RF/SISU

Både plus och minus från kommittén för främjande av fysisk aktivitet

Dela
Riksidrottsförbundet ser positivt på flera av förslagen i slutbetänkandet från kommittén för främjande av fysisk aktivitet men är tveksamma till delar som riskerar att öka den administrativa bördan och inskränka idrottsrörelsens självständighet.
Foto: Bildbyrån
Foto: Bildbyrån

Kommittén för främjande av fysisk aktivitet har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Sedan 2020 har kommittén arbetat med att sprida kunskap och ta fram förslag som kan leda till ökad fysisk aktivitet och minskat stillasittande.

I slutbetänkandet lämnar kommittén flera förslag som Riksidrottsförbundet ser positivt på. Det handlar bland annat om att förstärka och permanenta länsstyrelsernas folkhälsouppdrag och tillgängliggör medel för regionerna. Och även att sammanställa samhällskostnader för bristande fysisk aktivitet och potentiella besparingar och vinster av ökad fysisk aktivitet och minskat stillasittande. Ytterligare positiva förslag från kommittén är att inrätta en nationell kunskapsplattform för anläggningar och utemiljöer för idrott och att bevilja Boverket föreskriftsrätt för friyta vid skolor och förskolor.

− Det är ett omfattande slutbetänkande och kommittén har lämnat en rad förslag som behöver analyseras närmare. Det är positivt att kommittén ser den kraft som idrottsrörelsen kan vara och det är bra att det finns förslag som adresserar anläggningsbristen som är en avgörande fråga för att få fler i rörelse. Men jag är tveksam till förslag som innebär ökad styrning och där idrottsrörelsen riskerar att bli mer av en utförare än en självständig folkrörelse, säger Karl-Erik Nilsson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Växande hälsoklyftor och ökat stillasittande är stora samhällsutmaningar. Det finns idag ett gediget forskningsunderlag som visar den positiva påverkan på både fysiskt och psykiskt välmående som fysisk aktivitet har. Inom idrottsrörelsen pågår ett omfattande utvecklingsarbete som syftar till att fler ska vilja och ges möjlighet att idrotta i förening hela livet.

− Den ökande ohälsan är inget som löses i en handvändning, det krävs tålamod, långsiktighet och vi behöver vara flera aktörer som arbetar med frågan. Satsningar som ligger i linje med både idrottsrörelsens och samhällets utmaningar och viljor är välkomna och jag har gärna en fortsatt dialog med regeringen om hur ett stärkt stöd till idrottsrörelsen kan vara en katalysator för bland annat folkhälsa, säger Karl-Erik Nilsson.

För mer information kontakta 

Anna Setzman
Kommunikations- och presschef Riksidrottsförbundet
070-564 52 16

Nyckelord

Bilder

Foto: Bildbyrån
Foto: Bildbyrån
Ladda ned bild

Om

RF/SISU
RF/SISURiksidrottsförbundet (RF) är paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen. RF:s främsta uppgift är att stödja och företräda våra 73 medlemsförbund (specialidrottsförbund) och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund som erbjuder folkbildning till idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.
RF-SISU:s 19 regionala organisationer, RF-SISU distrikt ger idrottsföreningar stöd i idrottsfrågor och med folkbildning. Idrottsrörelsen består av cirka 19 000 idrottsföreningar och drygt tre miljoner medlemmar.

Följ RF/SISU

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från RF/SISU

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum