Funktionsrätt SverigeFunktionsrätt SverigeFunktionsrätt SverigeFunktionsrätt Sverige

Regeringen, hur ska ni förbättra situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning?

Dela
Ny statistik från SCB visar att drygt hälften (52 procent) av personer med funktionsnedsättning har en sysselsättning, jämfört med 81 procent av den övriga befolkningen. Bland de personer som har en nedsatt arbetsförmågan är siffran så låg som 44 procent. "Så här får det inte fortsätta. Det är resursslöseri att människor som både kan och vill arbeta inte får förutsättningar att göra det. Nu har regeringen en chans att ändra på detta genom att prioritera resurserna där det bäst behövs på arbetsmarknaden", säger Nicklas Mårtensson, Funktionsrätt Sverige.

Funktionsrättsrörelsen skickar idag en skrivelse till regeringen med ett antal förslag som, om de genomförs, kommer att leda till att sysselsättningsgraden ökar markant.

"Att stora grupper inte får chansen till jobb, samtidigt som bristen på arbetskraft är mycket hög, gör frågan mer angelägen än någonsin. Detta är kostsamt för arbetsgivare, individer, samhälle och landets ekonomi. Samtidigt finns det stora vinster att göra om regering, andra makthavare och arbetsgivare nu väljer att ta tag i de problem som finns. Vi har överlämnat viktiga förslag, nu hoppas vi att de tas emot och blir verklighet", fortsätter Nicklas Mårtensson.

Ett förbättringsområde handlar om stödet hos Arbetsförmedlingen. Myndigheten måste ha tillräckligt med resurser och personal som kan ge det personalintensiva och i många fall helt avgörande stöd som krävs, stödbehov behöver identifieras tidigare och stöd ges snabbare. Idag tar det i genomsnitt längre än 300 dagar för att få en funktionshinderskod registrerad, den kod som ger tillgång till särskilt stöd för personer med funktionsnedsättning.

"Det är svårsmält att Arbetsförmedlingen, trots de stora stödbehoven hos arbetssökande, år efter år lämnar tillbaka medel som hade kunnat leda till arbete för personer med stora utmaningar på arbetsmarknaden. Problemen behöver hanteras så att det inte sker i år igen”, kommenterar Niklas Mattsson, förbundsordförande Synskadades Riksförbund.

Andra förslag handlar om att utveckla stödet till arbetsgivare samt ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att föreslå hur personer med funktionsnedsättning kan matchas mot de behov av arbetskraft som redan finns och som växer fram som ett resultat av omställningen till den cirkulära ekonomin.

”Arbetsgivare och branscher har ett skriande behov av arbetskraft. Det är ett utmärkt läge för regeringen att initiera ett sådant uppdrag. Alla resurser behövs, det kommer bli ännu tydligare framöver. Stora pensionsavgångar, låga födelsetal och allt senare start i arbetslivet riskerar att försämra situationen”, avslutar Nicklas Mårtensson.


Avsändare av pressmeddelandet:
Funktionsrätt Sverige, DHR, Hörselskadades riksförbund, HRF och Synskadades riksförbund, SRF.

Nyckelord

Kontakter

Nicklas Mårtensson, generalsekreterare, Funktionsrätt Sverige,
Tel: 08-546 404 23,
E-post: nicklas.martensson@funktionsratt.se
Mattias Lundekvam, förbundsordförande Hörselskadades Riksförbund,
Tel: 073-917 55 12,
E-post: mattias.lundekvam@hrf.se
Niklas Mattsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund,
Tel: 070-318 36 90,
E-post: niklas.mattsson@srf.nu
Kristian Cornell – ombudsman, DHR- Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet,
Tel: 070-315 80 36,
E-post: kristian.cornell@dhr.se

Dokument

Länkar

Om

Funktionsrätt Sverige
Funktionsrätt Sverige
Landsvägen 50A, Box 1386
172 27 Sundbyberg

http://www.funktionsratt.se

Följ Funktionsrätt Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige om reformeringen av SiS: ”Glädjande att regeringen lyssnat på oss”6.2.2024 10:01:33 CET | Nyheter

Funktionsrätt Sverige välkomnar att regeringen nu tillsätter en utredning för att reformera verksamheten inom SiS. Utredaren får bland annat i uppdrag att föreslå åtgärder som säkerställer att det inte förekommer våld, eller att tvångsåtgärder vidtas utan stöd i lag. – Det är glädjande att regeringen äntligen har lyssnat på oss. Vi har påtalat de här bristerna inom SiS under flera år, säger Nicklas Mårtensson, ordförande för Funktionsrätt Sverige.

Norge visar vägen när Funktionsrättskonventionen ska bli lag18.1.2024 14:21:57 CET | Nyheter

Funktionsrättskonventionen är äntligen på väg att bli lag. Men det gäller inte Sverige utan vårt grannland Norge, där regeringens expertkommitté i måndags överlämnade sina förslag om att konventionen ska komma in i den norska Människorättslagen. - Nu hoppas vi att den svenska regeringen tar rygg på Norge och tar steg mot att införliva funktionsrätten fullt ut med svensk lagstiftning, säger Nicklas Mårtensson, ordförande för Funktionsrätt Sverige.

En defensiv budget som inte gynnar personer med funktionsnedsättning20.9.2023 13:48:14 CEST | Pressmeddelande

Det finns ljusglimtar i regeringens budgetförslag, exempelvis satsningar inom vården och på ökad psykisk hälsa. Dessa förmörkas tyvärr av annat, inte minst av att regeringens huvudnummer, skattesänkningarna för löntagare och pensionärer, inte omfattar personer med funktionsnedsättning som saknar förutsättningar att arbeta och därför lever på sjuk- och aktivitetsersättning. ”I realiteten innebär skattesänkningen att personer som har sjuk- och aktivitetsersättning missgynnas på grund av att de inte kan arbeta. Det är en orimlig orättvisa.”, säger Nicklas Mårtensson, ordförande Funktionsrätt Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye