Gröna arbetsgivare

Regeringens förslag om försörjningskrav är skadligt för de gröna näringarna

Dela
Regeringen föreslår att arbetskraftsinvandrare ska ha minst 80 procent av en svensk medianlön från och med den 1 oktober 2023. Förslaget är negativt för de gröna näringarna som är beroende av arbetskraftsinvandrare. Det är också ett allvarligt ingrepp i den svenska modellen i och med att det innebär högre lönenivåer än de som fack och arbetsgivare slutit kollektivavtal kring.

Regeringen har nu konkretiserat sina förslag kring att höja försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare. Även om det är positivt att regeringen sänker nivån på det föreslagna lönegolvet ser Gröna arbetsgivare att försörjningskravet kommer att påverka de gröna näringarna negativt.

- De kollektivavtalsenliga löner som våra medlemmar erbjuder ligger på omkring 70 procent av medianlönen. När regeringen nu gör ingrepp i den svenska modellen och lägger golvet vid 80 procent riskerar det att medföra svårigheter för företagen att rekrytera arbetskraft med nyckelkompetens, något regeringens eget förslag medger, säger Lena-Liisa Tengblad, VD för Gröna arbetsgivare.

Gröna arbetsgivare anser också att förslaget är anmärkningsvärt ur perspektivet att regeringen parallellt håller på att ta fram en Livsmedelsstrategi 2.0. Där är de gröna näringarna en grundförutsättning som då också behöver kunna säkra sin kompetensförsörjning,

I regeringens promemoria listas skogsarbetare bland de yrkeskategorier som riskerar erfara en kompetensbrist och därmed kan undantas. Gröna arbetsgivare vill dock påpeka att det även inom lantbruk, som tenderar att ha lägre löner än skogsbruket, riskerar att uppstå kompetensbrist när företagen inte längre kan anställa ofta återkommande nyckelkompetenser.

- Regeringens promemoria säger att arbetskraftsinvandrare bedöms utgöra en liten del av de anställda inom företagen, men det betyder inte att de är oviktiga. Plantor måste sättas, skog måste röjas, och djur måste tas om hand. Om företagen inte kan rekrytera dessa kompetenser medför det enorma konsekvenser för verksamheten, säger Lena-Liisa Tengblad.

Nyckelord

Kontakter

Om

Gröna arbetsgivare
Gröna arbetsgivare
Storgatan 19
114 51 Stockholm

http://www.grona.org/

Gröna arbetsgivare är arbetsgivarorganisationen som företräder 4 000 medlemsföretag med närmare 30 000 anställda inom inom lantbruk, skogsbruk, djursjukvård, trädgårdsanläggning och golf. Gröna arbetsgivare förhandlar fram kollektivavtal och stöttar medlemsföretagen i personal- och arbetsgivarfrågor. 

Följ Gröna arbetsgivare

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Gröna arbetsgivare

Rättelse - nytt löneavtal för svenska lantbruk inte formellt klart28.6.2023 16:34:48 CEST | Pressmeddelande

RÄTTELSE: Gröna arbetsgivare och Kommunal har en principöverenskommelse om ett nytt avtal för lantbruksarbetarna. För ett formellt avtal krävs ett beslut från Kommunals förbundsstyrelse. Gröna arbetsgivare och Kommunal har slutit ett tvåårigt avtal på 7,4 procent för lantbruksarbetare. Det nya avtalet börja gälla från och med en 1 juli 2023 och följer industriavtalets lönekostnadsmärke.

Kommunal respekterar inte märket - varslar om strejk9.6.2023 14:17:40 CEST | Pressmeddelande

Kommunal varslar om konflikt mot de gröna näringarna för andra gången denna avtalsrörelse. Konflikthotet gäller golfbanor, trädgårdsodlingar och sympatiåtgärder mot trädgårdsanläggningar. Gröna arbetsgivare följer märket och vilket innebär en kostnadsram på 7,4 procent, som är det så kallade märket. Strejkhotet träder tidigast i kraft den 20 juni kl 14.00 om ingen lösning nås innan dess.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum