Mobility Sweden

Stark leveranskapacitet från stora orderböcker gav höga nyregistreringsvolymer i augusti

Dela

Mobility Swedens nyregistreringsstatistik för augusti visar att antalet nya personbilar ökade med 16 procent jämfört med samma månad förra året. Ökningen är en följd av de rekordstora orderböcker som byggdes upp under pandemin och som nu levereras ut i allt snabbare takt. Orderingången visar dock att nyförsäljningen av personbilar i år nästan är halverad, vilket kan förklaras av konjunkturläget och den borttagna klimatbonusen.  

Under augusti registrerades 23 871 nya personbilar, en ökning med 16 procent jämfört med samma månad i fjol. Hittills i år har antalet nyregistrerade personbilar minskat med 0,4 procent jämfört med de första åtta månaderna 2022. Trots att bilindustrin till stor del återhämtat sig från olika försörjningsstörningar sedan 2020, är volymen hittills i år 39 200 färre bilar än motsvarande period 2019.

Laddbara bilar stod för 60 procent av nyregistreringarna i augusti, varav elbilarnas andel uppgick till 41 procent. Nästan 7 av 10 nyregistrerade elbilar var till företagskunder. På personbilssidan närmar sig leveranstiderna från fabrik normala nivåer, med förväntade leveranstider på 3-6 månader. Samtidigt noteras en fortsatt svag nyförsäljning på privatmarknaden. Den ligger på ungefär hälften av volymen jämfört med samma period föregående år. 

- Det är glädjande att vi återgår till normala leveranstider men oroande att vi tömmer våra orderböcker. Även den höga andelen laddbara fordon är positivt, som drivs av företagens vilja att ställa om sina fordonsflottor. Nyförsäljningen på privatsidan är fortsatt iskall. Därför är det angeläget att regeringen gör fortsatta satsningar på klimatomställningen där främst privatmarknaden behöver stimulanser, säger Sofia Linder, chefsekonom på Mobility Sweden.                    

En anmärkningsvärd utveckling är en nära fyrdubbling av tunga lastbilsregistreringar i augusti jämfört med samma månad i fjol. Förklaringen till detta är att EU införde krav på en ny version av färdskrivare från och med den 21 augusti. Brist på dessa enheter tillsammans med osäkerheten kring myndigheternas hantering av dessa krav ledde till att många valde att tidigarelägga sina leveranser. Transportstyrelsen har sedan dess kommit med positiva nyheter genom att ge ett undantag som möjliggör uppfyllandet av de nya reglerna fram till sista januari 2024. 

Även registreringarna av lätta lastbilar fortsätter att öka, i augusti uppgick ökningen till 32 procent jämfört med samma månad 2022. Denna ökning drivs av företagens behov av att förnya sina fordonsflottor och sänka sina driftskostnader. Nära var fjärde nyregistrering var ett elfordon.  

- Det är en tydlig trend att företag med större fordonsflottor nu ställer om till eldrivna alternativ. Inom hela lastbilssegmentet är det viktigt att komma ihåg att elektrifieringen inte nått samma nivå som personbilar och stadsbussar. För att driva på denna övergång och stärka Sveriges konkurrenskraft krävs fortsatt implementering av kostnadseffektiva styrmedel och långsiktiga förutsättningar, säger Sofia Linder, chefsekonom på Mobility Sweden. 

295 nya bussar registrerades i augusti, en ökning med cirka 43 procent jämfört med samma månad i fjol, en trend som drivs av offentliga upphandlingar av stadsbussar. Nära 17 procent var elbussar.

Sammanfattning av nyregistreringarna i augusti 2023, jämfört med augusti i fjol 

2023

2022

 

% 23/22 

 

 

% 23/22 

augusti

augusti

 augusti

Jan-aug

Personbilar

23 871

20 576

+16,0%

-0,4%

Andel laddbara personbilar

60,1%

46,0%

Andel: 58,5% 

Varav:

Elbilar 

9 784

5 813

+68,3%

+36,8%

  Andel av nyregistreringarna 

41,0%

28,3%

Laddhybrider

4 557

3 649

+24,9%

-12,6%

  Andel av nyregistreringarna

19,1%

17,7%

Lastbilar, totalt

5 754

3 499

+64,4%

+28,3%

Varav: 

Lätta lastbilar, upp till 3,5 ton

4 044

3 065

+31,9%

+23,7%

 Andel eldrivna 

24,4%

13,8%

Tunga lastbilar, över 16 ton

1 563

399

+291,7%

+59,2%

Bussar, totalt

295

207

+42,5%

-5,0%

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Siffrorna i texten är avrundade. Exakta siffror finns i tabellen ovan samt i filen ”Nyregistreringar augusti 2023”, där det finns ett stort antal tabeller och diagram. 

Registreringsperioden för augusti omfattar registreringar från 1 till och med 31 augusti. Antalet registreringsdagar är i år lika många som i fjol. Mobility Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror, vilket vanligtvis är ett fåtal. Dessa registreringar räknas i stället in i påföljande månads registreringar. 

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i länken nedan. 

När ni använder information och statistik från Mobility Sweden, vänligen ange källa. 

För mer information kontakta Sofia Linder, chefsekonom på Mobility Sweden, tfn 070-425 37 41 eller mail: sofia.linder@mobilitysweden.se

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Fakta om Mobility Sweden och fordonsbranschen i Sverige

Mobility Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. 

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 166 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 201 000 personer globalt, varav 74 000 i Sverige och har en global omsättning på 974 miljarder kronor.

 •  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 253 miljarder kronor vilket motsvarar cirka 13 procent av den totala svenska varuexporten.  

•  Fordonsindustrin svarar för nära 11 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.   

Följ Mobility Sweden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Mobility Sweden

Under 2023 bromsade elektrifieringstakten in och förväntas minska under 20242.1.2024 09:00:15 CET | Pressmeddelande

2023 års nyregistreringar av personbilar landade i en svag ökning på en halv procent jämfört med 2022. Detta är till stor del drivet av leveranser från historiskt starka orderböcker där leveransförmågan nu är återställd. De tunga och lätta lastbilarna ökade jämfört med i fjol samtidigt som bussmarknaden minskade. Andelen laddbara personbilar ökade med fyra procentenheter. Prognosen för 2024 är däremot mer dyster med en kraftig minskning av nyregistreringar av personbilar och en elektrifieringstakt som för första gången minskar.

Dämpde nyregistreringar av personbilar i november1.12.2023 09:31:30 CET | Pressmeddelande

Antalet nyregistrerade personbilar i november minskade med nära en procent jämfört med samma månad 2022. Hittills i år har personbilarna en total uppgång på 3,1 procent. Andelen laddbara personbilar mattas av något denna månad och uppgick till 60,5 procent vilket är fyra procentenheter lägre än november i fjol. Det är företagsmarknaden som driver på nyregistreringarna och håller upp andelen laddbara bilar. Privatmarknaden är fortfarande iskall.

Minskade nyregistreringar av personbilar i november1.12.2023 09:02:19 CET | Pressmeddelande

Antalet nyregistrerade personbilar i november minskade med nära en procent jämfört med samma månad 2022. Hittills i år har personbilarna en total uppgång på 3,1 procent. Andelen laddbara personbilar mattas av något denna månad och uppgick till 60,5 procent vilket är fyra procentenheter lägre än november i fjol. Det är företagsmarknaden som driver på nyregistreringarna och håller upp andelen laddbara bilar. Privatmarknaden är fortfarande iskall.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye