COWI

Elen dyr för svenska småföretag visar ny internationell jämförelse

Dela
Stora svenska industrier har den billigaste elen i Europa. Men tittar man på svenska småföretag, som förbrukar betydligt mindre el, är den genomsnittliga kWh-kostnaden mer än dubbelt så hög och dyrare än i många andra EU-länder. Och prisutvecklingen ser ut att fortsätta åt fel håll för mindre bolag. Detta visar en sammanställning och internationell jämförelse som gjorts av teknikkonsultföretaget COWI.
Foto: London Array Ltd
Foto: London Array Ltd

COWI har gjort en sammanställning som jämför elpriser för företag i Europa. Den visar att svenska verksamheter som förbrukar mycket el, industrier och stora bolag, har de mest konkurrenskraftiga elpriserna i Europa. Sammanställningen visar att svenska företag som förbrukar mycket el (70 000–149 000 MWh) har betalat i genomsnitt 1 krona per kWh, detta att jämföra med små företagens elpris, som är mer än dubbelt så högt (2,4 kronor per kWh i genomsnitt).

– Svenskt näringsliv är starkt beroende av stabila och låga elpriser. Vi ser nu att elbehovet beräknas öka kraftigt de kommande åren och det får inte leda till att priserna stiger. Det hade underminerat näringslivets konkurrenskraft på kort sikt, men kommer också leda till utslagning av jobb och investeringar, säger Pontus Haag, ansvarig för samhällskontakter på COWI i Sverige.

För småföretag ser läget inte lika fördelaktigt ut, där hamnar Sverige först på elfte plats i samma jämförelse. Verksamheter som förbrukar upp till 20 MWh per år hade i sammanställningen ett genomsnittligt elpris på 2,4 kronor per kWh, alltså i nivå med hushållens priser och klart högre än verksamheter med högre elförbrukning. Detta är drygt en krona per kWh mer än Finland som toppar listan över de lägsta elpriserna för småföretag.

Och utvecklingen ser ut att gå åt fel håll. Mellan 2008 och 2022 har elpriserna för företag med lägst elförbrukning stigit snabbt i Sverige, medan prisökningen har varit relativt begränsad för de med högst elförbrukning. Detta skiljer sig från övriga EU där priserna har stigit mest för de som förbrukar mest, och minst för de som förbrukar minst.

– Precis som för hushållen har elpriserna stigit kraftigt för småföretag. Om de har sämre villkor att driva och utveckla sina verksamheter jämfört med internationella konkurrenter hämmar det såklart deras tillväxt, säger Pontus Haag.

– Vi måste skyndsamt öka vår produktion av förnybar el och då är vindkraft det bästa alternativet. Det är ett måste för att våra industrier ska kunna fortsätta ha konkurrenskraftiga elpriser och för att mindre verksamheter inte ska drabbas hårdare än de redan gör.

COWI har i rapporten “Svenska elpriser – konkurrenskraftiga eller inte?” sammanställt och jämfört elpriser för företag i Europa. Den baseras på de senast tillgängliga siffrorna, första halvåret 2022, och jämför de länder varifrån information om elpriserna är tillgänglig.

Kontakter

Bilder

Foto: London Array Ltd
Foto: London Array Ltd
Ladda ned bild

Dokument

Om

Tillsammans med kunder, partners och medarbetare skapar vi en framtid där människor och samhällen växer och utvecklas. Det gör vi genom samarbeten där vi skapar hållbara och vackra lösningar som förbättrar livskvaliteten för människor i dag och för kommande generationer.

Vår utgångspunkt är att skaffa oss en djup förståelse för våra kunder, deras ambitioner och utmaningar. Det är vad som kännetecknar oss. Det är så vi skapar långsiktigt värde.

Vi finns huvudsakligen i Skandinavien, Storbritannien, Nordamerika och Indien och har för närvarande 6 900 medarbetare som erbjuder expertis inom teknik, arkitektur, energi och miljö.

Följ COWI

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från COWI

Varma badstränder - så mycket ökar risken för dödsfall under värmeböljor3.7.2023 10:29:45 CEST | Pressmeddelande

En riktigt varm dag på stranden är temperaturen från värmestrålning så hög att den innebär en ökad risk för hälsoproblem och dödsfall. Vid värmeböljor, som blir allt vanligare, ökar risken för dödsfall för äldre men också för åldersgruppen 45–79 år. Detta visar en studie om värmeförhållanden på svenska stränder som teknikkonsultföretaget COWI har gjort.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum