Läkemedelsverket

Säkrare ordination och hantering av läkemedel via sond målet för nytt kunskapsstöd

Dela
Med Läkemedelsverkets nya kunskapsstöd för ordination och hantering av läkemedel via enteral infart eller sond hoppas myndigheten kunna bidra till ökad patientsäkerhet.

Enteral läkemedelsadministrering ställer särskilda krav på ordination, iordningställande, administrering, dokumentation och uppföljning och det är inte alltid helt enkelt att veta hur man ska göra. Det uppdaterade, digitala, kunskapsstödet riktar sig därför till hälso- och sjukvårdspersonal som stöd när läkemedel ska ges i enteral infart eller sond.

– Antalet läkemedelsrelaterade problem minskar om hälso- och sjukvårdspersonal uppmärksammas på patientsäkerhetsrisker och har tillgång till riktlinjer och utbildning om lämpliga tillvägagångssätt vid den här typen av läkemedelsadministrering, säger Anna Hegerius, Läkemedelsverket.

Patientgrupper som berörs kan inte tillgodose sitt näringsbehov via munnen. Det handlar exempelvis om för tidigt födda barn eller patienter med olika sjukdomar som påverkar sväljförmågan.

– Att hälso- och sjukvårdspersonal har god kunskap om enteral läkemedelsadministrering är viktigt. Vi hoppas att vårt kunskapsstöd i detta nya format uppfattas som mer lättillgängligt och användbart i klinisk praxis. Nästa steg är att kunskaperna omsätts i lokala rutiner, säger Anna Hegerius, Läkemedelsverket.

Vid enteral administrering tillförs läkemedel direkt till magsäck eller tarm. I detta kunskapsstöd avses med enteral administrering att läkemedel tillförs via den enterala infart eller sond som förser patienten med sondnäring.

Tre viktiga medskick till hälso- och sjukvården

  • Vid ordination, ta ställning till om läkemedlet är lämpligt för enteral administrering. Flytande orala beredningar, lösliga tabletter och vanliga tabletter som kan finfördelas och lösas upp eller slammas upp är ofta lämpliga.

  • Ange i läkemedelslistan om läkemedlet ska ges enteralt, praktiskt tillvägagångssätt vid iordningställande och administrering, samt om ett förlängt uppehåll i tillförsel av sondnäring är nödvändigt.

  • Spola den enterala infarten före och efter läkemedelsadministrering för att förhindra ocklusion. Följ upp behandlingseffekt och eventuella biverkningar.

Bakgrund

Kunskapsstödet är framtaget under 2022 och 2023 av en expertgrupp bestående av kliniskt verksamma läkare inom olika specialiteter, specialistsjuksköterskor, kliniska apotekare samt experter från Läkemedelsverket. Underlaget baseras på vetenskaplig evidens, godkänd produktinformation och beprövad erfarenhet. Nationella och internationella riktlinjer har också ingått i underlaget för uppdateringen.

Relaterad information

Ordination och hantering av läkemedel via enteral infart eller sond

Webbinarium om kunskapsstöd ”Ordination och hantering av läkemedel via enteral infart eller sond”

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Läkemedelsverket arbetar för att patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och att de används ändamålsenligt och effektivt. Läkemedelsverkets vision är att vara en ledande kraft i samverkan för bättre hälsa.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Beslagtaget potensmedel innehöll farliga nivåer läkemedelssubstans – andra för lite21.9.2023 09:52:10 CEST | Pressmeddelande

Läkemedelsverkets laboratorium har analyserat 13 potensmedel som Tullverket tagit i beslag i samband med Operation Pangea 2022. Åtta av produkterna hade ett innehåll som inte överensstämde med innehållsförteckningen. Mängden aktiv substans i produkterna var antingen för liten för att ha god effekt eller på nivåer som kan vara livshotande om man har en underliggande hjärtsjukdom.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum