Hyresgästföreningen Riksförbundet

Ny rapport visar att investeringsstödet ökat bostadsbyggandet och sänkt hyrorna

Dela
En ny rapport visar att investeringsstödet har varit en avgörande faktor för att öka bostadsbyggandet och sänka boendekostnaderna i nyproducerade hyresrätter. Rapporten visar att över 50 000 nya bostäder har byggts tack vare stödet och att hyrorna i dessa bostäder i genomsnitt är lägre än i motsvarande bostäder utan stöd.
Hyresgästföreningens chefekonom Martin Hofverberg. Foto Filippa Ländin
Hyresgästföreningens chefekonom Martin Hofverberg. Foto Filippa Ländin

Det har genom åren riktats kritik mot investeringsstödet, att det betalats ut till projekt som ändå skulle blivit av, alternativt till projekt på orter där efterfrågan är låg. Det har däremot aldrig gjorts någon oberoende utvärdering och därför gav Hyresgästföreningen i uppdrag till Tyréns att undersöka hur väl investeringsstödet uppfyllt sitt syfte. Rapporten visar att stödet haft en positiv effekt på bostadsbyggandet och hjälpt till att minska boendekostnaderna i områden där det finns ett behov av fler bostäder.

Det är tydligt att investeringsstödet uppfyllt sitt syfte och att stödets kritiker målat upp en felaktig bild. Faktum är att 60 procent av bostäderna som beviljats stöd inte skulle byggts utan det. För en lägenhet på 70 kvadratmeter som byggts med stödet har månadshyran i genomsnitt blivit 2 000 kr lägre än för motsvarande lägenhet utan stöd. Det är en signifikant skillnad nu när matpriserna rusar och många är hårt drabbade av den ekonomiska krisen, säger chefekonom Martin Hofverberg.

Majoriteten av bostäderna har byggts i växande kommuner. Omkring 35 procent av bostäderna som byggts med stöd finns i storstäder och pendlingskommun nära storstad, varav majoriteten i de storstadsnära kommunerna. Ytterligare 47 procent av bostäderna som byggts med stöd finns i större städer och kommuner nära större stad, varav majoriteten i centralorterna.

Det är tydligt att investeringsstödet använts där bostadsbehoven är som störst och att det i väldigt stor utsträckning gått till de kommuner som växer. När det avskaffades ersattes inte stödet av andra åtgärder, vilket resulterat i att regeringen nu saknar verktyg att hålla uppe byggandet i dessa kristider. Det är oerhört allvarlig med tanke på att det redan råder stor bostadsbrist runtom i Sverige, säger Martin Hofverberg.

Om rapporten:

Hyresgästföreningen har uppdragit åt Tyréns att göra en oberoende utvärdering av investeringsstödet för att undersöka om stödet uppfyllde sitt syfte. Tyréns har använt sig av en kombination av flera analysmetoder. Grundmaterialet utgörs av en databas som Tyréns tagit fram utifrån statistik från Boverket och andra källor, med en förteckning över samtliga beviljade projekt fram till november 2022. För att renodla analysen och bortse från det extrema marknadsläge som har rått sedan 2022 har endast data fram till 31 december 2021 använts. Totalt handlar det om över 1 500 projekt med bland annat fastighetsspecifika uppgifter, stödbelopp, hyresnivå och socioekonomisk status. Till den ekonometriska modellen gjordes en kompletterande intervjustudie med fastighetsägare.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Hyresgästföreningens chefekonom Martin Hofverberg. Foto Filippa Ländin
Hyresgästföreningens chefekonom Martin Hofverberg. Foto Filippa Ländin
Ladda ned bild

Dokument

Om

Hyresgästföreningen Riksförbundet
Hyresgästföreningen RiksförbundetHyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna.Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Följ Hyresgästföreningen Riksförbundet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Hyresgästföreningen Riksförbundet

Hyresgästföreningen välkomnar regeringens beslut om förlängt tillfälligt bostadsbidrag. Vill nu se permanent höjning22.3.2024 09:16:56 CET | Pressmeddelande

I onsdags larmade Hyresgästföreningen, Majblomman, Rädda Barnen och Röda Korset om den tuffa situationen för ekonomiskt utsatta familjer i Sverige. Organisationerna gick fram med fyra gemensamma krav på politiken för att öka dessa familjers möjlighet att tillgodose sina barns grundläggande behov. Ett av kraven var förlängning av det tillfälliga bostadsbidraget. Idag meddelar Tidöpartierna att de vill förlänga det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer med bostadsbidrag till och med den 31 december 2024.

Ny mätning: tuffare ekonomiskt läge för barnfamiljer20.3.2024 07:00:00 CET | Pressmeddelande

En ny Sifo-undersökning bekräftar civilsamhällets beskrivning: ett tufft ekonomiskt läge för barnfamiljer med små ekonomiska marginaler. Undersökningen visar att 4 av 10 ensamstående föräldrar med lägre inkomst har behövt låna pengar för att kunna betala grundläggande utgifter de senaste sex månaderna. 1 av 5 ensamstående föräldrar med lägre inkomst har inte haft råd att äta sig mätt vid något eller flera tillfällen de senaste sex månaderna. Läget för de mest utsatta familjerna är allvarligare än förra året.

Ny rapport. Välkomna på pressbriefing där Rädda Barnen, Röda Korset, Majblomman och Hyresgästföreningen presenterar färska siffror över barnfamiljers ekonomiska svårigheter7.3.2024 08:54:20 CET | Pressinbjudan

Den 19 mars bjuder Hyresgästföreningen, Majblomman, Rädda Barnen och Röda Korset in utvalda medier för att presentera en helt färsk Sifo-undersökning om barnfamiljers ekonomiska situation idag. Undersökningen presenterar siffror på barnfamiljers svårigheter med vardagsekonomin och föräldrars möjligheter att förse sina barn med fritidsaktiviteter, mat, kläder och hur de ser på den ekonomiska situationen. Men också för att berätta hur trycket på våra verksamheter ökat i samband med det tuffa ekonomiska läget.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye