Ratio

Ny rapport undersöker tjänstemannaaktivism i Sverige

Dela

Tjänstemannaaktivism kan ha konsekvenser för rättssäkerhet, tillit och investeringar. I en ny rapport undersöks under vilka förutsättningar fenomenet kan uppstå och hur det kan påverka i synnerhet de gröna näringarna.

Jonas Grafström är fil dr i nationalekonomi, miljöekonom och vvd Ratio.
Jonas Grafström är fil dr i nationalekonomi, miljöekonom och vvd Ratio.

Huruvida enskilda tjänstemän eller hela myndigheter driver egna politiska agendor som ligger utanför lagstiftarens intentioner och beslut, är en aktuell debatt. Denna så kallade tjänstemannaaktivism kan skapa rättsosäkerhet och tillitsproblem, och påverka investeringar.

I en ny rapport görs en litteraturöversikt av forskningen gällande tjänstemannaaktivism och en belysning av hur de gröna näringarna, med fokus på skogsnäringen, kan påverkas av fenomenet. Rapporten presenterar en teoretisk modell som visar när tjänstemannaaktivism kan förväntas förekomma.

Bland resultaten märks att oklarheter i lagar och regler kan öppna upp för ett brett handlingsutrymme bland tjänstemän. Detta kan sedan utnyttjas av tjänstemän med egna agendor, vilket kan förstärkas om det finns olika myndigheter som gör olika tolkningar och bedömningar av en fråga. Det ska även tilläggas att handlingsutrymme kan vara lagstiftarens syfte för att komma åt lokal kompetens.

I fallet med skogsbruket är gällande regelverk på många sätt komplext. Här har flera olika myndigheter till uppgift att tolka och tillämpa flera olika svenska och EU-rättsliga lagkomplex. Lagstiftningen har i hög grad karaktären av övergripande mål som ger tjänstemän och myndigheter ett tolknings- och handlingsutrymme.

I rapporten konstateras även att det finns en brist på systematisk empirisk forskning om förekomsten av tjänstemannaaktivism. Dess individuella och icke-organiserade natur gör fenomenet svårt att kvantifiera och mäta. Trots dessa utmaningar betonar rapporten vikten av att diskutera fenomenet, särskilt med tanke på dess påverkan på rättssäkerhet, äganderätt, demokratiska processer och transparens inom förvaltningen.

Rapporten är skriven av Jonas Grafström, miljöekonom och vice vd Ratio, Nils Karlson, statsvetarprofessor, och Nelly Åkesson, forskningsassistent. Det är den första rapporten i ett projekt kallat ”Äganderätt, tjänstemannaaktivism och de gröna näringarna” finansierat av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA).

Rapporten lanseras i samband med ett öppet seminarium den 25 augusti där bland andra Karin Åhman, professor och universitetslektor i statsrätt vid Stockholms universitet, medverkar.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Följ Ratio

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ratio

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum