BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Det är barnen som kommer att drabbas- Bris kommenterar höstbudgeten

Dela

Det kommer troligtvis att bli nedskärningar på personal inom skola och sjukvård i och med dagens budgetbesked där regeringen inte möter det underskott som landets kommuner och regioner kommer att behöva hantera framöver. Fler barn kan därmed tvingas hantera sin vardag i skolan och på fritiden med färre vuxna till hands. Detta trots statsministerns ambition i regeringsförklaringen om att prioritera åtgärder som tryggar välfärden.

–Vi är mycket oroliga för barnens möjligheter till en god uppväxt och vardag. Med dagens budgetbesked ser vi en stor risk att barnens behov av trygghet och stöd kan falla mellan stolarna samtidigt som vi ser att samtalen till Bris stödlinje om brister i socialtjänsten och elevhälsan blir allt fler, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Bris.

De generella statsbidragen till kommuner och regioner höjs i budgeten för 2024 med 10 miljarder. De riktade statsbidragen, som alltså är öronmärkta för olika satsningar, höjs med 6 miljarder för 2024. SKR:s prognos för 2024 är att kommuner och regioner kommer att göra ett underskott på totalt 28 miljarder. 

Nedskärningarna kommer troligen att ske på olika former av personal i välfärden och sannolikt bland de som inte utför kärnverksamheten men som ofta finns som socialt stöd till barn och unga: elevassistenter, fritidsledare, barnskötare och skolkuratorer.

–Då barn och unga i hög utsträckning tar del av kommunala tjänster som skola, förskola, socialtjänst, kultur och fritid är det rimligt att tro att det är de som kommer att drabbas hårt av de nedskärningar som kommuner och regioner kan behöva göra, säger Magnus Jägerskog. 

Bris har sedan tidigare pekat ut att barn och unga tycker att klimatfrågan är den viktigaste politiska frågan för våra förtroendevalda att lösa. Barn präglas också av klimatoro och hopplöshet i spåren av otillräckliga klimatåtgärder. Ur det här perspektivet gör regeringen med den här budgeten inte mycket för att mildra barns oro. Genom de åtgärder regeringen fattar beslut om, främst en sänkning av skatten på bensin och diesel med 5,64 miljarder, ökar i stället utsläppen. 

Det finns inga snabba lösningar på det samhällsmisslyckande och enorma samhällsutmaning som kriminaliteten är. Bris ser att det saknas en långsiktighet i förslagen och verkligt kraftfulla resurstillskott till framför allt lokala verksamheter. I stället kommer ett fokus på repressiva åtgärder, med mer pengar till kriminalvården, en tillsatt utredning om sänkt straffmyndighetsålder och förslag om att bygga ungdomsfängelser. Förslag som inte är förenliga med intentionen i och/eller står i strid med barnets rättigheter inte är rätt väg att gå.

–Det krävs mycket mer kraftfulla satsningar för att vända trenden kring kriminaliteten än den som finns i budgeten. Bris kommer att följa arbetet under kommande år och särskilt bevaka frågor som rör barns psykiska hälsa, gängkriminalitet samt våld mot barn. Vi vill se satsningar på ett förebyggande arbete som tar sikte på barns uppväxtvillkor är i fokus, satsningar på att stärka barns psykiska hälsa och att barnets rättigheter stärks i stället för att urholkas, säger Jägerskog.

Nyckelord

Kontakter

Om oss

Barnens Rätt I Samhället (Bris) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. FNs konvention om Barnets rättigheter är utgör grunden för Bris arbete. Bris verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Mer information om Bris finns på www.bris.seBris telefonnummer för barn och unga: 116 111Bris Vuxentelefon – om barn: 077-150 50 50PG: 90 15 04-1

Följ BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Bris och Telia har utvecklat anonyma SMS – en ny kanal till barnens stödlinje 116 11118.1.2024 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Barn som söker stöd kan sedan tidigare kontakta Bris nationella stödlinje för barn anonymt via telefon, chatt och mejl. Det har länge funnits en efterfrågan från barn och unga att också kunna skicka sms. För att möta det behovet har Bris och Telia tillsammans utvecklat en ny teknisk lösning som innebär fullständig anonymitet för barn och unga när de SMS:ar Bris på kortnummer 116 111.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye