Ratio
Ratio

Näringslivets forskningsinstitut

Ratio är ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut som forskar om företagandets villkor. Institutet samlar forskare från alltifrån nationalekonomin och företagsekonomin till sociologin och statsvetenskapen. Forskning görs inom de tre områdena arbetsmarknad, klimat & miljö, och konkurrenskraft.

Näringslivets forskningsinstitut

Ratio är ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut som forskar om företagandets villkor. Institutet samlar forskare från alltifrån nationalekonomin och företagsekonomin till sociologin och statsvetenskapen. Forskning görs inom de tre områdena arbetsmarknad, klimat & miljö, och konkurrenskraft.