Akademiska sjukhuset

Nationellt vårdprogram ska förbättra vården för barn med långvarig smärta

Dela
Ett nationellt vårdprogram ska förbättra och göra vården mer jämlik för barn med långvarig smärta. Det tvärprofessionella arbetet med att ta fram vårdprogrammet har letts av en fysioterapeut på smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, vilket uppmärksammas på internationella fysioterapidagen 8 september.
Ett nationellt vårdprogram ska förbättra och göra vården mer jämlik för barn med långvarig smärta. Foto: Mostphotos
Ett nationellt vårdprogram ska förbättra och göra vården mer jämlik för barn med långvarig smärta. Foto: Mostphotos

– Syftet med vårdprogrammet är att beskriva hur alla barn och ungdomar med långvarig smärta ska erbjudas jämlik vård oavsett var i landen man bor. I programmet beskrivs hur en genomtänkt och sammanhållen vårdkedja, uppföljning och utvärdering kan se ut, säger Eva Gåve, fysioterapeut på smärtcentrum vid Akademiska sjukhuset och universitetsadjunkt vid Uppsala universitet, som har lett arbetet med det nationella vårdprogrammet.

Förekomsten av långvarig smärta hos barn är vanligt och ökar med åldern. Det vanligaste är huvudvärk, buksmärta, smärta i extremiteter såsom händer och ben samt ryggsmärta.
Även efter operationer kan smärta orsaka långvariga smärttillstånd.

– Sambanden mellan objektiva fynd, smärtintensitet och funktionspåverkan relaterad till smärtan är sällan helt samstämmiga. Många barn och ungdomar har en stor påverkan på hälsorelaterad livskvalitet och svårigheter att delta i vardagliga aktiviteter, förklarar Eva Gåve.

Enligt Eva Gåve finns det stora skillnader i hur man arbetar med dessa patienter i de 21 regionerna. På vissa ställen finns smärtmottagningar för barn på olika vårdnivåer, medan andra inte har några satsningar alls eller endast några eldsjälar. För att åstadkomma förändring och göra vården mer jämlik, menar hon att det behövs ökad kunskap, kompetensutveckling och ett tvärprofessionellt omhändertagande, vilket vårdprogrammet lyfter fram.

Barnsmärtteam på Akademiska bedömer och behandlar

I Region Uppsala finns utöver barnsmärtteamet på Akademiska sjukhuset även verksamhet på barnspecialistmottagningen (Munin). Här arbetar flera fysioterapeuter med barn och ungdomar med smärta. Även inom primärvården finns det på vissa ställen fysioterapeuter med denna inriktning.

– I barnsmärtteamet ingår fysioterapeut, psykolog, arbetsterapeut, smärtläkare och psykiater, som samarbetar med såväl utredning som behandling. Det vanligaste är att vi bedömer och behandlar patienter med långvarig smärta, men här finns kompetens att ge behandling vid akut smärta och när smärtsamma eller skrämmande vårdprocedurer fått konsekvenser. Patienterna kommer oftast på remiss från Akademiska barnsjukhusets olika mottagningar och samarbetet sker ofta över olika verksamhetsområden. Även barn från andra delar av sjukvårdsregionen och ibland även andra delar av landet remitteras till oss, berättar Eva Gåve.

Nu ska det nya vårdprogrammet införas i respektive region efter de lokala förutsättningar som finns. Olika arbetsgrupper ska åta sig att sjösätta det.

– Samverkan mellan olika professioner och verksamhetsområden är nödvändigt för att insatserna ska vara hjälpsamma och effektiva. Här behöver vi arbeta strukturerat för att skapa rutiner som fungerar i praktiken. Det ska vara tydligt vilka barn som ska omhändertas var. Samverkan är särskilt viktig när smärtan orsakas av underliggande sjukdom, inte samverkan mellan skola och socialtjänst, eftersom skolgång, familjeliv och vardag ofta påverkas negativt av smärtan, framhåller Eva Gåve.

Hon understryker att många fysioterapeuter arbetar ensamma och hoppas att vårdprogrammet kan ge stöd att trycka på högre upp i chefshierarkin för att förbättra omhändertagandet och vården för berörda barn och ungdomar. Det är, menar hon, en styrka att vårdprogrammet tagits fram av alla regioner med målet är att få smärtvården att fungera i verksamheterna.

För mer information/intervju, kontakta:
Eva Gåve, fysioterapeut inom barnsmärtteamet vid smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, och universitetsadjunkt inom fysioterapi och beteendemedicin, Uppsala universitet;
eva.gave@neuro.uu.se


Läs mer om nationellt vårdprogram för långvarig smärta hos barn.

Läs mer om konsekvensbeskrivningen.

Nyckelord

Bilder

Ett nationellt vårdprogram ska förbättra och göra vården mer jämlik för barn med långvarig smärta. Foto: Mostphotos
Ett nationellt vårdprogram ska förbättra och göra vården mer jämlik för barn med långvarig smärta. Foto: Mostphotos
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 400 medarbetare, varav 1 500 läkare och 2 750 sjuksköterskor/barnmorskor.

Sjukhuset har 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 722 000 öppenvårdsbesök, 45 300 slutenvårdstillfällen och 32 200 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

PET-scanning ger snabbare och mer träffsäker diagnos vid aggressiv bröstcancer1.10.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Närmare 15 procent av kvinnor med bröstcancer har en så kallad HER2-positiv variant. Den är mycket aggressiv om den inte behandlas med särskilda mediciner i kombination med cytostatika. En studie vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet visar att en ny metod för diagnostik, där patienten får en liten dos med små proteiner laddade med radioaktiva ämnen, ger snabbare och säkrare svar än traditionell biopsi. Detta uppmärksammas i samband med bröstcancerdagen 1 oktober.

Forskare: Autolog blodstamcellstransplantation är säker och bör användas oftare vid aktiv ms26.9.2023 08:45:00 CEST | Pressmeddelande

Sedan 2010 har cytostatika och autolog blodstamcelltransplantation, där stamceller tas från patientens eget blod, använts som behandling av ms i Sverige. Dock har osäkerhet funnits om hur behandlingen fungerar över tid. En ny Uppsalastudie visar att behandlingen kan ges på ett säkert sätt inom vanlig sjukvård. Forskarna anser att den bör inkluderas som en standardbehandling vid aktiv ms.

Forskare efterlyser ökad sparsamhet vid strålbehandling av hjärntumörer hos barn21.9.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Barn som strålbehandlas för hjärntumör löper högre risk än vuxna att på sikt drabbas av nedsatta kognitiva funktioner. Det hänger samman med att barns hjärnor är känsligare för strålbehandling eftersom hjärnan inte är fullt utvecklad. Enligt en studie från Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet skulle bieffekterna av strålbehandlingen kunna bli mindre om man ger lägre stråldos till riskorgan och strukturer som är viktiga för neurokognitiva nätverk såsom synnerven, hippocampus och lillhjärnan.

Akademiska bidrar till införande av ny pacemakerteknik i Polen12.9.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Under 35 år har Akademiska sjukhuset opererat in diafragmal pacemaker på över 40 patienter. Sjukhuset är ett av få centra i Europa med stor erfarenhet av denna behandlingsmetod. Sedan 2006 har, utöver patienter från Sverige, även patienter från Estland, Danmark, Norge, Polen, Ungern och England opererats med DP. Nu har ett samarbete inletts med neurokirurger vid Copernicussjukhuset i Gdansk för att införa operationstekniken i Polen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum