Lantbrukarnas Riksförbund

Lönsamheten inom växtodlingen rinner i väg

Dela

Ungefär 80 procent av årets totalskörd är nu samlade i ladorna. LRF räknar med att årets skörd minskar med minst 20 procent mot ett normalår. Dessutom har vi en rejäl kvalitetspåverkan på det bärgade spannmålet. Bedömningen är att cirka 40–45 procent av maltkornet nedklassas och går till biobränsle och foder. För vetet är det ungefär hälften som inte klarat gränsen för kvarnvara utan  går till foder eller etanol. Förutom att betalningen blir sämre till lantbrukaren, då kvaliteten är lägre, kommer även utbudet att minska i livsmedelsbutiken.

Lantbrukets ekonomi kommer att vara mycket ansträngd 2023 och företagsinkomsten faller sannolikt tillbaka rejält i förhållande till 2022. Torkan i maj och juni samt skördeproblemen, på grund av nedbörden, i augusti kommer troligt att minska produktionsvärdet med omkring 5 miljarder kronor om man även väger in ökade skördekostnader. Sammantaget uppskattas företagsinkomsten i lantbruket backa tydligt i förhållande till 2022. Sannolikt ner mot 2018 års nivå, då skörden minskade kraftigt på grund av torka. Företagsinkomsten nådde år 2018 6 miljarder kronor, ungefär halva nivån mot år 2022.  

”2023 har varit ett utmanade år, framför allt för växtodlarna. Fortsatt högt kostnadsläge för insatsvaror, sjunkande världsmarknadspriser och ett extremväder med torka i början av sommaren och kraftig nederbörd mot slutet har satt ordentlig press på landets växtodlare”, säger Fredrik Andersson från LRF förbundsstyrelse.  

Fakta  
Viktigt att öka lönsamheten inom svenskt lantbruk så lantbrukarna kan rusta för framtida extrema väderväxlingar – som bevattning och dränering. Det är bara ekonomiskt hållbara lantbruk som kan göra de investeringar som krävs för att möta ett förändrat klimat och klara en omställning. För att rusta lantbruken för framtiden krävs: 

  • Att konsumenterna fortsätter handla svenskt.  

  • Att det tillåts nya moderna växtförädlingstekniker så att vi snabbare kan ta fram robusta/tåliga grödor för att klara ett förändrat klimat. 

  • Ökade satsningar på bevattning och dränering.   

  • Reglerna för markavvattning behöver ses över och reformeras. 

  • Undantag från EU-reglerna om växtföljd, grön mark och miljöytor.  

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket www.lrf.se - http://www.lrf.se/

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Grönt näringslivsindex: Samtliga delindex i jordbruket faller under fjärde kvartalet4.12.2023 09:38:04 CET | Pressmeddelande

Framtidsbilden är utmanande bland landets jordbrukare. Samtliga delindex faller i Lantbrukarnas Riksförbunds (LRFs) konjunkturbarometer för det fjärde kvartalet, även om entreprenadföretagen är kvar på en positiv nivå. Totalindex backar till 89,8 mot 92 föregående period. Rensat för skogsbruket sjunker indexet till rekordlåga 81,8. Bland växtodlare är tillbakagången dramatisk efter sommarens och höstens extremväder. Anna-Karin Hatt, vd och koncernchef för LRF, understryker situationens allvar: "2024 blir ett kritiskt år för återhämtning inom flera branscher."

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum