Cancerfonden

Vad säger du till någon som blivit allvarligt sjuk?

Dela
Vad skulle du säga till någon som blivit allvarligt sjuk? En ny undersökning från Demoskop på uppdrag av Cancerfonden visar att fyra av tio tycker det är jobbigt och svårt att bemöta någon på jobbet eller i sociala sammanhang som fått ett allvarligt sjukdomsbesked. Av de som drabbats av en allvarlig sjukdom upplever också fyra av tio att de har mindre kontakt med omgivningen.
Foto: Sanna Percivall
Foto: Sanna Percivall

I den undersökning som Cancerfonden beställt är det tydligt att många är osäkra på hur man kan stötta och hjälpa, utan att såra eller vara till besvär. Sex av tio tillfrågade är osäkra på vad de ska säga och rädda för att säga fel saker som sårar. Den siffran är ännu högre hos de som är under 30 år, där sju av tio är osäkra på vad de ska säga. En tredjedel anser att det är lättare att visa sitt stöd i sociala medier.

Skillnaden är också stor mellan intention och verklighet. Många vill vara stöttande och tycker i stor utsträckning att man är det. Men nästan hälften av de som är drabbade upplever alltså enligt denna undersökning ett avståndstagande från omgivningen. Det som efterfrågas mest är allmänna råd och tips för ett bra bemötande.

— Att bemöta, stötta med ord och handling, och verkligen finnas där är något som många kan bli bättre på. Mitt i krisen vill drabbade ofta att så mycket vardagen ska fortsätta i så stor utsträckning som möjligt, så fortsätt ha den relation ni hade innan sjukdomsbeskedet och prata inte bara med varandra om sjukdomen. Om man inte vet vad man ska säga, säg det och fråga om den drabbade vill prata om det. Ett viktigt tips är också att undvika att säga ”krya på dig”, ”kämpa” eller ”det blir nog bra” särskilt när du vet att det inte kommer gå bra, det passar inte när det handlar om allvarliga sjukdomar, säger Helena Torsler Andersson, sjuksköterska, sakkunnig på Cancerfonden.

Att gå igenom en cancersjukdom kan kännas ensamt. De närstående har en viktig roll. Behovet av kunskap hur man bäst bemöter någon som drabbas är både stort och betyder mycket för den enskilda. Att bara finnas där kan räcka långt, men det finns mer att göra, om den som är sjuk vill det enligt Torsler Andersson.

— Respektfull öppenhet är lika viktig på jobbet som i familjen när någon får cancer. Visa att du bryr dig om den som blivit sjuk och vill veta hur personen har det. Låt inte tankar om att göra fel skrämma dig. Hör gärna av dig till din kollega som är sjukskriven. Skicka ett sms och stäm av om och när den drabbade orkar prata eller ses, säger Helena Torsler Andersson.

Nära 69 000 personer i Sverige fick ett cancerbesked under 2021. Idag lever 400 000 personer i vårt land som har eller haft cancer. Tack vare forskningen ökar hela tiden överlevnaden. Sju av tio överlever en cancerdiagnos idag. 

Cancerfonden erbjuder en stödlinje: Cancerlinjen. Där svarar medicinskt legitimerad personal på frågor från både drabbade och anhöriga och ge stöd och råd. Mer info om Cancerlinjen finns här: https://www.cancerfonden.se/rad-och-stod 

Behöver du stötta någon som blivit sjuk: Här är alla råd och tips: cf.se/stotta

RÅD FRÅN DE SOM JOBBAR I CANCERLINJEN:

  • Glöm inte att den som drabbats ofta vill att vardagen ska fortsätta i så stor utsträckning som möjligt. Fortsätt ha den relation ni hade innan och prata inte bara med varandra om sjukdomen.
  • Undvik att skriva/säga kommentarer som "krya på dig", "kämpa" eller "det blir nog bra", särskilt när du vet att det inte kommer att gå bra.
  • Skicka gärna ett sms och stäm av om och när den drabbade orkar prata eller ses. 
  • Säg att du finns här för den drabbade och att du hoppas att det ska bli så bra som möjligt, trots det som hänt. Och stanna kvar som stöd- även om det kan kännas läskigt.
  • Om du inte vet vad du ska säga så säg det och fråga om den som är drabbad vill prata om det.
  • Praktisk hjälp som matlådor, handling eller annan avlastning är ofta ovärderligt.

Kontakter

Bilder

Foto: Sanna Percivall
Foto: Sanna Percivall
Ladda ned bild

Om

Cancerfonden
CancerfondenCancerfondens vision är att besegra cancer.

Genom att finansiera den främsta forskningen, sprida kunskap om cancer och påverka beslutsfattare i viktiga frågor, arbetar vi för att färre ska drabbas och fler ska överleva cancer. Cancerfonden är en fristående, ideell organisation utan statligt stöd. Vårt arbete är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Vi är en av de största finansiärerna av svensk cancerforskning. Sedan 1951 har vi delat ut nära 14 miljarder kronor till de främsta forskningsprojekten i Sverige. Överlevnaden i cancer har mer än fördubblats under samma tid.  

 

Följ Cancerfonden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Cancerfonden