Svensk Kollektivtrafik

Årsrapport: Allt fler väljer att växla mellan bil och kollektivtrafik

Dela

Andelen resenärer som enbart väljer bilen har minskat i samtliga regioner sedan 2022. Störst förändring har skett i Västra Götalandsregionen, där andelen bilister har minskat med sex procentenheter och ersatts av växlare. Samtidigt ökar kollektivtrafikens marknadsandel för 2023, och 53 procent av svenskarna reser kollektivt varje månad. Det framgår av årets rapport från Svensk Kollektivtrafiks resvane- och attitydundersökning Kollektivtrafikbarometern.

Rapport Kollektivtrafikbarometern 2023
Rapport Kollektivtrafikbarometern 2023 Värmlandstrafik (Linn Malmén, 2023) Svensk Kollektivtrafik

Marknadsandelen ökar
Kollektivtrafikens marknadsandel för 2023 uppgår till 31 procent av resorna med motordrivna fordon, vilket är en ökning med tre procentenheter sedan 2022 och elva procentenheter sedan 2021. Marknadsandelen ligger därmed i stort sett i nivå med resultatet innan pandemin 2019 (32 procent). Region Stockholm har störst ökning, med fem procentenheter. 

Bilisterna vanligast men minskande 
Den vanligaste resenärstypen under 2023 var bilister (44%), dvs de som reser minst en gång i månaden med bil och någon gång per kvartal eller mer sällan med kollektivtrafiken. Bilisterna är den vanligaste resenärstypen för samtliga regioner förutom de tre storstadsregionerna. Men enligt årsrapporten har andelen bilister minskat i samtliga regioner sedan 2022. Störst förändring har skett i Västra Götalandsregionen, där andelen bilister minskat med sex procentenheter och ersatts av växlare, som fortsatt att öka under året (växlare reser regelbundet med såväl bil som kollektivtrafik). Andelen växlare i hela landet är nu 38%, vilket är en ökning med 4 procentenheter sedan förra året.
–  De vanligaste skälen som anges av de resenärer som väljer kollektivtrafiken är att de slipper parkering samt att det är miljövänligt. Kanske de argumenten kan få fler bilister att ändra resebeteende? Den största drivkraften för att få folk att resa oftare med kollektivtrafiken är relevans – möjligheten att kunna använda bolaget för de flesta resor. Kunskapen om hur man kan resa med bolaget samt tidseffektiviteten är också relativt starka drivkrafter för resenärernas val. Priset är däremot inte en avgörande faktor, berättar Mattias Andersson, projektledare på Svensk Kollektivtrafik.

Distansarbetet fortsatt högt
Under pandemin ersattes många kollektivtrafikresor med bilresor men även med hemarbete. I årsrapporten syns tydligt att distansarbetet har kommit för att stanna. Bland yrkesverksamma är det 37 procent som arbetar på distans minst någon dag per vecka. Ytterligare 21 procent uppger att de arbetar på distans någon eller några dagar i månaden eller mindre frekvent. 42 procent svarar att de inte utför sitt arbete på distans, antingen på grund av att de inte kan det, att arbetsplatsen inte tillåter det eller att de själva väljer att inte göra det. Andelen som arbetar på distans minst en dag per vecka har minskat något under det senaste året. Det har i stället blivit lite mer vanligt att arbeta på distans någon eller några dagar i månaden.

Minskad nöjdhet med den senaste resan 
Drygt tre av fyra kunder (de som reser med kollektivtrafiken mer än 1 gg/månad) är som helhet nöjda med den senaste resan med det regionala kollektivtrafikbolaget. Högst nöjdhet hittar man i Region Värmland. Region Västmanland och Gotland har ökat mest under 2023. Men nöjdheten har minskat något det senaste året och är tre procentenheter lägre än 2019. 
–  Resenärerna har sannolikt känt av både branschens besparingspaket och en bristande kvalitet i leveransen. Punktligheten för järnvägstrafiken har sjunkit under året och därmed även förtroendet för kollektivtrafiken. Det kommer krävas åtgärder i både infrastruktur och processer för att komma tillbaka till acceptabla nivåer, konstaterar Mattias Andersson, projektledare på Svensk Kollektivtrafik.

Verktyg för branschmålet
Kollektivtrafikbranschen arbetar gemensamt mot målet att 4 av 10 motoriserade resor ska ske med kollektivtrafik 2030. Resultaten från Kollektivtrafikbarometern används flitigt av Svensk Kollektivtrafiks medlemmar men även av flera kommuner för att följa och förstå resvanor, samt av trafikoperatörer för att följa leveranskvalitet, men också av myndigheter, studenter och forskare. Under året har flera forskningsprojekt använt resultat till sin forskning vilket vi kommer att få se kloka analyser och slutsatser av under de kommande åren.

Fakta om Kollektivtrafikbarometern
Kollektivtrafikbarometern är en landsomfattande resvane- och attitydundersökning för landets regionala kollektivtrafikmyndigheter som samordnas av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Undersökningen används som ett verktyg att följa ett mätbart och objektivt resultat för kundupplevd kvalitet på sin trafik, både lokalt och regionalt. Undersökningen som startade 2001 sker löpande och med mixad metod (webb- och telefonintervjuer). För 2023 besvarades frågorna av över 120 000 slumpmässigt utvalda respondenter.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Rapport Kollektivtrafikbarometern 2023
Rapport Kollektivtrafikbarometern 2023
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Följ Svensk Kollektivtrafik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svensk Kollektivtrafik

Så här får vi de olika resenärsgrupperna att välja kollektivtrafiken framför bilen25.3.2024 10:00:07 CET | Pressmeddelande

Ökat utbud, bättre för miljön eller helt enkelt bara kunskap om hållplatsläget? Olika målgrupper reagerar på skilda argument och där finns nyckeln till att få fler att välja att resa med kollektivtrafiken i stället för att ta bilen. Det visar temarapporten från Svensk Kollektivtrafiks resvane- och attitydundersökning Kollektivtrafikbarometern, denna gång med fokus på skillnader i olika resenärsgrupper och deras förutsättningar att öka sitt kollektivtrafikresande.

Årsrapport: Resenärerna är nöjda med sina serviceresor - men satsning krävs för ökad trygghet15.2.2024 10:00:01 CET | Pressmeddelande

De som reser med färdtjänst- och sjukresor är väldigt nöjda resenärer. 90 procent är nöjda med både beställning och resa och 93 procent är nöjda med förarens bemötande. Men en mindre andel känner sig i stället otrygga i samband med sina resor. Det framgår av årsrapporten från Svensk Kollektivtrafik med resultat från ANBARO, barometern för anropsstyrd trafik.

Rapport: Skillnader i mäns och kvinnors resande med kollektivtrafiken22.3.2023 10:00:27 CET | Pressmeddelande

Andelen kvinnor som åker med kollektivtrafik är högre än män. Fler män anser att jobbet kräver bil och att de föredrar bilen framför bussen. En större andel kvinnor kan inte jobba hemifrån utan måste ta sig till jobbet och har i mindre utsträckning tillgång till körkort och bil. Det visar temarapporten från Svensk Kollektivtrafiks resvane- och attitydundersökning Kollektivtrafikbarometern, denna gång med fokus på skillnader i resmönster, färdmedelsval, nöjdheter och drivkrafter mellan kvinnor och män.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye