Trafikverket

Rapport om Holmötrafiken överlämnad till regeringen

Dela
Trafikverket och länsstyrelsen i Västerbotten har på uppdrag av regeringen utrett hur förbindelsen mellan Holmön och fastlandet ska fungera. Rapporten är nu överlämnad till uppdragsgivaren.

- Vårt uppdrag från regeringen var att utreda hur det ser ut idag och ge exempel på möjliga alternativ framåt. Det har vi nu gjort och det är nu regeringen som bestämmer på vilket sätt man vill gå vidare, säger Helena Eriksson, regional direktör region Nord, Trafikverket.

Länsstyrelsen i Västerbotten och Trafikverket fick regeringsuppdraget som ett gemensamt uppdrag. En gemensam styrgrupp bildades under ledning av landshövding Helene Hellmark Knutsson och Trafikverkets regionala direktör Helena Eriksson.

Parter för arbetet är Umeå kommun, Region Västerbotten samt Regionala Kollektivtrafikmyndigheten (RKM) som ingår i Region Västerbottens verksamhet. Löpande har vi även fört dialog med Holmöborna. Fokus har varit att alla parter behöver vara villiga att tänka nytt och göra på nya sätt inom sina respektive ansvarsområden för att kunna förbättra förbindelsen.

Vi föreslår en ombyggnad av hamnen i Byviken samt en ny hydrokopter

Uppdraget har utgått från den åretruntboende befolkningens behov av transporter. En rimlig servicenivå har bedömts liksom hur den kan åstadkommas. Vi har också utrett möjliga finansieringslösningar, både vad gäller införskaffande av farkoster och själva driften. De statliga insatserna får, med hänsyn tagit till anslagsuppräkning, inte överskrida 2022 års nivå.

- Vi har levererat flera möjliga alternativ och ett gediget kunskapsunderlag. Den enskilt viktigaste åtgärden för att förbättra tillgängligheten till Holmön är en ombyggnad av hamnen i Byviken och en ny hydrokopter, säger Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbottens län.

Kostnaden för detta uppskattas till 50 miljoner kronor. Trafikverket, Länsstyrelsen, Region Västerbotten och Umeå kommun är överens om detta och också beredda att tillsammans finansiera en ombyggnad av hamnen.

En ombyggnad av hamnen i Byviken kombinerat med en ny hydrokopter ger ytterligare förbättrad tillgänglighet och en mer robust lösning för svåra isförhållanden.

Kontakter

Helena Eriksson, regional direktör Trafikverket region nord, 010-123 93 74
Peter Jonsson, presskommunikatör Trafikverket, 076-696 31 65
Jörgen Boman, Kommunikationschef Länsstyrelsen Västerbotten, 070-669 00 10


Trafikverkets presstjänst, 0771-31 15 00, öppettider vardagar klockan 08.00-16.30

Länkar

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. På Trafikverket jobbar cirka 10 000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum