Diskrimineringsombudsmannen

Ny rapport från DO: Diskriminering ett utbrett samhällsproblem

Dela
Diskriminering är ett utbrett samhällsproblem och förekommer inom alla områden i det svenska samhället. Det här visar DO:s första årsrapport om förekomst av diskriminering i Sverige. Rapporten pekar på att riskerna att utsättas är särskilt stora i skolan och i arbetslivet.

Det är första gången som Diskrimineringsombudsmannen (DO) ger ut en rapport som på en övergripande nivå beskriver utsatthet för diskriminering i Sverige. Rapporten visar att diskriminering är ett utbrett och komplext samhällsproblem.

Alla människor kan utsättas för diskriminering, men rapporten visar att riskerna är större för vissa individer samt grupper av individer beroende på situation och samhällsområde. Till exempel utsätts många barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättning för diskriminering i skolan. Ett återkommande problem är där att eleverna inte får det stöd och de anpassningar som behövs för att nå upp till skolans kunskapsmål.

I arbetslivet är personer som förmodas tillhöra en viss etnisk tillhörighet eller religion särskilt utsatta för diskriminering, inte minst i form av trakasserier och misstänkliggöranden i olika sammanhang. Det rör inte minst individer som bär synliga kännetecken för en viss etnisk tillhörighet eller religion, till exempel muslimska kvinnor med slöja. Inom arbetslivet riskerar också arbetssökande med arabiska/muslimska namn i större utsträckning än andra att diskrimineras i samband med rekryteringssituationer.

Rapporten visar också att kvinnor och yngre mer än andra uppger att de utsätts för sexuella trakasserier i arbetslivet.

Undersökningar indikerar stort mörkertal

Representativa enkätundersökningar tyder på att långt många fler än de som vänder sig till DO kan vara utsatta för diskriminering. I rapporten beskriver DO att undersökningar från bland annat Folkhälsomyndigheten, Arbetsmiljöverket och MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) indikerar att minst 500 000 personer upplever sig diskriminerade varje år. Detta är en indikation och inte en absolut siffra.

– Att det är så många människor som lever med utsattheten det innebär att uppleva diskriminering är ett problem som samhället måste ta på stort allvar. Jag hoppas att vi med den här rapporten kan bidra till att identifiera och synliggöra hur det ser ut. Kunskap om diskriminering är en förutsättning för att kunna motverka den, säger DO Lars Arrhenius.

Välkommen till DO:s internationella konferens om jämlikhetsdata

Rapporten kommer att presenteras under DO:s internationella konferens om jämlikhetsdata som genomförs fredag 12 maj. Journalister som vill närvara vid hela eller delar av konferensen kan kontakta DO:s pressansvarige Clas Lundstedt på adress clas.lundstedt@do.se samt 0736-82 82 10.

Fakta
Rapporten ”Förekomst av diskriminering 2023” är den första i en ny rapportserie som årligen kommer att ges ut av DO. Genom att årligen synliggöra förekomst av diskriminering kan rapporten vara en kunskapsgrund och spela en viktig roll för DO och andra aktörer i arbetet med att motverka och förebygga diskriminering samt främja lika rättigheter och möjligheter.

Rapporten bygger på en kombination av många olika underlag, både statistiska och kvalitativa:

  • Statistik över anmälningar till DO
  • Statistiska enkätundersökningar som genomförts av andra myndigheter och organisationer
  • DO:s tillsynsbeslut
  • Förlikningar och domslut i ärenden som DO har drivit
  • Forskning och kunskapsunderlag från andra organisationer
  • DO:s dialog med civila samhället
  • Analyser av anmälningar och andra kvalitativa undersökningar som gjorts av DO eller i samarbete med DO.

Rapporten ger inte en heltäckande bild av diskrimineringen i Sverige men är en central och viktig pusselbit i arbetet att motverka diskriminering.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen
Råsundavägen 18
169 04 Solna

08-120 20 700http://www.do.se/

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.

Följ Diskrimineringsombudsmannen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Diskrimineringsombudsmannen

Diskriminering när kommun drog tillbaka erbjudande om sommarvikariat8.12.2023 09:07:00 CET | Pressmeddelande

Det var diskriminering när en kommun i Mellansverige först erbjöd en man ett sommarvikariat som boendestödjare, men senare drog tillbaka det erbjudandet. Skälet till tillbakadragandet var att mannen tidigare själv hade haft boendestöd. Tillbakadragandet berodde på ett missförstånd om kommunens rutiner, men innebar att mannen diskriminerades på grund av sin funktionsnedsättning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum