Ratio
Ratio

Näringslivets forskningsinstitut

Ratio är ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut som forskar om företagandets villkor. Institutet samlar forskare från alltifrån nationalekonomin och företagsekonomin till sociologin och statsvetenskapen. Forskning görs inom de tre områdena arbetsmarknad, klimat & miljö, och konkurrenskraft.

Kategorier
Visa Allt
Format
Visa Allt
  • 1
  • 2
  • 3
  • Sista
  • >>

Näringslivets forskningsinstitut

Ratio är ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut som forskar om företagandets villkor. Institutet samlar forskare från alltifrån nationalekonomin och företagsekonomin till sociologin och statsvetenskapen. Forskning görs inom de tre områdena arbetsmarknad, klimat & miljö, och konkurrenskraft.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye