AI Sweden

AI-råd tar fram rekommendationer för accelererad AI-utveckling i Sveriges kommuner

Dela

Representanter från 12 av landets kommuner går samman för att presentera en rad rekommendationer för initiativ som ska stärka svenska kommuners förmåga att använda artificiell intelligens.
– AI-rådet är ett viktigt initiativ för Sveriges kommuner. Vår förhoppning är att vi kan sätta en gemensam riktning för kommunsveriges strategiska arbete med AI och skapa möjligheter för alla kommuner, stora som små, att fullt ut nyttja möjligheterna med artificiell intelligens, säger Katarina Lagerqvist, digitaliseringschef i Kristinehamns kommun och en av rådets representanter.

I en rapport från Digg, Myndigheten för digital förvaltning, 2019 beräknas den potentiella nyttan för AI i offentlig sektor till 140 miljarder kronor årligen. En stor del av det värdet finns att hämta i landets kommuner. Men användningen av artificiell intelligens i den kommunala förvaltningen spretar. Medan vissa kommuner har flera lyckade användningsfall att visa upp har andra inte kommit lika långt. Förutsättningarna mellan landets kommuner att utnyttja AI spretar också. Den kompetensbrist som många arbetsgivare i privat sektor vittnar om drabbar även kommunerna. Och strukturella utmaningar i förvaltningsmodeller, rådande lagar och utbildning bromsar utvecklingen.

Av dessa anledningar har Vinnova finansierat projektet Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle. 

– Vi ser ett stort behov av att fler kommuner på allvar kommer i gång med användningen av AI, och att man gör det på ett sätt som skapar förutsättningar för att lära av varandra och samtidigt driver viktiga frågor gemensamt, säger Fredrik Weisner, Områdesledare Digital Omställning på Vinnova.

Inom ramen för projektet har ett AI-råd med representanter från tolv kommuner tillsatts. Rådets arbete leds i samverkan mellan AI Sweden och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Rådets ledamöter är utvalda för att ge bredast möjliga representation av landets kommuner. Det innebär deltagare från stora och små kommuner, kommuner som börjat använda AI och de som ännu inte kommit i gång. Mixen är viktig för att kunna fånga upp många perspektiv på kommunernas användning av artificiell intelligens, både när det gäller de möjligheter som teknikutvecklingen medför och utmaningar som kopplar till den.

– Vi börjar nu på allvar se vilken potential AI har att bidra till välfärdens utveckling, samtidigt som det finns ett behov av att identifiera vilka förutsättningar som behöver komma på plats och vilka risker som behöver hanteras för att öka Sveriges förmåga till hållbar omställning. Vägen framåt är tillsammans i bred samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi. Med AI-rådet är en viktig pusselbit på plats, säger Ola Odebäck, avdelningschef ekonomi och styrning, SKR.

Arbetet i råden ska primärt vara inriktat på kommunövergripande strategiska frågor som kopplar till artificiell intelligens. Målen är två :

 1. Identifiera och prioritera tillämpningsområden, behov och strategiskt relevanta frågor för ökat värdeskapande med AI i Sveriges kommuner.
 2. Ta fram rekommendationer på konkreta initiativ som främjar värdeskapande med stöd av AI i kommunal sektor.

– AI-rådet är en viktig insats för välfärdens utveckling. Kommunerna behöver arbeta tillsammans i AI-frågor för att skapa strategisk förändring, övervinna hinder och effektivt förbereda för en framtid där AI förändrar allt från offentlig administration till välfärdsservice, säger Jonatan Permert, AI Sweden.

Rådets tolv ledamöter

 • Katarina Lagerqvist, digitaliseringschef, Kristinehamn
 • Anna Bengtsson, digitaliseringsledare, Herrljunga/Vårgårda
 • Stefan Eriksson, utvecklingsledare digitalisering, Gagnef
 • Iwona Carlsson, digitaliseringschef, Kungsbacka
 • Birgitta Zaar, kontorschef socialtjänsten, Värmdö
 • Frédéric Rambaud, digitaliseringsstrateg, Strängnäs
 • Fredrik Edholm, digitaliseringsstrateg, Skövde
 • Mathias Andersson, data scientist/AI lead, Helsingborg
 • Mårten Lindskog, AI-samordnare, Stockholm
 • Fredrik Hallgren, utvecklingsledare AI, Göteborg
 • Jari Koponen, programansvarig Handlingsplan för digitalisering, Sundsvall
 • Torbjörn Svedung, CDO/CISO, Mellerud

Bakgrund om Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle

Inom ramen för Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle stöttar AI Sweden kommuner och organisationer i civilsamhället på ett antal olika sätt i det praktiska genomförandet. Via projektet får deltagare utbildningar, workshops och tillgång till AI Swedens nätverk. För projektidéer som beviljas finansiering i någon av Vinnovas riktade utlysningar tillkommer dessutom stöd under projektperioden. 

Arbetet i projektet leds av AI Sweden, i samverkan med Vinnova. Med är också Sveriges Kommuner och Regioner, Myndigheten för digital förvaltning och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

AI Sweden är Sveriges nationella center för tillämpad artificiell intelligens. AI Sweden är en icke-vinstdrivande organisation, med bred finansiering från både offentlig och privat sektor.

Kontaktinformation

 • Jonatan Permert, AI Sweden, sammankallande för AI-rådet: 0739-72 59 14, jonatan.permert@ai.se.
 • Ina Tidvall, SKR, sammankallande för AI-rådet: 0709-84 03 63, ina.tidvall@skr.se.
 • Rebecka Lönnroth, AI Sweden, programledare  Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle: 0729-65 10 80, rebecka.lonnroth@ai.se.

Nyckelord

Dokument

Om oss

Om AI Sweden

AI Sweden är Sveriges nationella center för artificiell intelligens. AI Sweden stöds av svenska staten samt näringsliv och offentlig sektor över hela Sverige. Målet med arbetet är att accelerera användningen av AI för att stärka Sveriges välfärd och konkurrenskraft, och att förbättra livet för alla människor som lever i Sverige.

Följ AI Sweden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från AI Sweden

Nationellt industrisamarbete ska lägga grunden för ett nytt elsystem19.12.2023 08:17:49 CET | Pressmeddelande

Det svenska elsystemet står inför stora förändringar. Priset på förnybar elproduktion faller snabbt, elbehovet i samhället ökar kraftigt och näringslivet och samhället i stort behöver bättre underlag för att kunna fatta väl underbyggda beslut. Därför lanseras nu ett nytt initiativ backat av tunga näringslivsaktörer såväl som offentlig sektor och akademin. Behovskartan är en interaktiv simulering där användarna kan laborera med olika förutsättningar för behov av el, teknikutveckling, klimatförändringar och andra faktorer. Målet är att underlätta beslutsfattande kring investeringar, produktion och konsumtion av el, från lokal till nationell nivå.

Svensk ledande språkmodell görs fritt tillgänglig – första stora språkmodellen för nordiska språk16.11.2023 07:33:00 CET | Pressmeddelande

Nu gör AI Sweden den första stora språkmodellen för de nordiska språken, GPT-SW3, fritt tillgänglig för företag och andra organisationer att använda i produkter och tjänster. Sverige som land får därmed tillgång till en grundläggande resurs som ökar vår förmåga att använda AI för att stärka konkurrenskraft och välfärd. GPT-SW3, som är utvecklad av AI Sweden i samarbete med WASP och RISE, är framtagen för svenska och nordiska språk.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye