Svensk Betong

Löfsjögård: ”Regeringens budget lämnar mer att önska”

Dela

Regeringen Kristersson har presenterat 2024 års budgetpropositionen. Budgeten innehåller en del positiva inslag för Svensk Betongs medlemsföretag, men dessvärre finns det betydligt mer att önska.

- Vi uppmanar regeringen Kristersson att överväga ytterligare strukturreformer för att öka byggtakten och därmed även möta det akuta bostadsbehovet som finns i Sverige, säger Malin Löfsjögård.

- 2024 års budgetproposition lämnar mer att önska, säger Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong.
- 2024 års budgetproposition lämnar mer att önska, säger Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong. Fotograf: Rosie Alm

- Svensk Betong välkomnar regeringens utökade anslag inom utbildning och forskning för att möta kompetensbehovet som finns för att fortsätta möjliggöra klimatomställningen som just nu sker inom betongbranschen. Vi ser även positivt på att regeringen skjuter till resurser för att snabba på tillståndsprocesserna för miljöprövningar och att man väljer att höja ROT-avdraget. Men tyvärr lämnar budgeten ändå mer att önska, säger Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong.

För att möta kompetensbehovet vill regeringen stärka och bygga ut ingenjörsutbildningarna medan budgetpropositionen även föreslår en höjning av ROT-avdraget från 50 000 till 75 000 kronor. För att snabba på tillståndsprocesserna för miljöprövningar satsas 123 miljoner kronor per år mellan 2024 och 2026.

- Tyvärr kommer ROT-satsningen inte vända den nedgång i bostadsbyggande som våra medlemmar upplever just nu. Med tanke på att en majoritet av svenska flerbostadshus byggs i betong innebär det låga bostadsbyggandet att flera av våra medlemsföretag drabbas hårt. Vi uppmanar därför regeringen Kristersson att överväga ytterligare strukturreformer för att öka byggtakten och därmed även möta det akuta bostadsbehovet som finns i Sverige, säger Malin Löfsjögård.

Nyckelord

Kontakter

Svensk Betong är branschorganisation för företag som till­verkar fabriksbetong, utövar betongpumpning samt företag som tillverkar och/eller monterar betongprodukter. Medlems­företagen finns över hela Sverige och bidrar till sysselsättning och samhällsutveckling på många orter i landet. 

Betong- och cementindustrin omsätter årligen mer än 30 mdkr och sysselsätter nästan 9 000 personer. Till detta kommer betongarbetare som är anställda av byggentreprenörsföretag. De senaste åren har det årligen producerats mer än 6 miljoner kubikmeter betong i Sverige.

Följ Svensk Betong

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svensk Betong

Färdplanen visar – Svensk Betongs medlemmar klarar klimatmål11.10.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

För fem år sedan lanserades Färdplan för klimatneutral konkurrenskraft betongbranschen inom ramen för Fossilfritt Sverige med målet att sätta klimatneutral betong på marknaden 2030 samt att all betong ska vara klimatneutral 2045. I färdplanen från 2018 var målsättningen också att det senast 2023 skulle vara möjligt att halvera klimatpåverkan för betong till husbyggnation. Nu är det målet uppfyllt.

Svenska kraftnäts beslut för elförsörjning till Gotland inte tillräckligt skarp30.5.2023 13:28:56 CEST | Pressmeddelande

Svenska kraftnät har meddelat sitt beslut om att driftsätta två nya kraftledningskablar till Gotland 2031. - Att Svenska kraftnät nu tagit ett beslut välkomnar vi, men tyvärr är tidsplanen inte tillräckligt skarp för vi ska känna oss trygga i att klara av delmålet i vår Färdplan att börja producera klimatneutral betong till 2030. För att nå dit är vi beroende av att CCS-fabriken för koldioxidinfångning i Slite som planeras att driftsättas 2030 inte försenas på grund av för långsam utbyggnad av elförsörjningen till Gotland, säger Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong.

Svensk Betong lanserar nyhetssajten Forum Betong1.2.2023 09:11:26 CET | Pressmeddelande

- Det händer väldigt mycket inom samhällsbyggnadssektorn just nu vilket gör det svårt för många att hålla sig uppdaterad om den intensiva hållbarhetsutvecklingen som sker i betongbranschen. För att öka kunskapsspridningen om betong och hur viktigt materialet är för vår samhällsutveckling och klimatomställning har vi skapat en naturlig hemvist med de senaste nyheterna och reportagen om det som händer i betongbranschen, säger Mattias Borrelid, Kommunikationsansvarig på Svensk Betong.

Långsiktig råvaruförsörjning av cement i fara trots positivt besked för Cementa13.12.2022 13:03:32 CET | Pressmeddelande

”Vi stod inför en allvarlig cementkris som skulle drabbat alla som jobbar i betongbranschen. Krisen skulle även strypt den svenska samhällsekonomin för utan cement och betong stannar bostads- och infrastrukturbyggandet i landet. Mark- och miljödomstolens beslut att godkänna Cementas ansökan om ett fyraårigt tillstånd att bryta kalksten i Slite på Gotland är positivt för landet," säger Malin Löfsjögård.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum