M Sverige

Sänkt bränsleskatt efterfrågad och välkommen

Dela

Energiminister Ebba Busch presenterade torsdagen den 7 september regeringens förslag för sänkt skatt på bensin och diesel till kommande budget. Riksförbundet M Sverige har en längre tid påtalat hur de stigande resekostnaderna påfrestar ekonomin för alla som behöver bilen för arbete och fritid, och det är positivt att regeringen nu lyssnat på våra argument.

Regeringen vill med sitt förslag sänka bränsleskatten till EU:s lägstanivå, vilket också M Sverige har efterlyst. I praktiken räknar regeringen med att det ska ge en prissänkning på 1 krona och 64 öre per liter bensin och 43 öre per liter diesel, jämfört med om förslaget inte genomförs. I den sänkningen ingår en pausad indexering, den automatiska uppräkningen av skatten motsvarande inflationen plus två procent, samt moms. Den faktiska skattesänkningen exklusive moms är dock 60 öre på bensin och knappa 35 öre på diesel för 2024. Vad priset vid pump till slut landar på är även beroende av världsmarknadspriser och valutakurser.

– Varje åtgärd som lindrar hushållens kostnader är välkommen, säger Heléne Lilja, chef för kommunikation och samhälle på Riksförbundet M Sverige. Men det finns mer som behöver göras, både för att begränsa kostnaderna för alla som behöver bilen och för att underlätta omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta.

För att underlätta för hushållen, i synnerhet de som inte har några alternativ till bilen, efterfrågar M Sverige ett fyrdubblat glesbygdsavdrag. Om regeringen dessutom äntligen tog bort den skatt som 2007 lades på trafikförsäkringen – för en reform som aldrig blev av – skulle ytterligare börda lyftas från bilisternas redan tyngda axlar.

I förlängningen behövs också, inte minst för att klara de uppsatta klimatmålen, ytterligare åtgärder. Klimatbonusen måste återinföras, vilket också är rimligt med tanke på att malus-skatten tilläts vara kvar när bonusen togs bort förra året. Även en teknikneutral skrotningspremie behövs, för att föryngra fordonsparken och göra det möjligt för fler att färdas säkrare och mer energieffektivt genom att kunna byta till modernare bil. Den av regeringen nyligen föreslagna skrotningspremien förutsätter att man köper eller leaser en elbil, men för de flesta borde steget från en skrotfärdig bil till en ny elbil vara alltför stort.

– M Sverige välkomnar den föreslagna sänkningen av drivmedelsskatter, men regeringen behöver göra mer för att sänka hushållens resekostnader och underlätta omställningen, säger Heléne Lilja.

Nyckelord

Kontakter

Riksförbundet M Sverige är med cirka 70 000 medlemmar Sveriges största konsumentorganisation för bilister. Vi arbetar för en hållbar, säker och tillgänglig mobilitet och står bakom ambitionen om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Tillsammans med våra 28 lokalklubbar undersöker vi vägkvalitet och efterlevnad av trafikregler i hela landet. M Sverige driver ett intensivt och långsiktigt opinionsarbete till gagn för Sveriges bilister.

Följ M Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från M Sverige

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum