Sveriges Ingenjörer

Så är löneläget för ingenjörer som jobbar för IT/tech-bolag

Dela
Medellönen för ingenjörer som jobbar inom techbolag ligger på 64 900 kronor för civilingenjörer och 56 500 kronor för högskoleingenjörer. För ingenjörer som är konsulter inom samma bransch är motsvarande löner 55 100 kronor respektive 49 900 kronor. Det visar Sveriges Ingenjörers senaste lönestatistik.

– Efterfrågan på den spetskompetens som ingenjörer besitter är bred och stark. Den tekniska utvecklingen går snabbt, vilket inte minst gäller för bolag på olika sätt verksamma inom IT och digitala tjänster, säger Johan Kreicbergs chefsekonom och samhällspolitisk chef på Sveriges Ingenjörer.

De högsta medellönerna för såväl civilingenjörer som högskoleingenjörer återfinns inom fastighetsbranschen följt av bank-, finans- och försäkringsbranschen och management- och strategikonsultbranschen. Löneninivåerna för ingenjörer som jobbar på bolag verksamma inom Data, IT och telekom, annolunda uttryckt IT- och techbranschen, återfinns för båda kategorierna bland topp 5 ingenjörsbranscher. Medellönen för ingenjörer som jobbar som konsulter inom samma bransch placerar sig däremot betydligt lägre ned på listan. Vid en mer detaljerad analys där hänsyn tas till utbildningsnivå, åldersstruktur, befattningsnivå och övertidsersättning ligger dock IT-konsulterna betydligt bättre till - och intar då en placering på topp 5.   

– Det är viktigt att ha i åtanke att löneskillnader mellan branscher kan hänga ihop med en rad olika faktorer. I de branscher där lönerna är högst finns det ofta en högre andel specialister och chefer. Dessutom varierar både åldersstrukturen och rätten till övertidsersättning mellan branscher. Det är i sig inte konstigt att branscher med en större andel yngre medarbetare har lägre löner än genomsnittet, säger Johan Kreicbergs chefsekonom och samhällspolitisk chef på Sveriges Ingenjörer.

– Många arbetsgivare uppger att de har svårt att rekrytera och redan idag är arbetslösheten bland ingenjörer rekordlåg. Eftersom det är flera olika branscher som behöver ingenjörer med digital kompetens så är lön ett viktigt konkurrensmedel för att attrahera dessa individer, säger Johan Kreicbergs chefsekonom och samhällspolitisk chef på Sveriges Ingenjörer.

Medellöner för civilingenjörer per bransch (privat sektor) - topplista 

Bransch Medellön
1. Fastighetsverksamhet 79 800 kr
2. Bank-, finans- och försäkringsverksamhet (finansbranschen) 73 500 kr
3. Konsultverksamhet - management, strategi  65 000 kr
4. Data, IT och Telekom (tech) 64 900 kr
5. Transporter, logistik & kollektivtrafik 63 600 kr
.... ...
16. Konsultverksamet - Data/IT (tech) 55 100 kr

Medellöner för högskoleingenjörer per bransch (privat sektor) - topplista 

Bransch  Medellön
1. Fastighetsverksamhet  61 700 kr
2.  Bank-, finans- och försäkringsverksamhet (finansbranschen)  61 400 kr
 3. Konsultverksamhet - management, strategi   58 600 kr
 4. Tillverkning och industri - livsmedel  58 100 kr
 5. Data, IT och telekom (tech)  56 500 kr
... ...
14. Konsultverksamhet - Data/IT (tech) 49 900 kr

Relativt löneläge per bransch i privat sektor (civilingenjörer & högskoleingenjörer) - topplista

Bransch Löneläge
1. Bank-, finans- och försäkringsverksamhet (finansbranschen) 119
2. Konsultverksamhet - management, strategi  115
3. Fastighetsverksamhet 115
4. Data, IT och telekom (tech) 107
5. Konsultverksamhet - Data/IT (tech) 103

Branschlönestatstiken i sin helhet finns att ta del av på Sverigesingenjorer.se 

Om lönestatistiken 
Siffrorna baseras på en enkät genomförd bland över 74 000 yrkesverksamma medlemmar i Sveriges Ingenjörer under perioden oktober 2022 till januari 2023.

Om lönenivån i en bransch är exakt densamma som inom privat sektor totalt, (med avseende på examensgrupp, examensår, befattningsgrupp och avtalad övertidsersättning eller ej) kommer det relativa löneläget att ha värdet 100. Ett lägre relativt löneläge betyder att branschen har ett lägre löneläge än privat sektor, ett högre relativt löneläge betyder att branschen har ett högre löneläge än privat sektor.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Johan Kreicbergs, chefsekonom/samhällspolitisk chef, Sveriges Ingenjörer
Johan Kreicbergs, chefsekonom/samhällspolitisk chef, Sveriges Ingenjörer
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Sveriges Ingenjörer
Sveriges Ingenjörer
Box 1419
111 84 Stockholm

08 - 613 80 00https://www.sverigesingenjorer.se/

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets 
högskoleutbildade ingenjörer. Förbundet är med cirka 169 000 medlemmar näst störst inom akademikerfederationen Saco. Se även sverigesingenjorer.se 

Följ Sveriges Ingenjörer

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Ingenjörer

Stark arbetsmarknad ger tryck på ingenjörernas lönekrav11.7.2023 12:49:00 CEST | Pressmeddelande

Omkring 3 av 10 ingenjörer kräver löneökningar på över 5 procent i år och var sjunde ingenjör begär över 7 procents löneökning. Nära hälften av ingenjörerna är beredda att söka nytt jobb om inte deras arbetsgivare möter deras krav. Det är en kraftig ökning jämfört med förra året då rekordmånga ingenjörer bytte jobb. Detta visar en ny medlemsundersökning av Sveriges Ingenjörer.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum