Värmdö Kommun

Företagen i Värmdö ger kommunen samma betyg på det lokala företagsklimatet i Svenskt Näringslivs företagarundersökning

Dela
I jämförelse med fjolårets mätning ligger Värmdö kommun kvar på samma nivå, vilket kommunen inte är nöjd med utan vill förbättra och stärka det lokala företagsklimatet.

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. I årets undersökning är förbättrad lokal infrastruktur den mest prioriterade frågan följt av att företagen efterfrågar kortare handläggningstider. I år har även politiker i kommunfullmäktige fått svara på enkäten, även här är infrastruktur högst på deras prioriteringslista därefter att företagen skall kunna lösa sina ärenden digitalt.

-        Ett gott företagsklimat är avgörande för fler jobb på hemmaplan och ett Värmdö som utvecklas. Mätningen visar på områden där vi ska bli än bättre. Under året kommer Värmdö att införa ett näringslivsråd där tanken är att tillsammans med näringslivet skapa samsyn kring de viktigaste utvecklingsområdena för fler växande företag i kommunen, säger Carl Kangas (S), kommunstyrelsens ordförande.

Värmdö kommun använder resultatet, i kombination med andra undersökningar i sitt arbete att förbättra det lokala företagsklimatet. För att förbättra företagsklimatet har Värmdö kommuns ledning valt att ingå i Svenskt Näringslivs Utvecklingsprogram som ges till utvalda kommuner som bestämt sig för att stärka sitt företagsklimat.

Under året kommer även tjänstemän och politiker deltaga i en Workshop med utgångspunkt i service och bemötande för att ytterligare förbättra det lokala företagsklimatet.

I det fortsatta utvecklingsarbetet kommer fokus vara att stärka dialogen mellan kommunens tjänstemän och företagare med att öka kommunens service och förenkla vardagen för företagare. I en fortsatt dialog med Värmdös Näringsliv skapar vi olika mötesplatser för att ta del av företagens utmaningar detta för att möjliggöra för företagen att kunna vilja, våga, växa och att nya företag skapas i Värmdö.

-        Vi fortsätter arbetet med en nära dialog, nya mötesplatsformer samt branschkoncept för att möta och förstå det lokala näringslivets utmaningar. Vill även passa på och tacka våra företagare som svarat på enkäten. Svaren är ett värdefullt verktyg i vårt fortsatta förbättringsarbete till ett bättre företagsklimat, säger Ulla Rådling, näringslivschef.  

Om undersökningen

Syftet med Svenskt Näringslivs enkätundersökning är att låta företagare i var och en av Sveriges 290 kommuner ge sin bild av hur de tycker företagsklimatet i den egna kommunen är. Enkätresultaten ligger till grund för Svenskt Näringslivs årliga mätnings av företagsklimatet i Sveriges kommuner som presenteras den 23 maj. Läs mer på Svenskt Näringslivs webbplats www.foretagsklimat.se

Kontakter

Bilder

Om

Värmdö Kommun
Värmdö Kommun
Skogsbovägen 9-11
134 81 Gustavsberg

Servicecenter: 08 - 570 470 00http://www.varmdo.se

Värmdö kommun - skärgårdens mötesplats

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med cirka 46 000 invånare och över 10 000 öar. Inom bara 30 minuter finns Stockholm med alla sina möjligheter. I Gustavsberg finns en lång tradition inom kultur, design och form. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor.

 

 

Följ Värmdö Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Värmdö Kommun

Värmdö kommun framgångsrik i sin digitala transformation – Vidare i Sveriges DigitaliseringsKommun 202326.6.2023 12:13:35 CEST | Pressmeddelande

Värmdö kommun stoltserar med framgångar i arbetet med att bli en smartare och mer framtidssäker kommun. Genom att fokusera på det mänskliga perspektivet driver alla delar av kommunen en omfattande digital transformation som inte bara involverar teknik, utan även kompetensutveckling och kulturförändring. Resultatet har överträffat förväntningarna och har lett till betydande fördelar för invånare och verksamheter. Vi kallar det smartare Värmdö och nu är vi vidare i Sveriges digitaliseringskommun 2023.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum