AI Sweden

AI Sweden lanserar en AI-strategi för Sverige

Dela

AI förändrar världen. Den tekniska utvecklingen innebär en transformation av samhället som saknar motstycke, och den påverkar allt från arbetsmarknad, utbildning, samhällsservice, till vår konkurrenskraft. Sverige behöver maximera värdet av att använda artificiell intelligens. För att accelerera den utvecklingen har AI Sweden nu tagit fram en AI-strategi för Sverige.

En AI-strategi för Sverige ska ses som en grundläggande analys och ett strategiskt fundament för beslutsfattare i alla sektorer. Målet är att katalysera åtgärder från ledare i regeringen, politiska partier, företag, offentlig sektor och akademi. 

Vad är en AI-strategi för Sverige?

Strategin innehåller en vision för Sverige, sex utgångspunkter som utgör analysen, samt  sex strategiskt bärande principer för framgångsrik och storskalig användning av AI. Detta för att lösa centrala samhälls- och affärsutmaningar, i enskilda företag och organisationer, samt på ett regionalt och nationellt plan. Förslag på ett antal indikatorer för att mäta den övergripande utvecklingen presenteras också. Genomgående i strategin finns en stark uppmaning till svenska beslutsfattare att konkretisera, omsätta och målsätta strategin utifrån den egna organisationens perspektiv. 

– Den enormt snabba samhällsförändringen som just nu sker innebär att Sverige gemensamt måste agera strategiskt, fatta djärva beslut och driva samhällsutvecklingen utifrån våra styrkor och värderingar, säger Martin Svensson, Managing Director på AI Sweden.

Huvudbudskap och bärande principer

En AI-strategi för Sverige är helt fokuserad på adoption – storskalig implementering – av AI-teknik. Syftet är att skapa signifikant och sektorsöverskridande värde som bidrar till ett framstående demokratiskt samhälle och stärker vår nationella säkerhet. Detta möjliggör samtidigt för Sverige att ha en positiv global inverkan samtidigt som vi navigerar potentiella risker. För att lyckas med detta behöver Sverige bland annat ytterligare stärka de aktörer som ligger i framkant, söka samarbete med världsledande aktörer samt skala upp samarbeten och investera i strategisk kunskap och teknik som går att dela med många.

– Sverige har ett stort behov av att kraftsamla kring AI och på det sättet stärka vår konkurrenskraft. Vi ser fram emot att kunna bidra till att omsätta strategin i praktik på bred front för att stärka Sveriges position inom AI-användning. På AstraZeneca använder vi AI brett både i forskning och produktion för att utveckla och leverera nya läkemedel som snabbare kan nå patienten, säger Peder Blomgren, VP and Head of Data Office, R&D, AstraZeneca.

Länder som ligger i framkant internationellt och som tidigt har investerat kraftigt i AI-forskning och talangförsörjning genom forskningsinriktade strategier (till exempel Kanada) står nu inför ett avgörande val. Antingen blir valet att fortsätta i samma spår, eller att göra investeringar i mer än forskning och experimenterande för att möjliggöra implementering och värdeskapande. Här har Sverige en stor möjlighet att införa en strategi som redan från början är fullt fokuserad på tillämpning. Detta kräver modigt ledarskap som prioriterar värdeskapande, tvärsektoriellt samarbete och kollektiva investeringar, pådrivet av internationella relationer och starka färdledare inom både den privata och offentliga sektorn.

– Sverige behöver bli bättre på att förbereda studenter för en AI-driven arbetsplats. Det gäller oavsett om du utbildar dig till programmerare, sjuksköterska eller lärare. För att kunna AI-säkra våra utbildningar tar vi fram en kompetensutvecklingsplan för våra lärare. Vi vill genomföra denna kompetensutveckling tillsammans med kommuner, regioner och företag, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor, Luleå tekniska universitet.

Som nästa steg kommer AI Sweden nu att bistå ett antal relevanta aktörer i att konkretisera och målsätta strategin utifrån organisationernas egna perspektiv, och på det sättet katalysera relevanta åtgärder för Sveriges utveckling.

Strategin i sin helhet går att läsa här.

Bakgrund

En AI-strategi för Sverige är framtagen av AI Sweden och på AI Swedens initiativ. Strategin har skrivits för att vägleda politiker, företagsledare, beslutsfattare, tjänstemän eller förändringsledare som har ambition och ansvar att leda och utveckla Sverige, det svenska AI-ekosystemet, eller enskilda organisationer och företag genom en av de mest transformativa tiderna i historien.

Två referensgrupper har bidragit starkt i arbetet. Deltagarna har medverkat i individuell kapacitet men listas nedan med sin organisatoriska hemvist för att visa på bredden av erfarenhet från flera samhällssektorer:

Internationella referensgruppen:

Svenska referensgruppen:

  • Birgitta Bergvall-Kåreborn, Rektor, Luleå tekniska universitet

  • Christian Hedelin, Chief Strategy Officer, SAAB

  • Darja Isaksson, Generaldirektör, Vinnova

  • Markus Lingman, Chief Strategy Officer sjukhusledningen Hallands sjukhus, Överläkare, Professor, Region Halland

  • Mikael Sjöberg, Kanslichef, TCO

  • Peder Blomgren, VP and Head of Data Office, R&D, AstraZeneca och ordförande för AI Swedens styrgrupp

Kontakter

Om oss

Om AI Sweden

AI Sweden är Sveriges nationella center för artificiell intelligens. AI Sweden stöds av svenska staten samt näringsliv och offentlig sektor över hela Sverige. Målet med arbetet är att accelerera användningen av AI för att stärka Sveriges välfärd och konkurrenskraft, och att förbättra livet för alla människor som lever i Sverige.

Följ AI Sweden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från AI Sweden

Nu tränas en AI-assistent för svensk offentlig sektor20.5.2024 13:01:00 CEST | Pressmeddelande

Medarbetare i tre kommuner är nu igång med träningen av en AI-driven assistent för offentlig sektor. Projektet leds av AI Sweden, Sveriges nationella center för tillämpad artificiell intelligens. – Vi har ett par hundra rutiner och riktlinjer som personalen ska förhålla sig till, dokument som ligger i olika samarbetsrum och i olika mappar. De kommer inte åt dokumenten via telefonen idag. Vi metodutvecklare tar dagligen emot samtal med frågor om vad det är som gäller eller var de hittar olika dokument. Det ska vara lätt att göra rätt och det är det inte som det är idag. Här kommer den digitala assistenten göra en stor skillnad för medarbetarna, säger Gina Johannisson, metodutvecklare i Kungsbacka kommun.

AI Sweden och tyska Fraunhofer IAIS ska utveckla språkmodeller för hela Europa16.5.2024 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

AI Sweden har, tillsammans med tyska Fraunhofer IAIS, fått tillgång till en av de mest kraftfulla superdatorerna i Europa för att träna språkmodeller för EU:s samtliga språk. – Det här är en unik möjlighet för AI Sweden att vara med och bidra till att stärka europeisk och svensk konkurrenskraft och digital suveränitet genom utvecklandet av en kraftfull och öppen europeisk språkmodell, säger Magnus Sahlgren, Head of Research, NLU, på AI Sweden. Projektet EuroLingua-GPT är det tredje stora EU-samarbetet kring språkmodeller där AI Sweden just nu deltar.

Nationellt industrisamarbete ska lägga grunden för ett nytt elsystem19.12.2023 08:17:49 CET | Pressmeddelande

Det svenska elsystemet står inför stora förändringar. Priset på förnybar elproduktion faller snabbt, elbehovet i samhället ökar kraftigt och näringslivet och samhället i stort behöver bättre underlag för att kunna fatta väl underbyggda beslut. Därför lanseras nu ett nytt initiativ backat av tunga näringslivsaktörer såväl som offentlig sektor och akademin. Behovskartan är en interaktiv simulering där användarna kan laborera med olika förutsättningar för behov av el, teknikutveckling, klimatförändringar och andra faktorer. Målet är att underlätta beslutsfattande kring investeringar, produktion och konsumtion av el, från lokal till nationell nivå.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye