Boverket

Ny remissrunda om förslag till nya regler om byggnader och tomter

Dela
Arbetet med översynen av Boverkets byggregler går in i sin slutliga fas. Boverket har skickat ut sex nya remisser till nya föreskrifter. Syftet med översynen är att skapa ett tydligare regelverk som bidrar till ökad effektivitet i byggandet.
Bild: Scandinav/Deep
Bild: Scandinav/Deep

- De nya reglerna tydliggör även rollfördelningen mellan staten och samhällsbyggnadssektorn. Boverket ska ansvara för att förtydliga kraven i lag och förordning, medan branschen har ansvar för att ta fram lösningar som uppfyller kraven och metoder för att verifiera dem, säger Anette Löfgren, uppdragsägare för projektet på Boverket.

De nya föreskrifterna rör områdena:

  • bärförmåga, stadga och beständighet i byggnader m.m. – handlar om tillämpningen av bestämmelserna om bärförmåga, stadga och beständighet i plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF.
  • säkerhet i händelse av brand i byggnader – handlar om krav på säkerhet i händelse av brand i samband med uppförande av nya byggnader och vid ändring av byggnader.
  • tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i byggnader - handlar om utformningskrav och tekniska egenskapskrav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i byggnader.
  • bostäders lämplighet för sitt ändamål - handlar om krav på bostäder vid uppförande av nya byggnader och vid ändring av byggnader.
  • krav på tomter m.m.- handlar om krav för obebyggda tomter som ska bebyggas när det gäller tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga, framkomlighet för utryckningsfordon och skydd mot olyckor.
  • ändring i Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd samt upphävande av Boverkets allmänna råd (2011:27) om analytisk dimensionering av byggnader och Boverkets allmänna råd (2013:11) om brandbelastning.

Remissvaren ska ha kommit in till Boverket senast den 25 augusti 2023.

De nya författningarna beräknas träda i kraft 1 juli 2024. Äldre regler ska enligt förslag till övergångsbestämmelser få tillämpas under en ettårsperiod därefter, dvs. till och med den 30 juni 2025.

Remisserna finns på boverket.se

Nästa steg

Boverket arbetar med att ta fram vägledningar som kommer finnas på Boverkets webbplats när de nya författningarna träder i kraft. Det kommer finnas en vägledning för respektive område som ska göra det lättare för den aktör som ska använda sig av en regel att förstå hur den ska tolkas. Eftersom syftet med förändringen av byggreglerna är att byggbranschens aktörer ska ges större möjlighet att ta fram effektiva lösningar, kommer Boverkets vägledningar inte kunna ge svar på allt, utan branschen kommer behöva arbeta fram egna vägledningar.

Remisseminarier

Boverket bjuder i samband med remissrundan in till seminarier vecka 22 och 24. De riktar sig i första hand till den som är remissinstans och avser svara på remissen, men andra intresserade är också välkomna. Läs mer om hur du anmäler dig på denna sida: Digitala remisseminarier om nya förslag till byggregler - Boverket

Nyckelord

Bilder

Bild: Scandinav/Deep
Bild: Scandinav/Deep
Ladda ned bild
Anette Löfgren. Bild: Franz Feldmanis
Anette Löfgren. Bild: Franz Feldmanis
Ladda ned bild

Om

Boverket
Boverket
Drottninggatan 18
37131 Karlskrona

0455-35 30 00https://www.boverket.se/

Boverket är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Generaldirektör på Boverket är Anders Sjelvgren.  Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. Boverket har ca 245 anställda i Karlskrona och Malmö och tillhör Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Följ Boverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Boverket

Allmänna samlingslokaler med ungdomsverksamhet får dela på 19,7 miljoner kronor17.11.2023 13:33:35 CET | Pressmeddelande

Samlingslokaldelegationen beslutar årligen om verksamhetsutvecklingsbidrag till ungdomsprojekt i allmänna samlingslokaler. I år, 2023, får 20 projekt dela på 19,7 miljoner kronor för att utveckla ungdomsverksamheten och anpassa lokalerna eller utomhusmiljön för ungdomar. Även i år har konkurrensen mellan de olika sökande varit hög. Totalt sökt belopp var 73 miljoner kronor.

Levande och föränderliga projekt blir Årets Strålkastare inom gestaltad livsmiljö3.10.2023 16:00:00 CEST | Pressmeddelande

2023 är kompetensernas år, European Year of Skills. Vilka kompetenser behöver vi för att kunna arbeta omsorgsfullt med gestaltade livsmiljöer i vår tid och för att möta framtida utmaningar? På den årliga konferensen "Gestaltad livsmiljö" som 2023 har fokus på just kreativitet, kunskap och kompetens presenterades Årets strålkastare podcasten Staden, konstprojektet Tänka med jorden samt produktionsplattformen SPOK.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum