda. 
•    79% av de som ansökte är nöjda med handläggningen som helhet
•    Mer än hälften tycker handläggningstiden var kort, 28 % fick ett beslut inom 2 veckor och 74% inom fyra veckor 
•    93% som ansöker får bifall på sin ansökan. Endast 6% får ett fullständigt avslag
•    89% var nöjda med bemötandet vid den senaste kontakten
•    90% tycker de fått tillräcklig information om ansökan, handläggning och beslut. 

FAKTA
Barometern för Anropsstyrd trafik (ANBARO) mäter resenärernas upplevda kvalitet på den senaste färdtjänst- eller sjukresan. Undersökningen är en löpande kvalitetsundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik tillsammans med dess medlemmar. Intervjuer genomförs dagligen året runt per telefon, dagen efter genomförd resa. Undersökningen genomförs i 20 av 21 av landets regioner för sjukresor och för färdtjänst i 258 kommuner av 290. Totalt har enkäterna besvararats av nära 69 000 respondenter som rest samt drygt 6000 personer som ansökt om tillstånd att få resa.  Undersökningen HANBARO mäter upplevd kvalitet på handläggningsförfarandet för färdtjänst och riksfärdtjänst och täcker 27% av landets kommuner. Dessutom mäts flex- och skolskjutsresor i separata undersökningar.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Resenär och förare vid serviceresefordon
Årsrapport ANBARO, Svensk Kollektivtrafik
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Följ Svensk Kollektivtrafik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svensk Kollektivtrafik

Så här får vi de olika resenärsgrupperna att välja kollektivtrafiken framför bilen25.3.2024 10:00:07 CET | Pressmeddelande

Ökat utbud, bättre för miljön eller helt enkelt bara kunskap om hållplatsläget? Olika målgrupper reagerar på skilda argument och där finns nyckeln till att få fler att välja att resa med kollektivtrafiken i stället för att ta bilen. Det visar temarapporten från Svensk Kollektivtrafiks resvane- och attitydundersökning Kollektivtrafikbarometern, denna gång med fokus på skillnader i olika resenärsgrupper och deras förutsättningar att öka sitt kollektivtrafikresande.

Årsrapport: Allt fler väljer att växla mellan bil och kollektivtrafik5.2.2024 09:59:59 CET | Pressmeddelande

Andelen resenärer som enbart väljer bilen har minskat i samtliga regioner sedan 2022. Störst förändring har skett i Västra Götalandsregionen, där andelen bilister har minskat med sex procentenheter och ersatts av växlare. Samtidigt ökar kollektivtrafikens marknadsandel för 2023, och 53 procent av svenskarna reser kollektivt varje månad. Det framgår av årets rapport från Svensk Kollektivtrafiks resvane- och attitydundersökning Kollektivtrafikbarometern.

Rapport: Skillnader i mäns och kvinnors resande med kollektivtrafiken22.3.2023 10:00:27 CET | Pressmeddelande

Andelen kvinnor som åker med kollektivtrafik är högre än män. Fler män anser att jobbet kräver bil och att de föredrar bilen framför bussen. En större andel kvinnor kan inte jobba hemifrån utan måste ta sig till jobbet och har i mindre utsträckning tillgång till körkort och bil. Det visar temarapporten från Svensk Kollektivtrafiks resvane- och attitydundersökning Kollektivtrafikbarometern, denna gång med fokus på skillnader i resmönster, färdmedelsval, nöjdheter och drivkrafter mellan kvinnor och män.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye