Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen, TMF, presenterar TMF i siffror och TMF:s Omvärldsanalys 1 2023: Fortsatt exportökning för svensk möbelindustri – trots oroliga tider

Dela
Ett osäkert säkerhetspolitiskt läge, höga räntor och inflation med prishöjningar som följd har präglat det gångna året för svensk trä- och möbelindustri. Men trots stora ekonomiska utmaningar och en konjunkturnedgång som hotar går möbelindustrin fortsatt framåt. Samtidigt slår konjunkturen allt hårdare mot småhusbranschen.

Svensk möbelindustri håller i sin starka export och går som helhet bra i ett stundande osäkert marknadsklimat. Trots stora politiska spänningar, ekonomiska påfrestningar och ett minskat konsumtionsutrymme står exportgrenen möbler fortsatt stadigt. Den svenska möbelexporten uppgick till 21,9 miljarder under 2022, vilket är en ökning med 11 procent jämfört med 2021.

Det är glädjande att branschen fortsätter att skörda framgångar internationellt. Inflationen tycks ännu inte ha påverkat på samma sätt som för andra branscher och det lär också gynna oss att vi säljer mycket till offentlig miljö. Svensk möbelindustri är dessutom en cirkulär föregångare som fortsätter att göra avtryck, säger Cecilia Ask Engström, bransch- och näringspolitisk chef på Trä- och Möbelföretagen, TMF.

För landets småhustillverkare är det betydligt tuffare – kunderna sviker och det har blivit tvärstopp i försäljningen av nyproducerade småhus i Sverige. Den totala orderingången för småhus minskade med 42 procent under 2022. Minskningen för styckebyggda småhus var 47,1 procent under helåret 2022 jämfört med 2021.

- Vi lever i utmanande tider, dä både småhusföretagen och dess underleverantörer har det svårt. När det är höga räntor och en hög inflation, gör man inte sitt livs största affär och köper en bostad eller planerar inredning. Men branschen har återhämtat sig förr och det kommer att vända. Det finns en stark underliggande efterfrågan på produkterna. 7 av 10 vill bo i eget hus. Trä är det mest hållbara byggmaterialet. Nu är det mest en fråga om när, säger David Johnsson, vd på Trä- och Möbelföretagen, TMF. 

Marknadsstatistik i korthet

Möbler

  • Exporten av möbler ökade med 11 procent till 21,9 miljarder kronor under 2022. Källa SCB.
  • Exporten av kontorsmöbler ökade med 14 procent under 2022. Källa SCB.

Bygg- och köksinredningar

  • Den totala omsättningen för dörrar och fönster har ökat under 2022 jämfört med samma period 2021, enligt TMF:s statistik, med en markant ökning i försäljning av av trappor (+16%).
  • Exporten av köksinredningar ökade med 14 procent under 2022. Källa SCB. Den totala försäljningen av köksinredningar på den svenska marknaden ökade med 7,4 procent, och badrumsinredningar ökade med 3 procent, enligt Prognoscentrets rapport.

Bostadsbyggandet

  • Antalet levererade småhus ökade med 15 procent under 2022 till totalt 6 436 småhus. Den totala orderingången för småhus minskade med 42 procent. Minskningen för styckebyggda småhus var 47,1 procent under helåret 2022 jämfört med 2021. Källa TMF.
  • Totalt levererades 4 494 lägenheter inklusive student- och specialboende under 2022, en minskning med 8,6 procent jämfört med 2021. Källa: TMF
  • Det totala bostadsbyggandet minskade med cirka 20 procent under 2022 jämfört med 2021. Det inkluderar påbörjade småhus (-12,2%) samt påbörjade lägenheter i flerbostadshus (-21,6%). Källa SCB.
  • Exporten av monteringsfärdiga trähus ökade med 9 procent till 799 miljoner kronor under 2022 jämfört med 2021. De strörsta exportmarknaderna är Norge, Tyskland och Finland. Källa: SCB.

Ta även del av TMF:s Omvärldsanalys 1 2023:

”Den ekonomiska tillväxten har varit låg under 2022 och förväntas bli negativ under 2023. Byggandet, särskilt bostadsbyggandet, har minskat på grund av sjunkande priser, höga byggkostnader och dyrare finanisering för såväl hushåll som byggaktörer”.

De prognoser som finns tillgängliga visar att tillväxten har minskat under 2022, och sista kvartalet var tillväxten negativ. Helåret 2023 föväntas som helhet bli negativt av de flesta bedömare. Grunden till den svaga ekonomiska utvecklingen är minskad konsumtion hos hushållen, lägre produktion hos företagen och minskade bygginvesteringar. marknadLågkonjunkturen bedöms inte bli särskilt djup men riskerar å andra sidan att bli långdragen.

TMF i siffror 1 2023 speglar helåret 2022 för trä- och möbelindustrin och dess delbranscher. Arbetsskadestatistik följs kontinuerligt i varje nummer medan lönestatstiik finns med i nr 1 varje år.

TMF:s Omvärldsanalys 1 2023 omfattar omvärldsbevakning av bostadsmarknaden, inklusive en uppdatering av det ekonomiska läget för byggbranschen.

TMF i siffror och TMF:s Omvärlddsanalys är numera endast digitala och publiceras som två självständiga rapporter. Rapporterna publiceras två gånger per år, i april och oktober.

Läs bifogade filer eller ta del av innehålletpå tmf.se/tmfisiffror respektive tmf.se/tmfsomvarldsanalys

För mer information, kontakta gärna:    

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Trä- och Möbelföretagen
Storgatan 19,
102 04 Stockholm

08-762 72 50https://www.tmf.se/

Trä- och Möbelföretagen (TMF)
Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag i den träförädlande industrin. Bland de cirka 650 medlemmarna finns företag som producerar trähus, fönster, dörrar, golv, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 80 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.

Följ Trä- och Möbelföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trä- och Möbelföretagen

TMF om budgeten: “Uteblivna byggsatsningar riskerar spridning till fler branscher”20.9.2023 09:08:07 CEST | Pressmeddelande

Trä- och Möbelföretagen, TMF, välkomnar regeringens budgetsatsningar på bostadsbyggandet, minskad regelbörda och yrkesutbildningar, men saknar ordentliga insatser för att mildra byggkrisen som redan riskerar att ta med sig allt fler branscher i raset. “Det här räcker inte. Regeringen måste leverera på den reformsatsning man aviserade när man tillträdde - i synnerhet nu givet det allvarliga läget”, säger David Johnsson, vd på TMF.

TMF:s Trähusbarometer: Rejält sänkt småhusprognos – fortsätter 202412.9.2023 07:59:59 CEST | Pressmeddelande

Trä- och Möbelföretagen, TMF:s, färska prognos för antalet påbörjade småhus 2023 sätts till 6 000 stycken, vilket är en minskning med 1 500 jämfört för med ett halvår sedan. Det visar årets andra Trähusbarometer. Prognosen för 2024 är ännu lägre - 4 000 påbörjade småhus. “Osäkra ränteläget och inflationen är huvudorsakerna”, kommenterar TMF:s bostadspolitiska expert Gustaf Edgren.

”Högt löneavtal i utmanande tider” - lönemärket satt för svensk arbetsmarknad31.3.2023 19:07:19 CEST | Pressmeddelande

Efter intensiva slutförhandlingar är löneavtalen för svensk industri klara. Arbetsgivarna och Facken inom industrin har enats om ett löneavtal med ett sammanlagt avtalsvärde på 7,4 procent i ett 24 månader långt avtal som löper ut den 31 mars 2025. Därmed är också märket satt - den lönenivå som industrins parter enas om och som blir vägledande för hela arbetsmarknaden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum