Linköpings kommun

Korttidsvården kommer samlokaliseras och drivas i kommunal regi

Dela
All korttidsvård för äldre ska samlas på Åleryds vårdboende och drivas i kommunal regi. Det inriktningsbeslutet fattar äldrenämnden idag och ger samtidigt social- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en tidsplan för omställningen.

I Linköping finns ungefär 100 ordinarie korttidsplatser för äldre. Dessa är förlagda till fyra olika boenden och drivs både i privat och i kommunal regi. Uppdragen och avtalen ser olika ut och förutsättningarna skiljer sig därmed åt för de olika verksamheterna.

Majoriteten av alla som beviljas korttidsvård är över 80 år – en åldersgrupp som väntas öka med 50 procent till 2037. Genom att samla korttidsvården på Åleryd skulle antalet platser kunna utökas till mellan 140 och 155.

– Vi ser att antalet äldre som behöver äldreomsorg blir allt fler samtidigt som deras behov av vård och omsorg blir allt större. Vi behöver bygga ut äldreomsorgen samtidigt som vi ser till att vi använder den kompetens och de resurser vi har på alla bästa sätt, säger Jonatan Hermansson (S), ordförande i äldrenämnden.

Social- och omsorgsförvaltningens övergripande bedömning visar att en samlokalisering av korttidsplatser i Linköping skulle ge betydande fördelar. En sammanhållen korttidsvård skulle bland annat förbättra förutsättningarna att effektivt kunna använda både kompetens och resurser.

Fakta om korttidsboende

Om du under en begränsad period inte kan vistas hemma och omvårdnaden inte kan ges i den egna bostaden på ett tryggt och säkert sätt finns möjlighet att vistas på ett korttidsboende under en kortare period.

Du kan vara i behov av korttidsboende om:

  • Du inte kan få den hjälp och omvårdnad du behöver i hemmet
  • Din närstående som vårdar dig behöver avlastning
  • Du har behov av att återhämta dig efter en sjukhusvistelse

Kontakter

Jonatan Hermansson (S), ordförande i äldrenämnden
072-467 69 11

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 43
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med drygt 165 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

Lägsta antalet hushåll med ekonomiskt bistånd på tio år21.2.2024 08:00:06 CET | Pressmeddelande

Under flera år har antalet hushåll med ekonomiskt bistånd sjunkit i Linköping. Januari 2024 var antalet utbetalningshushåll 616 stycken färre än i januari 2021. I januari 2024 erhöll 2087 hushåll ekonomiskt bistånd vilket är det lägsta antalet på åtminstone 10 år. Även det långvariga ekonomiska biståndet fortsätter att minska. Under hela 2023 har trenden varit nedåtgående. Januari 2024 var det 287 färre långvariga hushåll jämfört med januari 2023.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye