Vänsterpartiet Skåne

Regionens miljöarbete pinsamt svagt

Dela

Under dagens möte med regionfullmäktige i Region Skåne debatterades en redovisning av regionens miljöarbete under 2022. Oppositionens kritik var hård: och det har den varit vid varje steg mot ett antagande. I hållbarhetsberedningen konstaterades att redovisningen inte bara saknade en hel del information utan också innehöll direkta sakfel. Den skickades tillbaka för att kompletteras, men återkom med fortsatt stora brister i vad som redovisas. Efter dagens debatt är det enda som står helt klart att frågor som rör regionens miljöarbete definitivt inte prioriteras av styret.

- Det saknas mycket information i redovisningen, och den som finns visar i många fall på raka försämringar. Flygresornas ökning med 885 % är bokstavligen otrolig! Styret menar att miljöredovisningen ska ligga till grund för kommande arbete, men när vi fattar beslut om mål inför 2023 ser vi exakt samma låga ambitionsnivå. De vill inte siffersätta. Det gör att nästa miljöredovisning inte kommer att vara till mycket större hjälp, säger Tobias Petersson, representant för Vänsterpartiet i regionfullmäktige, hållbarhetsberedningen och regionala utvecklingsnämnden.   

Satt i samband med regeringens starkt kritiserade budgetproposition inför 2023 med stora nedskärningar inom klimat- och miljöarbete blir verkliga ambitioner på regional nivå än viktigare, menar Petersson.

- Vi ser hur man i Skåne prioriterar bort oerhört viktiga steg mot minskade utsläpp i allt från halverade inköp av miljömärkt el inom vår kollektivtrafik till fortsatt finansiering av regionala flygplatser för korta inrikesresor. Man vill bygga ut E6 trots påtalad och bevisad stor risk för ökad biltrafik. Samtidigt kan vi inte blunda för att det sker samtidigt som den nationella finansieringen av mycket miljöarbete stryps, till exempel i att kommuner inte längre kommer att få något stöd för cykel- och kollektivtrafik och att pengar till klimatanpassning skärs ner med nästan en tredjedel. När varken regering eller regionstyre tar en så totalt avgörande fråga på största allvar får det väldigt allvarliga konsekvenser, avslutar Tobias Petersson.

Nyckelord

Kontakter

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden! Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Bädda för hållbar, enkel och effektiv transport genom Skåne9.2.2024 12:27:32 CET | Pressmeddelande

Under dagens möte med regionala utvecklingsnämnden la Vänsterpartiet ett initiativ för att förbereda regionen på sin del av uppbyggnaden av framtidens transportsystem. Orosmolnen är många, men med rätt förberedelser och helhetssyn kan vi tillsammans arbeta för en omställning inom transportsektorn som är hållbar, enkel och effektiv för den som ska resa och för gods att fraktas med så lite påverkan på miljö och klimat som möjligt, menar Vilmer Andersen, representant i regionala utvecklingsnämnden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye