Skogsstyrelsen

Inventering: Älgens skador på skogen i Götaland fortsatt för höga

Dela
13 procent av de unga tallarna i Götaland har fått skador av älgens bete under senaste året. Det visar den årliga inventeringen av drygt 17 000 provytor i södra Sverige. Det är med någon procentenhet den lägsta siffran sedan mätningarna började 2016 men fortfarande högt över målet på maximalt fem procent.
Tall betad av älg. Foto: Michael Ekstrand
Tall betad av älg. Foto: Michael Ekstrand

Varje år orsakar älgens och andra hjortdjurens bete på skogen miljonförluster för samhället och enskilda markägare.

– Vi ser att resultaten från inventeringen fortsatt ligger på en allt för hög nivå. Nu gäller det att både jägare och skogsägare fortsätter ha tålamod i det komplexa arbetet med att få en bättre balans mellan antalet vilt och deras tillgång på mat, säger Lars Ingemarson, viltexpert på Skogsstyrelsens Region syd.

Tallen är attraktiv mat för älgar, rådjur och andra hjortdjur. När djuren betar på träden uppstår skador som orsakar minskad tillväxt och försämrad virkeskvalitet. I allra värsta fall kan trädet dö.

Här finns mest skador

Skadorna mäts varje år i älgbetesinventeringen, Äbin. Enligt årets inventering varierar skadorna mellan 11 och 16 procent i länen i Götaland (undantaget Halland som avviker på grund av för få tallar i ungskogarna för att underlaget ska vara tillräckligt). Mest skador finns i Blekinge där 16 procent av de inventerade ungtallarna fått en betesskada senaste året, tätt följt av Östergötland med 15 procent. Det innebär två till tre gånger så höga skador som målet om maximalt fem procent.

Sett över tid, sedan inventeringen startade 2016, har skadorna på regionnivå minskat från 16 till 13 procent, men resultaten har pendlat runt 15 procent över åren. Götaland är indelat i 53 älgförvaltningsområden varav 33 har inventerats under våren. I 15 av dessa går skadorna nedåt sedan mätningarna startade 2016. I tre älgförvaltningsområden har skadorna ökat och i resten står det still. Älgstammen har också minskat och det planteras mer tall, vilket är de två kraftfullaste åtgärderna som behövs för att vända trenden.

Början på en ny trend?

– Det är förstås bra att vi ser en försiktig trend nedåt, vilket indikerar att vi är på väg åt rätt håll. Nu är vår förhoppning att detta är början på en hållbar trend som visar att det långsiktiga arbetet i skogen börjar ge resultat, säger Lars Ingemarson.

Att få förändring i naturen kan ta tid, systemen är trögrörliga och det behövs mer forskning och kunskap, men för att bidra ytterligare till att förstärka den positiva trenden så krävs det att:

  • markägare som avverkat ser till att det kommer upp ny skog med ett trädslag som är lämpligt för de markförhållande som råder och fortsätter plantera mer tall.
  • jägare ser till helheten och på många platser minskar antalet älgar och andra hjortdjur för att minska konkurrensen om maten.

Resultaten från inventeringarna i Svealand och Norrland kommer att presenteras senare under sommaren.

All statistik finns här: Abin Rapport (skogsstyrelsen.se)

Statistik sedan 2016 för Götaland och årets länssiffror; se grafik och tabell nedan.

Mer om älgbetesinventeringen Äbin
Varje år sedan 2016 presenterar Skogsstyrelsen den nationella älgbetesinventeringen, Äbin, som visar hur omfattande betesskadorna är på tall av främst älg men även andra hjortdjur. Inventeringen utförs i fält på slumpmässigt utvalda rutor runt om i landet. Varje år inventeras cirka 45 000 provytor i cirka 12 500 ungskogar nationellt. Inventeringen baseras på en kvalitetssäkrad statistisk metod som beräknar hur många av träden inom ett inventeringsområde som skadats av hjortdjur. Inventeringen görs på våren, strax före lövsprickning. Därför är resultaten från Götaland klara först. Resultatet ska i första hand användas som ett underlag för beslut i älgförvaltningsgrupperna om hur stor avskjutningen ska vara under älgjakten.
Ytterligare fakta på vår webb: Äbin och foderprognos - Skogsstyrelsen

Mer om viltskador: Viltskador - Skogsstyrelsen

Mer information:

Lars Ingemarson, viltansvarig Region syd, Skogsstyrelsen, lars.ingemarsson@skogsstyrelsen.se, 013-32 97 37

Lokalt viltansvariga på distrikt:

Kalmar: Ove Arnesson, ove.arnesson@skogsstyrelsen,se 0491-763993

Blekinge: Ola Runfors, ola.runfors@skogsstyrelsen.se 0457-455184

Skåne: Ola Arvidsson, ola.arvidsson@skogsstyrelsen.se, 0451-383117

Halmstad: Magnus Gunnarsson, magnus.gunnarsson@skogsstyrelsen.se 035-136834

Göteborg: Ronny Fihn, ronny.fihn@skogsstyrelsen 0325-79736

Richard Näslund, richard.naslund@skogsstyrelsen.se 033-482516

Jönköping: Gustav Wahlström, gustav.wahlstrom@skogsstyrelsen.se 0370-653282

Skaraborg/Fyrbodal: Erik Fernemark, erik.fernemar@skogsstyrelsen.se 0530-18472

Kronoberg: Hans Haraldsson, hans.haraldsson@skogsstyrelsen.se 0470-726142

Östergötland: Karin Ekströmer, karin.ekstromer@skogsstyrelsen.se 013-329733

Presstjänst: 036-35 94 91, pressjour@skogsstyrelsen.se
Vår presstjänst är tillgänglig vardagar kl. 8.00–16.30

Bilder

Tall betad av älg. Foto: Michael Ekstrand
Tall betad av älg. Foto: Michael Ekstrand
Ladda ned bild
Kartan visar hur betesskadorna varierar inom området och baseras på de tre senaste inventeringarna. Mörkare färg innebär att en högre andel av tallstammarna är skadade än i de områden på kartan som har ljusare nyans.
Kartan visar hur betesskadorna varierar inom området och baseras på de tre senaste inventeringarna. Mörkare färg innebär att en högre andel av tallstammarna är skadade än i de områden på kartan som har ljusare nyans.
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Skeppsbrogatan 2
553 29 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda.

Skogen ska brukas på ett hållbart sätt så att även framtida generationer kan ha nytta av den. 

Skogsstyrelsen sorterar under Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Den lokala förankringen är viktig för oss. Vi har kontor på cirka 75 platser runtom i landet. Vårt huvudkontor ligger i Jönköping.

Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye