Region Jönköpings län

Länets koldioxidbudget tar slut inom sju år

Dela
Om utsläppen i Jönköpings län fortsätter i samma takt som tidigare kommer länets koldioxidbudget vara förbrukad inom sju år. Det betyder att utsläppen av klimatgaser i länet helt måste ha upphört år 2030. Det visar siffrorna i den koldioxidbudget som presenterades för regionpolitiker i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö (TIM) under onsdagen.
Länets största utmaningar för att minska utsläppen av klimatgaser finns inom transportsektorn. Foto: Johan W Avby
Länets största utmaningar för att minska utsläppen av klimatgaser finns inom transportsektorn. Foto: Johan W Avby

– Koldioxidbudgeten visar tydligt hur allvarligt läget är och var de största utsläppen finns. Nu har vi ett värdefullt verktyg för att kunna öka medvetenheten om hur vi ligger till och att vi behöver agera snabbt, säger Tommie Ekered (M), som är ordförande i TIM-nämnden.

En koldioxidbudget visar hur mycket koldioxid som släpps ut från olika källor i länet och hur snabbt utsläppen måste minska för att länet ska kunna fullgöra sin del av Parisavtalet. Målet är att hålla den globala temperaturhöjningen under två grader men med en strävan om att den ska stanna vid 1,5 grader. Budgeten visar att utsläppen i Jönköpings län har minskat med 2 procent i genomsnitt per år sedan 2010. Det är dock långt under den minskning på 13 procent per år som krävs för att nå målet. Ligger utsläppen kvar på dagens nivåer är därför Jönköpings läns koldioxidbudget förbrukad inom sju år. Vilket skulle betyda att utsläppen av klimatgaser helt måste ha upphört i länet efter 2030.

Transporter står för de största utsläppen

Länets största utmaningar finns inom transportsektorn där persontransporter står för den största delen följt av tunga transporter med lastbil. Utsläppen inom transportsektorn har visserligen minskat regelbundet sedan 2010 men inte i den takt som krävs.

– Koldioxidbudgeten ger oss en nulägesbild som vi alla kan samlas kring. Den pekar ut viktiga utvecklingsområden där transportsektorn sticker ut tillsammans med konsumtion och tillverkande industri. Jag tror att koldioxidbudgeten ger oss kraft för att öka takten i den gröna omställningen, säger Tommie Ekered.

Klimatförändringarna påverkar länet

Länets budget är framtagen av organisationen Klimatsekretariatet i samverkan med Uppsala universitet. Bakom initiativet att ta fram en koldioxidbudget står Region Jönköpings län tillsammans med Klimatrådet Jönköpings län. Med i samarbetet är även Länsstyrelsen i Jönköpings län som har i uppdrag av regeringen att samordna och leda arbetet med genomförandet av länets klimat- och energistrategi. Utöver arbetet med att minska utsläppen ingår det i strategin att anpassa samhället till de klimatförändringar som sker. Under de senaste åren har Jönköpings län drabbats av både torka, bränder och höga vattenflöden.

– Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar vars konsekvenser vi märker av och tvingats hantera även här i vårt län. Utvecklingen är allvarlig då det drabbar både människor, djur, natur och samhällsekonomin, säger landshövding Helena Jonsson, som också är ordförande i Klimatrådet Jönköpings län.

Samarbete en viktig framgångsfaktor

Varken Länsstyrelsen i Jönköpings län eller Region Jönköpings län har själva rådighet över alla åtgärder och verktyg som behövs för att minska utsläppen. För att utsläppen av klimatgaser i Jönköpings län ska minska i tillräcklig omfattning krävs samverkan. Region Jönköpings län, länets kommuner, myndigheter, näringsliv och allmänheten behöver alla ta krafttag för att ställa om.

– Samhällets koldioxidutsläpp och följderna av dem är komplext. Att hantera klimatförändringarna och öka produktionen av förnyelsebar energi och minska utsläppen kräver samarbete. Vi har en unik samarbetsförmåga i vårt län som visat sig vara en styrka och framgångsfaktor när det verkligen gäller. Så det är med tillförsikt jag hoppas att vi tillsammans gör vad som krävs för att minska utsläppen i länet till önskade nivåer i tid, säger Helena Jonsson.

Frågor

Anna Olsson
Sektionschef hållbar utveckling på Region Jönköpings län
0730-376589
anna.b.olsson@rjl.se

Catarina Kristensson
Chef enheten för ekologisk hållbarhet på Länsstyrelsen Jönköpings län
010-2236268
catarina.kristensson@lansstyrelsen.se

Länkar

Till koldioxidbudget

Rapporten koldioxidbudget

Klimatrådet Jönköpings län

Länsstyrelsens arbete med klimat och energi

Miljö-, energi- och klimatarbete i Region Jönköpings län

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länets största utmaningar för att minska utsläppen av klimatgaser finns inom transportsektorn. Foto: Johan W Avby
Länets största utmaningar för att minska utsläppen av klimatgaser finns inom transportsektorn. Foto: Johan W Avby
Ladda ned bild
Tommie Ekered (M) är regionråd och ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö. Foto: Johan W Avby
Tommie Ekered (M) är regionråd och ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö. Foto: Johan W Avby
Ladda ned bild
Helena Jonsson är landshövding och ordförande i Klimatrådet Jönköpings län. Foto: Länsstyrelsen
Helena Jonsson är landshövding och ordförande i Klimatrådet Jönköpings län. Foto: Länsstyrelsen
Ladda ned bild
Diagrammet visar historiska utsläpp av koldioxid (2021 och 2022 är preliminära värden), den hittills förbrukade budgeten samt återstående budget i Jönköpings län för att klara Parisavtalet. Utsläppen föreslås minska med en konstant del av föregående års utsläpp fram till 2045. Den vänstra Y-axeln visar utsläpp som procent av 2022. Den högra y-axeln visar utsläppen i ton.
Diagrammet visar historiska utsläpp av koldioxid (2021 och 2022 är preliminära värden), den hittills förbrukade budgeten samt återstående budget i Jönköpings län för att klara Parisavtalet. Utsläppen föreslås minska med en konstant del av föregående års utsläpp fram till 2045. Den vänstra Y-axeln visar utsläpp som procent av 2022. Den högra y-axeln visar utsläppen i ton.
Ladda ned bild

Om

Region Jönköpings län
Region Jönköpings län
Box 1024
551 11 JÖNKÖPING

010-241 00 00http://www.rjl.se/

Om Region Jönköpings län

Vi ansvarar för att alla invånare i Jönköpings län har tillgång till en bra sjukvård och förutsättningar för en god hälsa. Vi arbetar också med kultur, kollektivtrafik, tillväxt, infrastruktur och en hållbar utveckling i hela länet. Region Jönköpings län är en politiskt styrd organisation med nära 11 500 medarbetare.

Följ Region Jönköpings län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Jönköpings län

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye