BioInnovation

Nytt stödmaterial ska öka antalet examensarbeten i industrin – viktigt för att möta stundande kompetensbehov

Dela
Examensarbeten är ett av de mest effektiva sätten för företag att rekrytera nya medarbetare och en möjlighet att utforska olösta problem. Nu lanseras ett stödmaterial som ger handledare vägledning och visar hur företag kan jobba mer strategiskt med examensarbeten.

För att möta kommande års kompetensbehov behöver industrin bli ännu bättre på att ta fram och handleda examensarbeten inom högre teknisk utbildning. Nu har ett BioInnovation-finansierat projekt inom Företagsforskarskolan Resurssmarta Processer tagit fram ett stödmaterial med målet att fler inom framför allt skogs-, kemi- och textilindustrin ska se och uppleva nyttan med examensarbeten.

Stödmaterialet består dels av en rapport som riktar sig till företagets ledning och beskriver hur organisationen kan arbeta strategiskt med examensarbeten, dels en guide för handledare. Handledningsguiden finns i flera format. En längre version lämpar sig för de som vill förkovra sig på djupet. Därutöver finns också kortare sammanfattningar med tips och checklistor som kan användas som stöd för handledaren.

– Att handleda examensarbeten är ett av de mest effektiva sätten att attrahera och rekrytera nya medarbetare. Det blir ett slags testanställning men är också varumärkesbyggande, studenter med bra erfarenheter sprider en positiv bild av företaget på universiteten. Studenten är en enorm resurs som med fullt fokus kan genomföra ett projekt som kanske inte hade blivit av annars, säger Caroline Stejmar, projektansvarig.

Den 13 juni och 5 september arrangeras webbinariet ”Handledning av examensarbeten ur ett företagsperspektiv”. Då presenteras stödmaterialet med särskilt fokus på de delar som riktar sig till handledare och HR-avdelningar som vill möjliggöra fler examensarbeten.

Sarah Söder, Employer Branding Specialist på Stora Enso:

– Vi är otroligt tacksamma för stödmaterialet då vi ser det som en viktig hjälp för våra handledare, både dem som är vana att handleda men framför allt för dem som inte har handlett tidigare och efterfrågar just den här typen av hjälp. Jag är helt säker på att stödmaterialet kommer göra att vi ökar såväl antalet examensarbeten som kvaliteten på dem.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Caroline Stejmar, projektledare BioInnovation. Foto: Johan Olsson
Caroline Stejmar, projektledare BioInnovation. Foto: Johan Olsson
Ladda ned bild

Länkar

Om

BioInnovation
BioInnovation
Storgatan 19, Box 55525
102 04 Stockholm

http://www.bioinnovation.se

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram initierat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas inom ramen för den gemensamma satsningen Strategiska innovationsområden samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster.

 Finansiärer

 BioInnovation är initierat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO

Följ BioInnovation

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BioInnovation

Mer kunskap, samverkan och ändamålsenligt regelverk behövs för att förverkliga visionen om biobaserad plast, visar ny rapport19.9.2023 10:50:18 CEST | Pressmeddelande

Vilka framtida insatser kopplat till biobaserad plast bidrar till omställningen mot en mer hållbar och biobaserad ekonomi? Att söka svar på den frågan har varit syftet med den områdesanalys som Chalmers Industriteknik har genomfört på uppdrag av det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation. Ökad kunskap och samverkan är två viktiga slutsatser.

Stor potential för pappersbaserad textil i Sverige6.9.2023 11:00:00 CEST | Pressmeddelande

Pappersbaserad textil är en mångårig tradition från Asien. Kan området få renässans och vidareutvecklas när textilindustrin ska ställa om? Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut i Sverige? En områdesanalys från BioInnovation visar att materialet har fördelar i och med ett lågt klimatavtryck vid framställningen, att garnet kan färgas och beredas i befintlig pappers- och textilindustri, samt kan ha kort väg till återvinning. Men mer forskning behövs.

Ny rapport ger ökad förståelse för utvecklingsbehov i den biobaserade kemiindustrin31.3.2023 08:56:57 CEST | Pressmeddelande

På uppdrag av BioInnovation har NiNa Innovation genomfört en områdesanalys i syfte att öka förståelsen kring den biobaserade kemiindustrin och dess utvecklingsbehov. En viktig slutsats är att utvecklingen av biobaserad kemiindustri behöver gå hand i hand med andra åtgärder för att reducera produkternas klimatpåverkan. En intressant och positiv observation är att konsumentdriven efterfrågan är en av de starkaste drivkrafterna för omställning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum