Regeringens förslag om A-traktorer: största risken för ungdomar kvarstår

Dela
Över 50 000 A-traktorer rullar på vägarna och enligt Polisen är en hög andel av dem otillåtet manipulerade för att kunna köras långt snabbare än den lagstadgade maximala hastigheten. Flera ungdomar har omkommit eller skadats allvarligt. När regeringen nu skärper reglerna för A-traktorer saknas tydliga insatser mot manipuleringen.

– Det är utmärkt att bälteskrav införs, men det löser inte det akuta problemet med manipuleringen. Regeringen bör omedelbart uppdra åt Transportstyrelsen att täppa till den lucka som uppstod i samband med regeländringen 2020 och som lett till den omfattande trimningen. Tekniska krav bör skyndsamt komma på plats för att förhindra allvarliga olyckor, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.

Sedan nya regler infördes år 2020 har antalet A-traktorer ökat kraftigt. En effekt av regeländringen är att det blivit enklare att trimma A-traktorerna till olagliga hastigheter. Ungdomar som inte gått någon utbildning för att köra bil skadas svårt eller riskerar omkomma i olyckor med manipulerade fordon.

– Vi vidhåller att stat och myndighet måste ta sitt ansvar när det gäller våra unga. Det är uppenbart att dagens regelverk utsätter ungdomar för livsfara, säger Tony Gunnarsson.

Numera räcker det med en elektronisk begränsning av hastigheten på A-traktorer, vilket gjort det lättare att bygga om nyare bilar till A-traktorer och lett till en stor ökning av antalet sådana fordon. För att trimma fordonen krävdes tidigare en mekanisk förändring. Den elektroniska begränsningen är lättare att kringgå samtidigt som besiktning och polis har svårt att upptäcka och bevisa att så skett.

Riksförbundet M Sverige är också kritiska till att regeringen inte höjer den lagliga hastigheten från 30 till 40 eller 45 kilometer i timmen.

– Det framstår som orättvist att alla laglydiga skötsamma förare bara får köra i 30, samtidigt som man inte skarpare agerar mot de som trimmar upp sina A-traktorer till att kunna köra i extrema och livsfarliga hastigheter. Incitamenten att fuska skulle minska om A-traktorerna fick köra i 45 precis som moped klass 1 och mopedbil. Hastighetsbegränsningar på 30 kilometer i timmen stoppar upp trafiken, stressar a-traktorförarna och ökar risken för upphinnandeolyckor, säger Tony Gunnarsson.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

M Sverige
M Sverige
Fridhemsgatan 30
112 40 Stockholm

08-690 38 00https://msverige.se

Riksförbundet M Sverige är med cirka 70 000 medlemmar Sveriges största konsumentorganisation för bilister. Vi arbetar för en hållbar, säker och tillgänglig mobilitet och står bakom ambitionen om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Tillsammans med våra 28 lokalklubbar undersöker vi vägkvalitet och efterlevnad av trafikregler i hela landet. M Sverige driver ett intensivt och långsiktigt opinionsarbete till gagn för Sveriges bilister.

Följ M Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från M Sverige

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum