TCO

I Västra Götalands län delar föräldrar i Bollebygd mest lika på föräldradagarna

Dela
Västra Götalands län kommer på plats 9 i TCO:s årliga Jämställdhetsindex, och tappar en placering jämfört med året innan. I länet toppar Bollebygd listan, följd av Partille och Härryda. Strömstad har en bottenplacering i länet. TCO:s Jämställdhetsindex visar hur uttaget av föräldrapenning och vab fördelar sig mellan kvinnor och män.

– I Sverige tycker vi att föräldrar ska dela lika på ansvaret för barnen. Men det är fortfarande kvinnorna som tar störst ansvar för barn och familj. Det behövs reformer för att komma till rätta med de negativa konsekvenser detta får för kvinnors lön, karriär, hälsa och pension. Det måste bli lättare för föräldrar att få ihop livspusslet under barnens uppväxt. TCO vill därför tredela föräldrapenningdagarna och göra om lägstanivådagarna. Fler dubbeldagar, som regeringen föreslår, är inte en reform för ökad jämställdhet, säger Therese Svanström.

En ny Novus-undersökning visar att nästan alla i Sverige anser att föräldrar bör dela lika på ansvaret för sina barn. Hela 94 procent av de tillfrågade instämmer i påståendet. Över hälften (56 procent) anser också att det är viktigt att föräldrarna delar lika på föräldraledigheten. Fler kvinnor än män anser det, 62 procent jämfört med 50 procent.

Sedan flera år följer TCO utvecklingen av hur de föräldradagar som betalas ut under ett år fördelas mellan kvinnor och män. På nationell nivå är TCO:s Jämställdhetsindex för 2022 68,4 vilket betyder att kvinnor har tagit 68,4 procent av dagarna med föräldrapenning och vård av barn under 2022 och att män endast tog 31,6 procent av dagarna. Det är en liten förändring sedan föregående år då Jämställdhetsindex var 69.

– Förändringen går åt rätt håll i år, men på tok för långsamt. Om utvecklingen fortsätter i samma takt som de fyra senaste åren kommer vi behöva vänta 70 år på en helt jämställd fördelning av föräldradagarna. Det duger inte, säger TCO:s ordförande Therese Svanström.

Bakgrund

Novus-undersökning

En undersökning har genomförts av Novus på uppdrag av TCO, via webb-intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel som ger representativa resultat, under perioden 23 februari och 2 mars 2023. Deltagarfrekvensen är 64 procent med 2 098 respondenter ur svenska allmänheten 18–84 år.

TCO:s jämställdhetsindex

TCO:s jämställdhetsindex är ett sätt att följa utvecklingen av hur dagarna med föräldrapenning och vård av barn fördelas mellan kvinnor och män. Det bygger på Försäkringskassans statistik över antal utbetalade dagar med föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning vid vård av barn (vab). Indexet visar hur stor andel av dessa dagar som tas ut av kvinnor. På TCO:s hemsida redovisas jämställdhetsindex även för landets län och kommuner (inkl länk till indexet på hemsidan).

Om utvecklingen fortsätter i samma takt som de fyra senaste åren blir

  • jämställdhetsindex=50 om 70 år (år 2093), vilket innebär att kvinnor och män då delar helt lika på dagarna med föräldrapenning och vab.
  • jämställdhetsindex=60 om drygt 30 år (år 2055), vilket innebär att kvinnor då tar 60 procent av föräldradagarna och män 40 procent. 

Se siffror på kommun-, läns- och nationell nivå 

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

TCO
TCO
Linnégatan 14


08-782 91 00http://tco.se

TCO är en partipolitiskt fristående centralorganisation som samlar 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.

Vår uppgift är att påverka politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Det gör vi genom att ge röst åt professionella och välutbildade människors behov av trygghet, utveckling och välfärd.

Läs mer på www.tco.se

Följ TCO

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från TCO

TCO: Lämna inte välfärden och klimatet i sticket!20.9.2023 12:06:18 CEST | Pressmeddelande

Idag presenterade regeringen budgeten för 2024. Den höga inflationen fortsätter prägla svensk ekonomi och det ekonomiska läget kan leda till stora nedskärningar i välfärden. De tillskott som kommuner och regioner ges kommer inte räcka för att välfärden ska klara sitt grunduppdrag. Det är en felprioritering att sänka skatten på fossila bränslen, de pengarna borde ha hamnat hos skolan, vården och socialtjänsten.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum