Akavia

”Arbetsgivare behöver stärka medarbetarnas kompetens inom AI”

Dela
En färsk medlemsundersökning från Akavia visar att många räknar med att AI kommer att leda till nya arbetsuppgifter och högre effektivitet. Samtidigt vittnar en majoritet om låga eller mycket låga kunskaper om AI ute på arbetsplatserna. Hittills är det bara 6 procent av de anställda som erbjudits AI-utbildning.
"Om vi ska kunna ta tillvara på de möjligheter som AI ger behöver arbetsgivarna snabbt få igång satsningar på medarbetarnas kompetensutveckling inom AI," säger Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Akavia.
"Om vi ska kunna ta tillvara på de möjligheter som AI ger behöver arbetsgivarna snabbt få igång satsningar på medarbetarnas kompetensutveckling inom AI," säger Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Akavia.

AI är på allas läppar just nu. Det gäller inte minst teknikens effekter på arbetslivet och där det förutspås stora förändringar. En färsk medlemsundersökning från Akavia visar att 27 procent tror att AI kommer att leda till förändrade arbetsuppgifter. Samtidigt känner bara en liten andel av medlemmarna oro för att bli av med jobbet.

– De flesta av våra medlemmar är positiva till AI:s påverkan på arbetslivet och tror att AI kan göra att arbetsuppgifter kan utföras mer effektivt och öka produktiviteten, säger Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Akavia.

Han oroas dock över att 66 procent av medlemmarna bedömer den egna organisationens kunskap om AI som låg eller mycket låg. Detta samtidigt som 69 procent säger sig vilja gå en utbildning för att lära sig mer om hur man kan använda AI-verktyg i arbetet.

– Hittills är det tyvärr bara 6 procent av de anställda som erbjudits AI-utbildning. Om vi ska kunna ta tillvara på de möjligheter som AI ger behöver arbetsgivarna snabbt få igång satsningar på medarbetarnas kompetensutveckling inom AI.

Givet att AI kommer att få stor påverkan på arbetsliv och arbetsplatser aktualiseras även frågan om vilka riktlinjer som ska gälla vid användandet av AI i arbetet. Enligt undersökningen är det bara 12 procent som uppger att det finns en policy.

– Hur AI-verktygen ska användas och till vad kan skilja sig åt beroende på vilken typ av verksamhet det rör sig om. Det är bra om arbetsgivare i dialog med medarbetare och lokalfackliga företrädare tar fram tydliga riktlinjer som är anpassade för den aktuella verksamheten, säger Patrik Nilsson.

Resultat från undersökningen (urval):

Användning

 • 29 procent uppger att man använder AI-verktyg på arbetsplatsen, 59 svarar nej, 12 procent vet inte
 • 74 procent använder sig av Chatbot, 28 procent av bild och textanalys, 17 procent av dataanalys

Kunskap om AI och digital kompetens

 • 66 procent bedömer den egna organisationens kunskap om AI som låg eller mycket låg
 • 6 procent har erbjudits någon form av utbildning av arbetsgivaren för att kunna använda AI-verktyg i arbetet, 92 procent har det inte
 • 69 procent vill gå en utbildning för att lära sig mer om hur man kan använda AI-verktyg i arbetet

Påverkan och konsekvenser

 • 54 procent tror att AI kan göra att arbetsuppgifterna kan utföras mer effektivt
 • 46 procent tror att AI kommer att öka produktiviteten
 • 28 procent tror att kvaliteten på arbetet blir högre
 • 27 procent tror sig få andra arbetsuppgifter som en följd av AI

Attityder och oro

 • 56 procent är övervägande positiva till AI:s påverkan på arbetslivet, 11 procent övervägande negativa, 33 vet inte eller tror inte att det kommer att påverka
 • 9 procent är oroliga för att bli av med jobbet på grund av AI, 91 procent är det inte

Strategi och riktlinjer

 • 11 procent svarar att det finns en övergripande strategi för hur AI kan användas i organisationen man arbetar inom. 51 procent svarar nej och 34 procent svarar vet ej
 • 12 procent uppger att arbetsplatsen har en policy eller riktlinjer för hur AI-verktyg ska användas

Om undersökningen

Undersökningen gjordes av Akavia inom ramen för Akavia panelen som speglar Akavias medlemmar. Målgruppen är ekonomer, jurister, it-akademiker, samhällsvetare, personalvetare och kommunikatörer. Undersökningen omfattar totalt 3 146 intervjuer under perioden 29 maj till 2 juni 2023 och är genomförd som en webbundersökning. Utifrån ett stratifierat slumpmässigt urval blev svarsfrekvensen 26%. Resultaten är vägt på kön, ålder, sektor och profession.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

"Om vi ska kunna ta tillvara på de möjligheter som AI ger behöver arbetsgivarna snabbt få igång satsningar på medarbetarnas kompetensutveckling inom AI," säger Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Akavia.
"Om vi ska kunna ta tillvara på de möjligheter som AI ger behöver arbetsgivarna snabbt få igång satsningar på medarbetarnas kompetensutveckling inom AI," säger Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Akavia.
Ladda ned bild
Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef, Akavia.
Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef, Akavia.
Ladda ned bild

Om

Akavia
Akavia
Box 5167
102 44 Stockholm

http://www.akavia.se

Akavia är ett fackförbund och en intresseorganisation för ekonomer, jurister, samhällsvetare, It-akademiker, personalvetare och kommunikatörer. Akavia har 135 000 medlemmar och är det tredje största förbundet inom Saco.

Följ Akavia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akavia

Akavia om vårbudgeten: regeringens kortsiktighet riskerar försvåra kompetensförsörjningen15.4.2024 10:16:07 CEST | Pressmeddelande

Akavia är starkt kritisk till regeringens aviserade inriktning kring neddragning av fristående kurser och distansutbildning, som går helt emot de behov som finns för omställning och livslångt lärande på arbetsmarknaden. Akavia välkomnar dock tillskotten i vårändringsbudgeten till vissa myndigheter – samtidigt har de breda neddragningarna i höstens budget redan fått negativa konsekvenser och ryckigheten slår hårt mot kompetensförsörjningen på myndigheterna.

Nytt avtal för akademiker i kommuner och regioner28.3.2024 17:15:00 CET | Pressmeddelande

AkademikerAlliansen och arbetsgivarparterna Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona har idag enats om villkoren för drygt 76 000 akademiker i kommuner, regioner och kommunala bolag. Avtalet innebär en rad förändringar och villkor som bland annat syftar till att ge bättre löneprocesser för Akavias medlemmar och stärkt arbetsmiljö, och ett gemensamt arbete för att stärka chefers förutsättningar och arbetsmiljö.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye