Fordonsbesiktningsbranschen

Fordonsbesiktningsbranschen och polisen i tätt samarbete för att motverka brott

Dela
Konsumenter ska alltid kunna lita på att en bilbesiktning går korrekt till och att den utförs av en opartisk och oberoende aktör. Trots att Fordonsbesiktningsbranschen länge arbetat med en rad förbättringar inom den egna verksamheten för att motverka brott ser branschen ett behov av stärkt samarbete mellan myndigheter och branschen för att motarbeta att mutbrott förekommer. I tätt samarbete med polisen intensifieras därför arbetet med att motarbeta brott inom besiktningsbranschen.

Fordonsbesiktningsbranschen är ansvarig för samhällsuppdraget om oberoende och opartisk kontroll av fordon, att se till att de är trafiksäkra och inte släpper ut för mycket avgaser. Med oberoende och opartisk kontroll menas att den person som utför besiktning av fordon ska vara fri från yttre påverkan, ha rätt kompetens och vara certifierad för sin uppgift. Att besiktningen sker opartiskt är avgörande för att samhället ska kunna lita på resultatet av besiktningen. Det ska vara en självklarhet för konsumenten att fordonsbesiktningen går rätt till.

Fordonsbesiktningsbranschen arbetar därför nu i ett tätt samarbete med polisen för att komma till rätta med fall av fusk, manipulation och bedragare som erbjuder vägar för att kringgå korrekt besiktning.

Det finns alltid en risk för att individer har ont uppsåt eller låter sig påverkas på olämpliga sätt, det vi och myndigheterna kan göra är att göra det så svårt som möjligt att undkomma upptäckt. FBB:s medlemmar har under en längre tid skärpt rutinerna och vidtagit flera åtgärder för att se till att försvåra och upptäcka brottsligt beteende inom branschen. Vi intensifierar nu arbetet ytterligare genom tätare samverkan med Polisen och Transportstyrelsen, säger Tord Fornander, ordförande, Fordonsbesiktningsbranschen.

Den nationella anti-korruptionsgruppen på Nationella Operativa Avdelningen (NOA) på Polismyndigheten har samarbetat tillsammans med Fordonsbesiktningsbranschen för att stoppa mutor i samband med besiktningar. Thomas Palmberg, polis och strategiskt ansvarig för det korruptionsförebyggande arbetet vid NOA berättar:

Samarbetet med Fordonsbesiktningsbranschen är ett mycket bra exempel på effektivt brottsförebyggande där branschen tar ansvar för att vidta åtgärder baserat på vår input från den Nationella Anti-korruptionsgruppens arbete i utredning av dessa brott. Tillsammans kan vi stoppa falska besiktningar och fall av korruption.

De fall som besiktningsbranschen tillsammans med Polisen hanterat har rört sig om mutbrott där personer dömts för att ha betalat och tagit emot pengar för att få fordon godkända i kontrollbesiktningar. Tack vare det arbete som branschen och Polisen gjort vad gäller förebyggande insatser ser man hur fallen av dessa brott minskar.

Nyckelord

Kontakter

Om

Fordonsbesiktningsbranschen
Fordonsbesiktningsbranschen
Storgatan 5
Stockholm

08-782 08 50http://www.fordonsbesiktningsbranschen.se

Fordonsbesiktningsbranschens uppgift är att bevaka och agera i branschgemensamma frågor samt är mötesplats för branschen. Sektionen utgör språkrör för branschgemensamma frågor och representerar branschen vid kontakter med nationella och internationella myndigheter och organisationer.

Följ Fordonsbesiktningsbranschen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fordonsbesiktningsbranschen

Fordonsbesiktningsbranschens arbete för att motverka mutbrott9.4.2024 11:45:06 CEST | Pressmeddelande

Fordonsbesiktning ska utföras av en opartisk besiktningstekniker vid ett oberoende och ackrediterat besiktningsorgan. Mutor och annan brottslighet som innebär att besiktningar inte blir av är allvarlig brottslighet och utgör ett hot mot trafiksäkerheten och miljön. Därför har Fordonsbesiktningsbranschen länge, tillsammans med Polisen och Transportstyrelsen, arbetat med en rad förbättringar för att motverka brott, vilket nu innebär att flera fall upptäckts och lett till åtal och domar.

För femte året i rad - Sverige i EU:s bottenliga när det gäller miljökrav vid besiktning19.2.2024 08:00:00 CET | Pressmeddelande

En ny rapport från Fordonsbesiktningsbranschen (FBB) visar att Sverige för femte året i rad är bland de sämsta länderna i EU när det gäller miljökrav vid fordonsbesiktning. Låga krav och höga gränsvärden gör att många personbilar måste godkännas, trots bristande avgasrening och miljöskadliga utsläpp. Vidare välkomnas förslag för att kriminalisera fusk med avgasrening, samtidigt som branschen noterar att Sverige fortfarande saknar specifika besiktningsregler för elbilar.

Ny rapport: Sverige fortfarande bland de sämsta i EU på miljökrav vid besiktning9.3.2023 09:00:00 CET | Pressmeddelande

En ny rapport från Fordonsbesiktningsbranschen (FBB), som publiceras idag, visar att Sverige fortsatt ligger långt efter andra länder i EU när det gäller att ställa miljökrav vid besiktning. Nya förslag från Transportstyrelsen om skärpningar av besiktningsreglerna för att bättre kunna kontrollera skadliga utsläpp från trafiken, välkomnas av branschen. Samtidigt är fusk och manipulation av avgasrening ett stort problem, som snabbt kräver nya kontrollmetoder och instrument. Dessutom konstaterar FBB att det fortfarande saknas särskilda besiktningsregler för elbilar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye